Examples of Jason Walford Davies' work

Y Bae

(Cerdd y Goron yn Eisteddfod Rhys Thomas James (Pantyfedwen), Llanbedr Pont Steffan, 2006)

Drudwy dros Fae Ceredigion, a minnau newydd wylio eto ffilm Hitchcock, The Birds.

[Nodyn: Ymwelydd prin iawn â Chymru yw’r ddrudwen rosliw – aderyn ymfudol pinc a du hynod o drawiadol sydd, pan ddaw i’r wlad hon, yn ymuno â heidiau o ddrudwy cyffredin (a elwir weithiau’n ‘adar eira’).]

Mae rhywbeth Beiblaidd yn y ffordd y dônt,
     yn gant a mil, yn filoedd eto
ar amrantiad, fel unfed pla ar ddeg
     dros dyrau’r dref. Os yw’r rhain, bob un,
yn dwyn wrth fôn adenydd
     lythyr llafar am waradwydd,
am gnawd yn nosi dan ddyrnodau,
     am ddwy ynys dda ar droi
yn dda i ddim, mae’r byd ar ben,
     mae’n Ddydd y Farn mewn tref lan môr.
Ac yn rhuthr sinistr eu symud
     uwch ffenestri cegrwth y cartrefi,
uwch fforddolion sy’n gwthio i’r archollion  –  
     ‘Drychwch!’ – yn ystlysau’r aer
fyrdd o fysedd anghrediniol,
     clywaf fflamau’n crio chwerthin
wrth ysu plentyn yn babwyryn byw,
     ac udo gyr o feirch diweflau, yn garnau
yn y pyllau gwaed. Fel angau
     a threnau Mussolini – fel y dirhau –   
diau y daw’r drudwy amdanom . . .

Ond nid ein harswyd ni yw nod y rhain
     yn eu heidiau amhosib,
yn aruthredd eu hannibyniaeth
     arnom. Ymadael gan adael llonydd inni
yw eu camp, a’n gadael yng nghulni’r lonydd
     yn dystion i’w darfod dirifedi
drosom, i’w diflannu tua’r bae
     y mae ei freichiau’n agored led y pen-
rhyn, yn daer i’w derbyn: y bae sy’n gaer
     rhag cenfigen pob eigion, sy’n goflaid
yn erbyn rhewlif unrhyw Ragfyr. 
     Ac wrth weld, o ganol hunan-dyb
ein promenadau, y magned pedol hwn o fae
     yn tynnu’n dyner a diwrthdro ato’r
naddion haearn hyn o adar, fe wawria
     o’r gorllewin arnom ni, broffwydi gwaed,
mai rhydd-ddilythyr yw’r adenydd
     sy’n cario’r dydd â sbri eu sbeirograffau. 
Ac afraid ar ein rhan, o wyll yr awditoriwm,
     yw taflu tua golau’r llwyfan wybrol
ein rhosys yn edmygus, a hon,
     un ddrudwen rosliw, eisoes yn blodeuo’n
eu plith, yn fachlud bychan hyfryd.
     Ac yn ei gŵydd fe wridwn ninnau,
ond o gywilydd, o gofio inni fynnu gweld
     (y fath wyneb sydd i’n doethinebu)
Apocalups, Dydd Brawd, eclips ar gnawd
     yn yr heidiau hafaidd hyn o adar eira.