Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cryfderau a Llwyddiannau Ymchwil

Sefydlwyd y Brifysgol yn 1884, ac mae ganddi draddodiad hir o ragoriaeth academaidd sy’n parhau hyd heddiw, a mae hi ymhlith y 40* uchaf yn y Deymas Unedig ar gyfer ymchwil.

Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn cael effaith o bwys ledled y byd yn ôl asesiad cenedlaethol o ansawdd ymchwil, y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Cydnabu Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai “gyda’r orau yn y byd” neu “yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol”, sydd yn uwch na’r cyfartaledd ymysg holl brifysgolion y Deyrnas Unedig. Mae dros hanner o’r Ysgolion academaidd i gyd wedi eu gosod yn yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Rhagoriaeth academaidd ac ymchwil

Yn ogystal â chalibr uchel o weithgaredd ymchwil mae myfyrwyr ar gyrsiau ôl-radd hyfforddedig yn mwynhau addysg o safon uchel sy’n cael ei gyflwyno gan wir arbenigwyr yn y maes. Mae ein cymhareb uchel o staff addysgol i fyfyrwyr yn ein galluogi i ganolbwyntio i ganolbwyntio ar anghenion unigol ein myfyrwyr.

Yn ogystal mae ein cysylltiadau â sefydliadau academaidd tramor yn golygu fod y Brifysgol yn atynnu academyddion o’r radd flaenaf o bob cwr y byd. Mae’r Ganolfan ar gyfer Ymchwil Cancr a’r Ysgol Seicoleg yn enghreifftiau gwych o hyn. Gan fod ein myfyrwyr ôl-radd yn dod o 50 o wledydd gwahanol ledled y byd ceir teimlad metropolitan yn y Brifysgol a’r ddinas tu hwnt sydd yna yn gwneud byw ac astudio ym Mangor yn brofiad pleserus a llawn.

Ceir mwy o wybodaeth am Ymchwil ym Mangor ar wefan y Swyddfa Ymchwil a Menter.