Coronavirus (Covid-19) Information

Module OSC-1000:
Tiwtorial Sgiliau Gwyddoniaeth

Module Facts

Run by School of Ocean Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Dei Huws

Overall aims and purpose

Meithrin cyswllt cynnar a rheolaidd rhwng staff a'u tiwbiau personol gan ategu'r system gofal bugeiliol yn yr Ysgol.

Cyflwyno'r myfyrwyr i natur amlddisgyblaethol gwyddoniaeth forol.

Annog myfyrwyr i ddarllen yn ehangach o amgylch y pwnc a ddewiswyd gan y pwnc a ddewiswyd.

Addysgu sgiliau mewn ysgrifennu traethawd a chyflwyniad llafar ac addysgu hanfodion defnyddio llyfrgelloedd ac annog hyn.

Course content

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i gyflwyno ystod o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gradd gwyddor forol ac i annog darllen ehangach mewn gwyddoniaeth forol. Mae'n cynnwys darllen dan gyfarwyddyd a'r arfer mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig. Cynhelir sesiynau tiwtorial rheolaidd (7 i 10 myfyriwr fesul grŵp) drwy gydol y flwyddyn pan drafodir sgiliau ysgrifennu traethawd, sgiliau cyflwyno llafar a gwybodaeth haniaethol o'r llenyddiaeth wyddonol. Bydd y modiwl yn cael ei asesu gan ddau aseiniad traethawd, dau gyflwyniad llafar, un aseiniad haniaethol ac un aseiniad cyfeirio.

Assessment Criteria

threshold

Communicate ideas using verbal and written skills. Able to abstract a scientific paper demonstrating a basic understanding of source material. Produce rudimentary scientific figures.

excellent

Communicate ideas very effectively in both the essays and presentations, using high quality slides and self-drawn figures. Fully understand the ideas being communicated in both the essays and presentations. Able to abstract a scientific paper demonstrating full understanding of source material. Present high quality scientific data in the form of figures which are of a professional standard.

good

Communicate ideas effectively without deviation from the point both in the essays and presentations, using appropriate slides and self-drawn figures. Show a basic understanding of the underlying principals of the ideas being communicated in both the essays and presentations. Able to abstract a scientific paper demonstrating good understanding of the source material. Present adequate quality scientific data in the form of figures which are of a professional standard.

Learning outcomes

 1. Erbyn diwedd y modiwl bydd y myfyriwr llwyddianus wedi dangos ei fod yn gallu defnyddio cyfleusterau llyfrgell i chwilio am lenyddiaeth

 2. Erbyn diwedd y modiwl bydd y myfyriwr llwyddianus wedi dangos ei fod yn gallu ysgrifennu traethodau gwyddonol rhesymegol, wedi'u strwythuro'n dda gan ddefnyddio gwybodaeth briodol o'r llenyddiaeth wyddonol, gan ddefnyddio dyfyniadau a rhestr gyfeirio wedi'u fformatio'n gywir.

 3. Erbyn diwedd y modiwl bydd y myfyriwr llwyddianus wedi dangos ei fod yn gallu meithrin meddylfryd gwyddonol a'r gallu i gyflwyno dadleuon mewn modd cydlynol.

 4. Erbyn diwedd y modiwl bydd y myfyriwr llwyddianus wedi dangos ei fod yn gallu ysgrifennu crynodebau o bapurau gwyddonol ac ar gyfer traethodau gwyddonol.

 5. Erbyn diwedd y modiwl bydd y myfyriwr llwyddianus wedi dangos ei fod yn gallu rhoi cyflwyniadau llafar byr gan ddefnyddio cymorth gweledol priodol o fewn terfyn amser penodol

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd S1 15
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad Llafar S1 15
COURSEWORK Prawf Blackboard - Cyfeirnodi 15
ESSAY Traethawd S2 20
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad Llafar S2 20
COURSEWORK Crynodeb 15

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

5 x 1 awr tiwtorial bob pythefnos ym mhob semestr. Blwyddyn yma, bydd rhain yn debygol i fod ar ffurf ar-lein - yn ddibynnol ar y sefllfa COVID-19. Y gobaith ydi i fod ar-gampws os oes modd gwneud hynny, yn ymarferol ac yn sâff.

10
Private study

Hunan ddysgu, cwblhau gwaith tuag at ymarferion ffurfiannol, chwilio am wybodaeth, asesu gwybodaeth, cynllunio cyflwyniadau ysgrifennedig ac ar lafar, ymateb i adborth ar ddrafftiau, cwblhau yr aseiniadau.

190

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Courses including this module

Compulsory in courses: