Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1019:
Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Peredur Lynch

Overall aims and purpose

Yn y modiwl hwn ceir cyflwyniad cryno i rai agweddau ar ryddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr sydd wedi astudio’r cwrs Cymraeg Safon Uwch eisoes yn gyfarwydd â rhai o chwedlau’r Mabinogion. Y gobaith yn ystod y modiwl hwn yw rhoi darlun llawnach iddynt o’r ystod eang o destunau a luniwyd yn ystod y cyfnod canol, a hynny drwy ganolbwyntio ar ddetholion o weithiau chwedlonol ynghyd â gweithiau hanesyddol eu natur megis Brut y Brenhinedd.

Course content

Yn y modiwl hwn ceir cyflwyniad cryno i rai agweddau ar ryddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr sydd wedi astudio’r cwrs Cymraeg Safon Uwch eisoes yn gyfarwydd â rhai o chwedlau’r Mabinogion. Y gobaith yn ystod y modiwl hwn yw rhoi darlun llawnach iddynt o’r ystod eang o destunau a luniwyd yn ystod y cyfnod canol, a hynny drwy ganolbwyntio ar ddetholion o weithiau chwedlonol ynghyd â gweithiau hanesyddol eu natur megis Brut y Brenhinedd.

Assessment Criteria

threshold

D- i D+

Dangos adnabyddiaeth o brif dueddiadau rhyddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol Dangos adnabyddiaeth o destunau ‘hanesyddol' megis Brut y Brenhinedd Dangos gallu i ddarllen testunau Cymraeg Canol Dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

good

B- i B+

Dangos adnabyddiaeth dda o brif dueddiadau rhyddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol Dangos adnabyddiaeth dda o destunau ‘hanesyddol' megis Brut y Brenhinedd Dangos gallu da i ddarllen testunau Cymraeg Canol Dangos gallu da i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

excellent

A- i A*

Dangos adnabyddiaeth gadarn o brif dueddiadau rhyddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol Dangos adnabyddiaeth gadarn o destunau ‘hanesyddol' megis Brut y Brenhinedd Dangos gallu cadarn i ddarllen testunau Cymraeg Canol Dangos gallu cadarn i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu cadarn i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael cadarn ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

Learning outcomes

 1. Olrhain y prif dueddiadau yn hanes rhyddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol.

 2. Dangos adnabyddiaeth o rai o brif destunau 'hanesyddol' y cyfnod, megis Brut y Brenhinedd a Brut y Tywysogion.

 3. Darllen testunau Cymraeg Canol gyda hyder cynyddol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
traethawd 2000 50
1.5 awr 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 78
Lecture

2 awr darlith x 11

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: