Coronavirus (Covid-19) Information

Module PCC-1002:
Cyflwyniad i Ymchwil

Module Facts

Run by School of Psychology

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Awel Vaughan-Evans

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i ystadegau a'r dulliau ymchwil a ddefnyddir i astudio seicoleg.

Course content

Bydd myfyrwyr yn dysgu am bynciau fydd yn cynnwys y canlynol: Methodolegau ymchwil, cynllunio ymchwil moesegol, cynllunio achos unigol, ystadegau disgrifiadol, darlunio a dehongli canfyddiadau, adrodd ar ymchwil.

Mae dau gyfansoddyn i’r modiwl yma. Pob wythnos yn ystod y tymor mi fydd darlith dwy awr o hyd a fydd yn cylwyno testun newydd. Er mwyn cefnogi’r wybodaeth yma, mi fydd sesiwn seminar bob pythefnos lle bydd modd i chi gael profiad ymarferol o ymchwil mewn Seicoleg.

Mae'r sesiynau yn cynnwys trafodaethau ynglyn ag amrywiaeth o faterion mewn dulliau arbrofol ac ystadegau ynghyd â chyfle i gasglu a thrin data. Bydd rhai o'r gweithgareddau yn cynnwys ystyried materion moesegol ym maes ymchwil, dyfeisio astudiaethau ymchwil ar themâu detholedig, casglu a dadansoddi data gan ddefnyddio offer electronig, llaw gyfrifiadau, a dysgu sut i gyfathrebu canlyniadau'r ymchwil mewn adroddiadau ysgrifenedig. Dylai pob myfyriwr ddisgwyl gwblhau 200 awr o waith ar gyfer y modiwl hwn ar draws y semester (gan gynnwys dosbarthiadau rheolaidd, ymchwil annibynnol, a chwblhau aseiniadau).

Assessment Criteria

threshold

Adolygiad gwael o’r llenyddiaeth, gyda llawer o wallau o ran cyflwyniad a chywirdeb. Defnyddiwyd ychydig o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Adroddiad ymchwil wedi ei ysgrifennu’n wael, gyda dipyn o wallau ffeithiol. Ychydig iawn o ganllawiau fformatio’r APA wedi eu dilyn.

Dealltwriaeth wael o’r mesuriadau a’r ystadegau a ddefnyddir ym maes seicoleg. Dealltwriaeth wael o’r cynlluniau arbrofol gwahanol.

Cyfathrebiad wael o wybodaeth ar lafar yn ystod trafodaethau sy’n gysylltiedig ag ymchwil.

Ni ddengys unrhyw hyfedredd wrth ddefnyddio SPSS.

good

Adolygiad da o’r llenyddiaeth, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir. Defnydd da o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Adroddiad ymchwil wedi ei ysgrifennu’n dda, gydag ychydig iawn o wallau ffeithiol. Canllawiau fformatio’r APA wedi eu dilyn yn dda.

Dealltwriaeth dda o’r mesuriadau a’r ystadegau a ddefnyddir ym maes seicoleg. Dengys y gallu i wahaniaethu rhwng cynlluniau arbrofol gwahanol yn weddol glir.

Cyfathrebiad da o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth da, gwaith annibynnol, a meddwl critigol yn ystod trafodaethau sy’n gysylltiedig ag ymchwil.

Hyfedr iawn wrth ddefnyddio SPSS.

excellent

Adolygiad gwych o’r llenyddiaeth, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir. Defnydd gwych o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Adroddiad ymchwil wedi ei ysgrifennu’n wych, heb unrhyw wallau ffeithiol. Canllawiau fformatio’r APA wedi eu dilyn yn wych.

Dealltwriaeth gadarn o’r mesuriadau a’r ystadegau a ddefnyddir ym maes seicoleg. Dengys y gallu i wahaniaethu rhwng cynlluniau arbrofol gwahanol yn glir.

Cyfathrebiad gwych o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth gadarn, gwaith annibynnol, a meddwl critigol yn ystod trafodaethau sy’n gysylltiedig ag ymchwil.

Hyfedredd gadarn wrth ddefnyddio SPSS.

C- to C+

Adolygiad boddhaol o’r llenyddiaeth, gyda chyfathrebu eithaf clir. Defnydd boddhaol o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Adroddiad ymchwil wedi ei ysgrifennu’n foddhaol, ond gydag ambell i wall ffeithiol. Canllawiau fformatio’r APA wedi eu dilyn yn foddhaol.

Dealltwriaeth foddhaol o’r mesuriadau a’r ystadegau a ddefnyddir ym maes seicoleg. Dengys ychydig o allu i wahaniaethu rhwng cynlluniau arbrofol gwahanol.

Cyfathrebiad boddhaol o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth boddhaol, ac ychydig o waith annibynnol yn ystod trafodaethau sy’n gysylltiedig ag ymchwil.

Dengys ychydig o hyfedredd wrth ddefnyddio SPSS.

Learning outcomes

 1. Cynnal adolygiad o'r llenyddiaeth.

 2. Cael profiad o gasglu data gydag amrywiaeth o dechnegau arbrofol

 3. Cyfrifo a dehongli dadansoddiad ystadegol disgrifiadol sylfaenol

 4. Dangos dealltwriaeth sylfaenol o ystadegau fel eu defnyddir yn y maes ymchwil seicoleg.

 5. Ysgrifennu adroddiad ymchwil da sy’n dilyn canllawiau’r APA.

 6. Cymryd rhan mewn trafodaethau ar faterion a chanfyddiadau sy'n gysylltiedig ag ymchwil.

 7. Dangos dealltwriaeth sylfaenol o fesuriadau, arsyllu a chynllunio arbrofion fel technegau methodolegol mewn seicoleg.

 8. Gwahaniaethu rhwng y cynlluniau arbrofol gwahanol sydd ar gael ar gyfer ymchwil empirig ym maes seicoleg

 9. Dod yn hyfedr wrth ddefnyddio pecyn ystadegol SPSS: gallu mewnbynnu data yn gywir, rhedeg y dadansoddiad ystadegol priodol, a dehongli yr allbwn

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Adroddiad ymchwil 35
COMPREHENSION TEST Gwaith cartref wythnosol 20
EXAM Arholiad Terfynol 40
CLASS PARTICIPATION SONA 1 2.5
CLASS PARTICIPATION SONA 2 2.5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Mi fydd trefnydd y modiwl yn cynnal awr galw heibio bob wythnos yn ystod y tymor.

11
Lecture

Bydd darlith wythnosol o 2 awr yn cyflwyno gwybodaeth i chi am ddulliau ymchwil ac ystadegau.

20
Private study

Mewn modiwl 20 credyd, disgwylir i chi weithio am 200 awr. Disgwylir i chi wario 159 awr yn astudio'r pynciau er mwyn cwblhau'r aseiniadau gwahanol a sicrhau eich dealltwriaeth.

159
Workshop

Bob pythefnos, bydd seminar (2awr) yn cael ei gynnal. Yn y seminarau, cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau ystadegol, a chadarnhau eich dealltwriaeth o'r pynciau gwahanol.

10

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Carry out empirical studies by operationalizing research questions, generating hypotheses, collecting data using a variety of methods, analysing data using quantitative and/or qualitative methods, and present and evaluate research findings (under appropriate supervision).
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Use a range of statistical methods with confidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Use a variety of psychological tools, including specialist software, laboratory equipment and psychometric instruments.

Resources

Resource implications for students

The cost of the core text is £26.99. The web code WEBXSTU98 will give anyone purchasing books through this website a 20% discount: https://global.oup.com/academic/?cc=gb&lang=en

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/pcc-1002.html

Reading list

Starting Out in Methods and Statistics for Psychology: A Hands-on Guide to Doing Research. Victoria Bourne. ISBN: 9780198753339

Courses including this module

Compulsory in courses: