Module LCF-3120:
Traethawd hir Ffrangeg (AS)

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures and Linguistics.

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Ms Sian Beidas

Overall aims and purpose

Nod: Bwriad y modiwl hwn yw rhoi profiad i fyfyrwyr o weithio fel rhan o'u cwrs gradd ar rywbeth nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur a datblygu sgiliau astudio annibynnol a sgiliau ymchwil yn ystod eu semester dramor.
Pwnc: Ar yr amod y caiff ei gymeradwyo gan yr arholwyr Ffrangeg, gall y testun fod: - ar unrhyw agwedd ar fywyd, llenyddiaeth neu ddiwylliant Ffrainc neu'r gwledydd eraill lle siaredir Ffrangeg; - estyniad ar ddeunydd pwnc modiwl sydd eisoes yn bodoli, neu mewn maes hollol newydd; - yn cael ei drin fel dadansoddiad beirniadol yn unig, neu fel project ymarferol neu greadigol neu gyfuniad o'r ddau.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn rhoi profiad i fyfyrwyr o weithio fel rhan o'u cwrs gradd ar rywbeth nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur a datblygu sgiliau astudio annibynnol a sgiliau ymchwil yn ystod eu semester dramor. Trwy'r cwrs hwn bydd myfyrwyr yn gwella eu sgiliau astudio a'u technegau ysgrifennu academaidd. Bwriad y modiwl hwn yw darparu sail ar gyfer y math o ysgrifennu sy'n ofynnol ar lefel ôl-raddedig.

Key texts Key texts to use for single and joint honours dissertations depend entirely on the topic chosen.

Any other learning resources
Students are required to complete ‘Disseration Skills Preparation’ activities on Blackboard. These take the form of short tutorials followed by multiple choice quizzes that aim to test understanding of the following issues: evaluating information, plagiarism, referencing, style and presentation.

Assessment Criteria

threshold

D- - D+: I gael credydau, dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth foddhaol o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

good

C- - B+: I gael graddau uwch, dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth gadarn o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

excellent

A- - A*: I gael graddau uwch, dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth fanwl o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd. Gall Ffrangeg ysgrifenedig y traethodau hir gorau fod o safon siaradwr brodorol neu'n agos at hynny.

Learning outcomes

 1. • Dangos eu bod yn gyfarwydd â thechnegau cyfeirio (gan gynnwys llunio llyfryddiaeth).

 2. • Dangos y gallu i wneud ymchwil yn annibynnol.

 3. • Dangos y gallu i hel gwybodaeth a'i chrynhoi mewn dadl glir a rhesymegol.

 4. • Dangos tystiolaeth o feddwl gwreiddiol dadansoddol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Content 47.5
Language 47.5
Dissertation Skills 5

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Cyfarfodydd 1:1 gyda'r Goruchwyliwr (3 y semester)

6
Private study

Astudio Preifat

190
 

Darlith (1 x darlith 2 awr y semester).

4

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: