Coronavirus (COVID-19) update

Module WMC-4106:
Project Ymchwil Annibynnol

Module Facts

Run by School of Music and Media

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mr Wyn Thomas

Overall aims and purpose

Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn nodi eu projectau ymchwil eu hunain mewn maes o'u dewis mewn cerddoleg, ethnogerddoreg neu astudiaethau cymhwysol. Mae myfyrwyr yn gyfrifol am ddiffinio eu pynciau eu hunain, ond mae'n rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan gydlynydd y modiwl erbyn wythnos 2 o'r semester. Mae'r modiwl yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gymhwyso sgiliau, gwybodaeth a methodolegau a ddysgwyd yn y semester cyntaf.

Gellir cyflwyno'r project terfynol ar ffurf traethawd, neu mewn rhyw ffurf arall (e.e. argraffiad, dadansoddiad, gweithdy) gyda sylwadau ysgrifenedig.

Course content

Bydd cynnwys y cwrs yn amrywio rhwng y myfyrwyr unigol, yn dibynnu ar eu meysydd diddordeb a’u harbenigedd eu hunain.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy (50-59) Gwaith sy’n dangos gafael dda ar wybodaeth ffeithiol, gyda gallu digonol i feddwl yn gysyniadol, a pheth ymwybyddiaeth o faterion methodolegol (er yn gyfyngedig), a dangos digon o dystiolaeth o ymdriniaeth gyffredinol ddeallusol, gyda mynegiant gweddol.

excellent

Rhagorol (70+) Gwaith sy’n dangos dealltwriaeth drylwyr o’r pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth estynedig, meddwl yn gysyniadol a phraff, ymdriniaeth wreiddiol a medrau cyflwyno rhagorol.

good

Da (60-69) Gwaith sy'n dangos gafael cadarn ar y pwnc, gyda lefel dda o feddwl yn gysyniadol, ymwybyddiaeth o faterion methodolegol a materion eraill, ynghyd â thystiolaeth o finiogrwydd deallusol a mynegiant da.

Learning outcomes

 1. Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o'r pwnc a ddewiswyd ganddynt.

 2. Dangos gallu i werthuso, cymhwyso ac addasu ystod o fethodolegau ymchwil priodol

 3. Dangos gallu i gynllunio project ymchwil unigol a’i gyflawni.

 4. Dangos sgiliau gwreiddioldeb mewn ymchwil.

 5. Gwella eu sgiliau cyflwyno, ar bapur ac ar lafar

 6. Wedi mireinio sgiliau meddwl yn feirniadol a dadansoddol

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cynnig 10
Cyflwyniad llafar 20
Essay 70

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Astudiaeth Breifat – amser darllen, paratoi a gwneud asesiadau 287 awr

287
 

Colocwiwm

2
Tutorial

Goruchwyliaeth unigol

11

Transferable skills

 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau penodol i fyfyrwyr.

Reading list

Nid oes goblygiadau penodol ar adnoddau y tu hwnt i gynnal a chadw llyfrgell adnoddau gyfredol (llyfrau, cyfnodolion, sgorau, recordiadau, ac adnoddau ar-lein).

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: