Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCY-3004:
Yr Heddlu a Chymdeithas Gyfoes

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Gwenda Jones

Overall aims and purpose

Amcan pennaf y fodiwl yw ymdrin yn ddwys â pholisïau ac ymarfer gwaith cyfoes yr heddlu ynghyd â'r fframwaith statudol. Yn hyn o beth ceir trafodaeth o'r newid cymdeithasol, cyfreithiol, ac economaidd yng nghyd-destun polisi cyfiawnder troseddol a'i oblygiadau yn feirniadol i waith a rôl yr heddlu yn genedlaethol a rhyngwladol. Ystyriwn astudiaethau polisi yng nghyd-destun prosesau cymdeithasol ehangach, ynghyd â dadleuon a materion allweddol sy'n ymwneud â phlismona cyhoeddus, y defnydd o rym ac awdurdod, hawliau dynol, deddfwriaeth terfysgaeth, polisïau megis asesu cyfrifoldeb ac atebolrwydd, cyfle cyfartal, ansawdd a pherfformiad i'r dyfodol.

Course content

Amcan pennaf y fodiwl yw trafod ein dealltwriaeth o'r heddlu, ac yn ehangach, eu swyddogaeth mewn cymdeithas gyfoes. Yn y blynyddoedd diweddar, mae'r heddlu fel sefydliad wedi profi newid sylweddol a bydd y pwysau gan y Llywodraeth am ddiwygiadau pellach yn parhau.

Ystyriwn polisiau ac ymarfer gwaith cyfoes yr heddlu a'r fframwaith statudol y maent yn gweithredu.

Trafodir y newid yng nghyd-destun polisi cyfiawnder troseddol:-

eu prif swyddogaethau; yr heddlu a'r cyfryngau; atal trosedd a gweithio mewn partneriaeth; datblygiadau mewn polisi cyffuriau; yr heddlu; trefn gyhoeddus ac iawnderau dynol; asesu cyfrifoldeb, ansawdd a pherfformiad; cyfle cyfartal a rheoli i'r dyfodol.

Assessment Criteria

threshold

Yn gallu disgrifio agweddau theoretaidd a chysyniadau allweddol yn foddhaol. Dangos dealltwriaeth cysyniadol a chasglu gwybodaeth derbyniol o fewn y maes.

good

Yn gallu trafod a gwerthuso agweddau theoretaidd, data a chysyniadau allweddol yn feirniadol. Yn dangos ôl darllen a defnydd addas o lenyddiaeth wedi ei gyfeirio'n gywir.

excellent

Yn gallu dadansoddi agweddau theoretaidd, data a chysyniadau allweddol yn resymegol a grymus. Yn gallu cyflwyno gwaith sydd yn dangos dealltwriaeth ddwfn o bolisiau sy'n ymwneud â'r heddlu a phrosesau cymdeithasol ehanagach.

Learning outcomes

 1. Deall, dehongli a dadansoddi polisiau ac ymarfer gwaith cyfoes yr heddlu ynghyd a'r fframwaith statudol.

 2. Trafod yn feirniadol y newid yng nghyd-destun polisi cyfiawnder troseddol a'i oblygiadau i waith a rol yr heddlu.

 3. Dadansoddi'n feirniadol y dadleuon cyfoes sydd yn ymwneud a phlismona trefn gydoeddus a hawliau dynol.

 4. Gwerthuso ac asesu effeithiolrwydd polisi, yn enwedig cyfrifoldeb ac atebolrwydd, cyfle cyfartal, ansawdd a pherfformiad i'r dyfodol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Essay 40
Exam 2 hours 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Astudiaeth Breifat yn cynnwys o leiaf 177 awr yn darllen ar destynau darlithoedd a seminarau, gwaith paratoi aseiniadau ac adolygu ar gyfer arholiad.

177
Lecture

1 awr o ddarlith x 12 = 12 awr o ddarlithoedd. Mae’r dull dysgu’r modiwl yn cynnwys darlithoedd a seminarau a rhoddir y ddarlith i fynu ar Blackboard unwaith y bydd hi wedi ei thraddodi. Rhennir darlleniadau seminar yn wythnosol ymhob darlith a disgwylir i fyfyrwyr ddarllen yn eang o amgylch testynau’r darlithoedd.

12
Seminar

1 awr Seminar x 11 = 11 awr Seminarau.

11

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol
 • representations of victimisation, crime and deviance, and of the main agents and institutions which respond to crime and deviance, as found in the mass media, new media, in official reports and in public opinion
 • how to develop a reflective approach and a critical awareness of the values of local cultures and local politics, and of the student's own values, biography and social identity, and how to bring these skills to bear in an informed response to crime and victimisation
 • awareness of how political and cultural values - including the student's own have an impact on responses to and rival interpretations of safety and security, crime
 • control, policing, criminal and youth justice, sentencing, and alternative responses
 • to offending
 • how to use empirical evidence - both quantitative and qualitative - about the distribution of crime, deviance, offending and victimisation of all kinds to explore
 • relationships between these and social divisions and social change.
 • the development of criminology as a distinct area of study and inquiry, and its multidisciplinary or interdisciplinary nature
 • different theoretical and empirical approaches to the study, analysis and explanation of crime, deviance, harm and victimisation
 • how crime, deviance and victimisation are socially and legally constructed the different sources of information about crime and victimisation, both quantitative and qualitative, and how they are produced - including their location in particular legal, political, social and ideological frameworks - and how they can be interpreted
 • trends in crime, harm and victimisation
 • different forms of crime and their social organisation
 • theoretical and empirical relationships between power, crime and social change, and the impact of globalisation
 • relationships of crime, deviance and offending, and victimisation to social divisions such as: age, gender, sexuality, social class, race, ethnicity and religious faith
 • the development, role, organisation and governance of efforts to reduce and prevent crime, deviance and harm, and to ensure personal and public safety and security in different locations; the role of the state and non-governmental agencies
 • the philosophy and politics of criminalisation, victimisation, criminal justice and modes of punishment
 • the use of discretion in relation to justice processes, including issues of discrimination and diversity

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: