Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Welsh (Cymraeg) MA/PGDip

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Welsh (Cymraeg)
  • Cymhwyster: MA/PGDip
  • Hyd: 1 year, full-time

It is entirely possible to study with us through the medium of English or Welsh.

This course is tailor made to suit the individual’s needs and interests and include a full academic year of full-time study. During that academic year the student, under the School’s supervision, will produce essay work on a regular basis. Before the end of the calendar year, the student is asked to produce a dissertation of up to 20,000 words. Recent successful MA dissertations have included work on writers such as Aled Islwyn, R. Gerallt Jones, Meic Povey and Martin Davies; others have been thematic studies, e.g. women in the works of Kate Roberts; still others have been more strictly philological, such as a recent edition of an Interlude by Twm o’r Nant.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gofynion Mynediad

Please contact the School for information on entry requirements for this course.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf