Module LCG-3110:
Traethawd hir Almaeneg (CA)

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures and Linguistics.

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Prof Anna Saunders

Overall aims and purpose

Nod: Bwriad y modiwl hwn yw rhoi profiad i fyfyrwyr o weithio fel rhan o'u cwrs gradd ar rywbeth nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur a datblygu sgiliau astudio annibynnol a sgiliau ymchwil yn ystod eu semester dramor.

Pwnc: Ar yr amod y caiff ei gymeradwyo gan yr arholwyr Almaeneg, gall y testun fod: - ar unrhyw agwedd ar fywyd, llenyddiaeth neu ddiwylliant yr Almaen neu Awstria; - yn estyniad ar ddeunydd pwnc modiwl sydd eisoes yn bodoli, neu mewn maes hollol newydd; - yn cael ei drin fel dadansoddiad beirniadol yn unig, neu fel project ymarferol neu greadigol neu gyfuniad o'r ddau.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn rhoi profiad i fyfyrwyr o weithio fel rhan o'u cwrs gradd ar rywbeth nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur a datblygu sgiliau astudio annibynnol a sgiliau ymchwil yn ystod eu semester dramor. Trwy'r cwrs hwn bydd myfyrwyr yn gwella eu sgiliau astudio a'u technegau ysgrifennu academaidd. Bwriad y modiwl hwn yw darparu sail ar gyfer y math o ysgrifennu sy'n ofynnol ar lefel ôl-raddedig.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy D- - D+: I gael credydau, dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth foddhaol o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

good

Da C- - B+: I gael graddau uwch, dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth gadarn o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

excellent

Rhagorol A- - A*: I gael graddau uwch, dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth fanwl o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

Learning outcomes

 1. Dangos y gallu i wneud ymchwil yn annibynnol.

 2. Dangos y gallu i hel gwybodaeth a'i chrynhoi mewn dadl glir a rhesymegol.

 3. Dangos tystiolaeth o feddwl gwreiddiol dadansoddol.

 4. Dangos eu bod yn gyfarwydd â thechnegau cyfeirio (gan gynnwys llunio llyfryddiaeth).

 5. Dangos cymhwysedd wrth ddefnyddio'r iaith Almaeneg a'i gramadeg.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Language 47.5
Content 47.5
Skills 5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial
 1. Darlith (awr, cyflwyno'r project)

 2. Sesiynau tiwtorial (8 sesiwn hanner awr yr un)

5
Individual Project 95

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: