Coronavirus (Covid-19) Information

Module WMC-4103:
Cerdd mewn Cymdeithas

Module Facts

Run by School of Music and Media

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mr Wyn Thomas

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl hwn yn archwilio nifer o ymddangosiadau cerddoriaeth mewn cymdeithas, gan fabwysiadu dulliau ethnogerddoreg ac arfer cymhwysol.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn ymestyn eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o faterion ethnogerddoregol drwy un neu fwy o astudiaethau achos yn codi o arbenigedd ymchwil staff. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau mewn gwaith maes, ethnograffeg a dadansoddi cerddoriaeth mewn cyd-destun diwylliannol, ac yn ennill dealltwriaeth o bryderon moesegol ac ymarferol. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn archwilio agweddau theoretig ac ymarferol arfer cymhwysol mewn cerddoriaeth, gan gyfeirio'n benodol at ran cerddoriaeth mewn iechyd a lles.

Bydd myfyrwyr yn ennill medrau fel arsylwi, gwerthuso a meddwl yn feirniadol, y gellir eu rhoi ar waith wedyn yn eu projectau ymchwil eu hunain.

Course content

Bydd pynciau'n amrywio o flwyddyn i flwyddyn, gan ymateb i arbenigedd ymchwil y staff a benodir i ddysgu'r modiwl ac, i ryw raddau, diddordebau'r myfyrwyr. Mae'r pynciau posibl a gynigiwyd yn cynnwys:

Pynciau ethnogerddoreg – Ethnogerddoreg – Organoleg - Cerddoriaeth Geltaidd draddodiadol - Cerddoriaeth ffidil Gymreig - Cerddoriaeth mewn amgueddfeydd

Pynciau cerddoriaeth mewn iechyd a lles: - Hanes a datblygiad therapi cerddoriaeth - Cerddoriaeth a lles mewn bywyd beunyddiol - Therapi cerddoriaeth (gan ganolbwyntio'n benodol ar astudiaethau achos, e.e. awtistiaeth; dementia; iselder; caethiwed, etc.). - Ethnogerddoreg feddygol - Cerddoriaeth a datblygiad plentyndod - Cerddoriaeth ac adfywio cymunedau: dull 'Sistema'

Assessment Criteria

threshold

Trothwy (50-59) Gwaith sy’n dangos gafael dda ar wybodaeth ffeithiol, gyda gallu digonol i feddwl yn gysyniadol, a pheth ymwybyddiaeth o faterion methodolegol (er yn gyfyngedig), a dangos digon o dystiolaeth o ymdriniaeth gyffredinol ddeallusol, gyda mynegiant gweddol.

excellent

Rhagorol (70+) Gwaith sy’n dangos dealltwriaeth drylwyr o’r pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth estynedig, meddwl yn gysyniadol a phraff, ymdriniaeth wreiddiol a medrau cyflwyno rhagorol.

good

Da (60-69) Gwaith sy'n dangos gafael cadarn ar y pwnc, gyda lefel dda o feddwl yn gysyniadol, ymwybyddiaeth o faterion methodolegol a materion eraill, ynghyd â thystiolaeth o finiogrwydd deallusol a mynegiant da.

Learning outcomes

 1. Hogi medrau meddwl yn feirniadol a dadansoddol

 2. Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl am bynciau penodol ym maes cerddoriaeth mewn cymdeithas

 3. Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o bynciau a materion penodol ym maes cerddoriaeth mewn iechyd a lles

 4. Dangos dealltwriaeth uwch o foeseg a methodolegau priodol

 5. Gwella eu medrau cyflwyno, ar bapur ac ar lafar

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION Oral Presentation

Paratowch gyflwyniad llafar sy'n para tua 20 munud ar bwnc o’ch dewis, a gytunwyd gyda thiwtoriaid y modiwl. Efallai yr hoffech chi baratoi cyflwyniad PowerPoint, a chynnwys enghreifftiau cerddorol (hyd at uchafswm o 3 munud), yn ôl yr angen.

30
ESSAY Traethawd

Traethawd ar bwnc o ddewis y myfyriwr, sy'n ymwneud ag un o'r meysydd pwnc a drafodir yn y dosbarth. Bydd angen cytuno ar union gwestiwn y traethawd gyda thiwtoriaid y modiwl erbyn Wythnos 6.

70

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

amser darllen, paratoi a gwneud asesiadau

275
Tutorial

Bydd ymgynghori unigol gyda thiwtor y modiwl ar gael ar alw, hyd at gyfanswm o 3 awr.

3
Seminar

Un seminar wythnosol yn para 2 awr.

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wmc-4103.html

Reading list

• Wayne C Booth et al., The Craft of Research (trydydd argraffiad, University of Chicago Press, Chicago & London, 2008) • Trevor Herbert, Music in Words: A Guide to Researching and Writing About Music (Oxford University Press, Oxford, 2012).
• Demar Irvine, Irvines Writing about Music, trydydd argraffiad, wedi ei adolygu, Mark A Radice (Amadeus Press, Oregon, 1999) • Richard J. Wignell, Writing about music: an introductory guide (Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990) • Juliette Alvin, Music Therapy (John Clare Books, London, 1966) • Amelia Oldfield, Music Therapy with Children and their Families (Jessica Kingsley, London, 2008) • Leslie Bunt, Music Therapy: An Art Beyond Words (Routledge, New York, 1994) • L. Bunt & S. Hoskyns (goln.): The Handbook of Music Therapy (Brunner-Routledge, Hove & New York, 2002) • K. E. Bruscia: Defining Music Therapy (Barcelona Publishers, Gilsum, 1998) • Don Campbell, The Mozart effect: tapping the power of music to heal the body, strengthen the mind, and unlock the creative spirit (Hodder Mobius, London, 2002) • Don Campbell, The Mozart effect for children: awakening your child's mind, health and creativity with music (Hodder Mobius, London, 2002) • W. B. Davis, K. E. Gfeller & M. H. Thaut (gol.): An Introduction to Music Therapy: Theory and Practice (American Music Therapy Association, 2008) • Susan Hallam, Ian Cross, and Michael Thaut (goln.), The Oxford handbook of music psychology (Oxford University Press, Oxford & New York, 2009) • M. Heal & T. Wigram (gol.): Music Therapy in Health and Education (Jessica Kingsley, London, 1993) • Peregine Horden, Music as medicine: the history of music therapy since antiquity (Ashgate, Aldershot, 2000) • Patrik N. Juslin and John A. Sloboda, Handbook of music and emotion: theory, research, applications (Oxford University Press, Oxford, 2011) • Carolyn Kenny & Brynjulf Stige, Contemporary voices in music therapy: communication, culture, and community (Unipub forlag, Oslo, 2002) • J. Z Robarts (gol.) Music Therapy Research: Growing Perspectives in Therapy and Practice, 1 (BSMT Publications, East Barnet, 2001) • Brynjulf Stige et al, Where music helps: community music therapy in action and reflection (Ashgate, Farnham, 2010) • B. L. Wheeler (gol.), Music Therapy Research: Quantitative and Qualitative Perspectives (Barcelona Publishers, Phoenixville, 1995) • T. Wigram, B. Saperston & R. West (gol.), The Art and Science of Music Therapy: A Handbook (Harwood Academic Publishers, Chur, 1995) • Alison Arnold (gol.), The Garland Encyclopedia of World Music (New York, 2000) • Anthony Baines (gol.), Musical Instruments Through The Ages, (London, 1961) • C. Ballentine, Music and its Social Meanings (New York, 1984) • Gregory F. Barz & Timothy J. Cooley, Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology (Oxford, 1997) • John Blacking, Music, Culture and Experience (Chicago, 1995) • Stephen Blum, Ethnomusicology and Modern Music History (Bloomington, 1991) • Constantin Brailoui, Problems of Ethnomusicology (Cambridge, 1984) • Simon Broughton (et al), World Music (London, 1994) • Martin Clayton, The Cultural Study of Music: A Critical Introduction (London, 2003) • Roy Everyman & Andrew Jamison, Musical and Social Movements - Mobilizing Traditions in the Twentieth Century (Cambridge, 1998) • Robert Falck, Cross Cultural Perspectives on Music (Toronto, 1982) • Peter Fletcher, Worlds Musics in Context (Oxford, 2001) • Simon Frith, World Music, Politics and Social Change (Manchester, 1989) • L. Green, Music in Society: Music on Deaf Ears (Manchester, 1988) • Otto Karolyi, Traditional African and Oriental Music (London, 1998) • Margaret J. Kartomi & Stephen Blum, Music Cultures in Contact - Convergences and Collisions (Sydney, 1994) • Richard Leppert, Music and Society (Cambridge, 1987) • Terry E. Miller, World Music: A Global Journey (New York, 2006) • Liang Mingyue, Music of the Billion: An Introduction to Chinese Musical Culture (New York, 1985) • Helen Myers (gol.), Ethnomusicology: An Introduction (London, 1992) • Bruno Nettl, Encounters in Ethnomusicology: A Memoir (Michigan, 2002) • Arnold Perris, Music as Propaganda (London, 1985) • David Reck, Music of the Whole Earth (New York, 1977) • Kay Kaufman Shelemay, Ethnomusicology: History, Definitions and Scope (New York, 1992) • Kay Kaufman Shelemay, Music as Culture (New York,1990) • John Shepperd, Music as Social Text (Cambridge, 1991) • Christopher Small, Music, Society, Education (London, 1977) • David Ian Allsobrook, Music for Wales - Walford Davies and the National Council of Music, 1918-1941 (Cardiff, 1992) • Osian Ellis, The Story of the Harp in Wales (Cardiff, 1991) • Sally Harper, Music in Welsh Culture before 1650 (Aldershot, 2007) • Sally Harper & Wyn Thomas (goln.) Welsh music history (Cardiff, 1994-2007) • Phyllis Kinney, Welsh Traditional Music (Cardiff, 2011) • Wyn Thomas, Welsh Traditional Music: A Bibliography (Llanrwst, 2008) • Gareth Williams, Valleys of Song: Music and Society in Wales 1840-1914 (Cardiff, 1998) • W. S. Gwynn Williams, Welsh National Music and Dance (London, 1933)

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: