Examples of Jason Walford Davies' work

Cyfieithiad o ‘Eisenhower’s Visit to Franco, 1959’ gan James Wright (1927–80)

‘. . . yr oerfel sy’n ein lladd, ac nid y tywyllwch.’
                                                Unamuno

Rhaid i’r arwr Americanaidd
oresgyn grymoedd y tywyllwch.
Hedfanodd drwy oleuni’r nef ei hun
a disgyn, yn dawel,
yng ngwyll araf
Sbaen.

Saif Franco mewn cylch disglair
o heddweision, ei freichiau ar led,
yn groeso twymgalon i gyd. 
Fe wawria ar bwerau’r Fall, mae’n addo,
ddydd, cyn hir, o brysur bwyso.
 
Mewn carchardai
mae heddweision yn dylyfu
gên. Ar hyd lôn sy’n wyn gan lwch
caiff Machado’i dywys gan y lloer
at ogof oer yn llawn plant mudion
dan y Pyreneau. Mewn pentrefi
mae gwin yn nosi mewn llestri pridd,
yn cysgu’n ddu yng nghegau’r henwyr.

Lleuerog yw’r gwenu ym Madrid. 
Daeth dwylo Franco
ac Eisenhower ynghyd. 
Bu cofleidio mawr yn wyneb haul
a llygad goleuni’r camerâu.

A daw’r awyrennau bomio o’r nos yn nes,
yn newydd a glanwedd. Rhoddant daw
ar daran Americanaidd eu peiriannau,
gan ddisgyn yn awr, yn ysgafn,
eu hesgyll yn ddisglair
yn chwiloleuadau’r
caeau noeth,
yn Sbaen.