Prof Edward Shiu

Professor in Marketing

Hen Goleg room 0.10

e.shiu@bangor.ac.uk