Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-1033:
Anturiaethau wrth Dyfu

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Nia Williams

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl hwn yn craffu ar ddatblygiad seicolegol cynnar plant o’u geni hyd at y blynyddoedd cynnar. Mae'n nodi'r cerrig milltir yn natblygiad cynnar plentyn ac yn tanlinellu'r ffactorau sy'n hyrwyddo datblygiad. Mae’n cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr arsylwi datblygiad plant ifanc mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar priodol, yn enwedig mewn perthynas â chymdeithasu a rhyngweithio ag eraill, a dadansoddi eu tystiolaeth yn erbyn y prif gerrig milltir datblygu.

Course content

Mae’r modiwl yn dechrau trwy ymchwilio’n gyffredinol i ddatblygiad y plentyn o’i eni hyd at y blynyddoedd cynnar. Ceir pwyslais ar: • Bwysigrwydd amgylchedd yr unigolyn, amgylchedd cemegol y genynnau yn y groth ac ar yr amgylchedd cymdeithasol yn ystod y blynyddoedd cynnar; • Damcaniaethau ynghylch datblygiad corfforol a gwybyddol yr unigolyn, yn enwedig effaith profiadau amgylcheddol y plentyn ar ei ddatblygiad gwybyddol; • Dylanwad rhyngweithiadau cymdeithasol ar ddatblygiad seico-gymdeithasol yr unigolyn; • Effaith diffyg dealltwriaeth o’r byd cymdeithasol neu ddiffyg profiadau cymdeithasol ar ddatblygiad plentyn; • Gwylio rhyngweithiadau plant ifanc ac ymchwilio i ddylanwad oedolion a chyfoedion ar ddatblygiad seico-gymdeithasol plant ifanc trwy astudiaethau achos a thrwy ymchwilio ac arsyllu'n ymarferol mewn lleoliadau perthnasol.

Assessment Criteria

threshold

Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad boddhaol o’r prif camau datblygiad mewn bywyd cynnar unigolyn a’r rhyngweithio rhwng unigolyn a’i amgylchedd.

good

Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad da o’r prif camau datblygiad mewn bywyd cynnar unigolyn a’r rhyngweithio rhwng unigolyn a’i amgylchedd.

excellent

Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cynhwysfawr o’r prif camau datblygiad mewn bywyd cynnar unigolyn a’r rhyngweithio rhwng unigolyn a’i amgylchedd, a’r gallu i drafod y maes yn dreiddgar a dadansoddol.

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth o esboniadau theoretig ar ddatblygiad seicolegol cynnar plentyn;

 2. Nodi’r camau pwysig yn natblygiad emosiynol a gwybyddol plentyn;

 3. Canfod ym mha ffyrdd y gallai pobl sy’n gweithio gyda phlant ifanc gefnogi eu datblygiad emosiynol a seicolegol.

 4. Dangos dealltwriaeth o dylanwad a phwysigrwydd yr amgylchedd ar ddatblygiad emosiynol a gwybyddol plentyn;

 5. Canfod a dehongli tystiolaeth o ddatblygiad seicolegol plant ifanc mewn amgylchedd ymarferol;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Trafodaeth Fforwm Arlein 25
LOGBOOK OR PORTFOLIO Portffolio Arsylwi mewn Lleoliad 75

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlithoedd a seminarau rhyngweithiol: 22 awr (11 @ 2 awr yr wythnos)

22
Work-based learning

Ymweliadau arsyllu: 18 awr (naill ai 6@ 3 awr neu 3 @ 6 awr)

18
Private study 160

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module