Examples of Jason Walford Davies' work

Cyfieithiad o ‘The First Days’ gan James Wright (1927–80)

Optima dies prima fugit

Y peth cyntaf a welais y bore hwnnw oedd cachgi bwm euraid enfawr yn turio’i ysgwydd dde gyhyrog i gylla gellygen felen siapus yn isel ar gangen. Cyn y gallai daro ar y mêl du sydyn hwnnw sy’n ymgordeddu yno y tu mewn i’r hedyn, aeth pethau’n ormod i’r goeden. Syrthiodd yr ellygen i’r llawr, gyda’r cachgi bwm yn dal yn lledfyw y tu mewn i’w chorff. Byddai wedi marw pe na bawn i wedi penlinio ato ac agor yr ellygen ychydig mwy. Ysgrytiodd y cachgi bwm, a dadebru. Efallai y dylwn i fod wedi’i adael yno ar ei ben ei hun, yn boddi yn ei foddhad ei hun. Y dyddiau gorau yw’r rhai cyntaf i ffoi, canodd y cerddor hyfryd a anwyd yma, mewn tref sy’n dwyn i gof fy nghartref i. Gadewais i’r creadur fynd, ymysg y gweithfeydd nwy ar gyrion Mantua.