Coronavirus (COVID-19) update

Module WXC-4041:
Cerddoreg Gyfredol

Module Facts

Run by School of Music and Media

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mr Stephen Rees

Overall aims and purpose

  1. creu neu ehangu dealltwriaeth o dueddiadau cyfredol mewn ymchwil a mynegiant cerddoregol

  2. creu neu ehangu'r wybodaeth o ddulliau o ymchwilio i gerddoriaeth (ym meysydd hanes, beirniadaeth, golygu, dadansoddi ac ymarfer perfformio)

  3. gwella medrau astudio ac ymchwil yng nghyswllt cerddoreg (defnyddio llenyddiaeth, adnoddau TG, astudiaethau ffynonellol, etc.)

  4. gwella medrau cyflwyno llafar fel y bo hynny'n briodol ar lefel ôl-radd

Course content

Cymerir bod myfyriwr sy'n cychwyn ar raglen gradd uwch yn gwybod sut i edrych yn feirniadol ar ddarn o gerddoriaeth, sut i gael hyd i lenyddiaeth ar bwnc priodol, a sut i ddefnyddio'n briodol yr hyn y mae'n ei ganfod pan fo'n ysgrifennu traethawd. Fodd bynnag, nid yw hynny mor hawdd. Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i gymhlethdod astrus mynegiant cerddorol - a'u harwain trwyddo. Byddwn yn edrych ar wahanol is-ddisgyblaethau neu ddisgyblaethau cyfagos (astudiaethau ffynonellol, ymarfer perfformio, ffiloleg, ethnogerddoreg, dadansoddi ffurfiol, theori, astudiaethau gender cerddoreg newydd'), ar draddodiadau cenedlaethol a hanesyddol, ar ragdybiaethau a rhagfarnau, brwydrau hir ac anghydffurfiaeth lon - yr holl bethau sy'n gwneud y ddisgyblaeth a'i chadw'n fyw. Ceir hefyd gwrs gloywi ar hen fedrau chwilio am wybodaeth a phrosesu gwybodaeth. Bydd addysgu'n cynnwys seminarau trafod pynciol dan arweiniad myfyrwyr a golwg fer argerddoreg fyw' trwy gyfres seminarau ymchwil yr Ysgol Cerddoriaeth y bydd yn ofynnol i fyfyrwyr fynd iddynt a rhoi sylwadau arnynt.

Assessment Criteria

threshold

C: Gwaith sy'n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion perthnasol, ond rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth gyffredinol ddeallusol, gyda mynegiant gweddol

good

B: Dylai'r gwaith ddangos dealltwriaeth gadarn o'r pwnc, lefel dda o feddwl cysyniadol, ymwybyddiaeth o'r prif faterion o bwys, gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

excellent

A: Gwaith sy'n dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth ychwanegol, meddwl yn fwy trylwyr, ymdriniaeth wreiddiol a medrau ysgrifennu rhagorol.

Learning outcomes

  1. cael gwybodaeth drylwyr o dueddiadau cyfredol mewn ymchwil a mynegiant cerddoregol

  2. cael gwybodaeth o ddulliau o ymchwilio i gerddoriaeth (ym meysydd hanes, beirniadaeth, golygu, dadansoddi ac ymarfer perfformio)

  3. dysgu gwell medrau astudio ac ymchwil yng nghyswllt cerddoreg

  4. dysgu gwell medrau cyflwyno llafar

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Llyfryddiaeth 30
Cyflwyniad 20
Traethawd 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

30 contact hours.

 
 

10 o gyflwyniadau seminarau ymchwil gan siaradwyr allanol a mewnol (bob pythefnos), 90 munud yr un

 

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: