Coronavirus (Covid-19) Information

Module WMC-4121:
Project Cyfansoddi 1

Module Facts

Run by School of Music and Media

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Andrew Lewis

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar gyfansoddi mewn idiom gyfoes. Anogir pob myfyriwr i ddatblygu eu diddordebau neilltuol eu hunain o fewn ystod eang o arddulliau perthnasol i'r unfed ganrif ar hugain. Bydd sesiynau arolygu unigol yn ceisio datblygu hyfedredd a hyder mewn cyfansoddi gan ddefnyddio gwahanol dechnegau cyfoes. Bydd gofyn i fyfyrwyr ddod ag enghreifftiau cyson o waith sydd ar y gweill, a bydd y tiwtor yn ateb cwestiynau arnynt ynglŷn â materion cysylltiedig ag alaw, harmoni, rhythm, adeiledd, ffurf ac ansawdd, gosodiad geiriau neu ddulliau technolegol, yn ogystal â rhoi sylw i gwestiynau'n ymwneud â dulliau esthetig, natur syniadau a'u cyflwyno, cyd-destun cyfoes, ac yn y blaen.

Course content

Caiff cynnwys y cwrs ei ddiffinio gan ddiddordebau pob myfyriwr unigol, a archwilir dan gyfarwyddyd tiwtor y modiwl neu aelodau staff perthnasol eraill.

Assessment Criteria

good

Da (60-69) Gwaith sy’n dangos ymwneud cadarnhaol â dulliau cyfansoddi cyfoes ac ymateb iddynt, hyder a sicrwydd wrth ymdrin ag arddull, ffurf a thechneg, a lefel nodedig o addewid a gwreiddioldeb creadigol, a dealltwriaeth sicr o offerynnau cerdd, lleisiau neu gyfryngau eraill, ac o sut i ysgrifennu ar eu cyfer.

excellent

Rhagorol (70+) Gwaith sy’n dangos dealltwriaeth uwch a hynod firain o arddulliau, ffurfiau a thechnegau cerddorol cyfoes ac ymateb iddynt, ystod drawiadol o adnoddau technegol a meddwl creadigol ar lefel uchel, ac ymwybyddiaeth ddatblygedig o sut i ysgrifennu ar gyfer offerynnau cerdd, lleisiau neu gyfryngau eraill.

threshold

Trothwy (50-59) Gwaith sy’n dangos gafael sylfaenol ar rai arddulliau a thechnegau cyfoes, ysgrifennu medrus ar gyfer offerynnau, lleisiau neu gyfryngau eraill, ac sy'n dangos peth gallu creadigol.

Learning outcomes

 1. Hyfedredd mewn amryw o dechnegau cyfansoddi.

 2. Y gallu i weithio mewn iaith ac idiom sy’n berthnasol, o safbwynt artistig, i ddiwylliant celfyddydol cyfoes

 3. Y gallu i osod eu gwaith creadigol eu hunain yng nghyd-destun gwaith cyfansoddwyr eraill.

 4. Y gallu i feddwl a gweithio gyda gwreiddioldeb ac annibyniaeth greadigol

 5. Y gallu i weithio’n hyderus gydag offer a deunyddiau cyfansoddi.

 6. Y gallu i gloriannu eu gwaith creadigol eu hunain mewn modd cytbwys a chael budd o’r asesiadau hynny.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Portffolio (gyda sylwebaeth ysgrifenedig) 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Un cyfarfod goruchwyliol bob wythnos, yn para hyd at awr.

11
Private study

amser darllen, paratoi a gwneud asesiadau

289

Transferable skills

 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wmc-4121.html

Reading list

Darllen a argymhellir: • Christoph Cox & Daniel Warner (eds.) Audio culture : readings in modern music (New York, 2004) • A. Cipriani & M. Giri, Electronic music and sound design : theory and practice with Max/MSP (Rome, 2010) • S. Emmerson (ed.), Music, Electronic Media and Culture (Burlington, 2000) • A. Whittall, Musical Composition in the Twentieth Century (New York, 1999) • T. Wishart, On Sonic Art, (Amsterdam, 1996)

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: