Modules for course W3AH | MA/MUS
MA Music

These are the modules currently offered on this course in the 2019–20 academic year.

You can also view the modules offered in the years: 2018–19; 2020–21.

Find out more about studying and applying for this degree.

Use the buttons after the module titles (where available) to see a brief description of the content, or:
Show all descriptions
Hide all descriptions

Year 1 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • WMP-4041: Current Musicology (30)
  A fairly late addition to the concert of academic disciplines, musicology is defined as `the study of music¿ broadly understood. Simple though this specification sounds, music as an object of study has elicited a variety of different methodological approaches, both intrinsic to the musicology (analysis) and imported from other disciplines (philology, literary criticism, aesthetics, sociology, anthropology, acoustics etc.). The course intends to make students familiar with a range of methodologies and methodological debates which have a vital impact on current research undertaken in the field (e.g. historiography, analysis, `new musicology¿, gender, structuralism and post-structuralism, authenticity). Selected readings of scholarly writing serve a dual purpose: Firstly, they are used to establish the key concepts and approaches characteristic of the individual approaches and thus pave the way for an understanding even of jargon-ridden texts. Secondly, they form the basis of a critical assessment, which recognises the historical conditioning of methodologies and seeks to evaluate their benefits and limitations. This look behind the scenes of musicological discourse will prepare students for a reflective use of methodologies in their own research. The practice of critical discourse will be trained by through occasional discussion sessions on seminal and controversial methodological approaches, in which students take the lead. Additionally students will be exposed to the very latest trends in musicology through the two-weekly School of Music research seminars series, which provides a forum for cutting-edge research by scholars from Bangor and elsewhere.
  or
  WXC-4041: Cerddoreg Gyfredol (30)
  Cymerir bod myfyriwr sy'n cychwyn ar raglen gradd uwch yn gwybod sut i edrych yn feirniadol ar ddarn o gerddoriaeth, sut i gael hyd i lenyddiaeth ar bwnc priodol, a sut i ddefnyddio'n briodol yr hyn y mae'n ei ganfod pan fo'n ysgrifennu traethawd. Fodd bynnag, nid yw hynny mor hawdd. Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i gymhlethdod astrus mynegiant cerddorol - a'u harwain trwyddo. Byddwn yn edrych ar wahanol is-ddisgyblaethau neu ddisgyblaethau cyfagos (astudiaethau ffynonellol, ymarfer perfformio, ffiloleg, ethnogerddoreg, dadansoddi ffurfiol, theori, astudiaethau gender `cerddoreg newydd'), ar draddodiadau cenedlaethol a hanesyddol, ar ragdybiaethau a rhagfarnau, brwydrau hir ac anghydffurfiaeth lon - yr holl bethau sy'n gwneud y ddisgyblaeth a'i chadw'n fyw. Ceir hefyd gwrs gloywi ar hen fedrau chwilio am wybodaeth a phrosesu gwybodaeth. Bydd addysgu'n cynnwys seminarau trafod pynciol dan arweiniad myfyrwyr a golwg fer ar `gerddoreg fyw' trwy gyfres seminarau ymchwil yr Ysgol Cerddoriaeth y bydd yn ofynnol i fyfyrwyr fynd iddynt a rhoi sylwadau arnynt.
 • WMP-4108: Investigating Music (30) or
  WMC-4108: Ymchwilio i Gerddoriaeth (30)

Semester 2

credits from:

 • WXT-4011: Part II Submission (60) (Semester 3)
  The Part Two module of the MA or MMus consists of a single project of a scope and scale that a student may reasonably expect to completed after four to five months of full-time, independent, supervised study. It should demonstrate advanced knowledge and study in the field, and should incorporate some level of individuality in terms of thought and approach. It will normally be undertaken in the main study area chosen for Part One, and may take the form of either (i) a dissertation or equivalent prose study, (ii) a portfolio of compositions, (iii) an edition with commentary or (iv) a public recital, depending on the student's main area of specialism. The scope and content of the project will be guided by the supervisor(s), and should follow the plan submitted in the module 'Preparing for the Part Two project'.
  or
  WXC-4011: Cyflwyniad Project Rhan II (60) (Semester 3)
  Mae Rhan Dau rhaglen yr MA neu'r MMus yn cynnwys project unigol ar rychwant a graddfa y byddai disgwyl rhesymol i'w gwblhau wedi 4 neu 5 mis o astudiaeth annibynnol, lawn-amser dan arolygiaeth. Dylai ddangos gwybodaeth ac astudiaeth uwch yn y maes, gan ymgorffori hefyd ryw lefel o waith gwreiddiol o ran meddwl a dull. Fel rheol, cynhelir y project yn y prif faes astudiaeth a ddewiswyd ar gyfer Rhan Un, a gall fod ar ffurf naill ai (i) traethawd hir neu astudiaeth ryddieithol gyfatebol, (ii) portffolio o gyfansoddiadau, (iii) argraffiad gyda sylwebaeth, neu (iv) ddatganiad cyhoeddus, yn ôl prif faes arbenigedd y myfyriwr. Yr arolygwr/arolygwyr fydd yn rhoi cyfarwyddyd ar rychwant a chynnwys y project, a ddylai ddilyn y cynllun a gyflwynwyd yn y modiwl 'Paratoi ar gyfer y Project Rhan Dau'.