Module WXC-2186:
Cerdd mewn Iechyd a lles B

Module Facts

Run by School of Music and Media

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Gwawr Ifan

Overall aims and purpose

 1. Yn ymwybodol o'r prif feysydd a'r cyflyrau sy'n cael eu trin gan gerddoriaeth ym maes iechyd a lles.
 2. Yn cael dealltwriaeth sylfaenol o waith bob dydd, a'r gofynion ychwanegol sydd ar gerddor proffesiynol neu therapydd cerdd sy'n gweithio ym maes iechyd a lles
 3. Yn datblygu barn bersonol, wedi ei gefnogi gan lenyddiaeth addas, am effeithiolrwydd cerddoriaeth fel cyfrwng gwellhad mewn gwahanol feysydd clinigol
 4. Yn datblygu dealltwriaeth estynedig am gerddoriaeth fel cyfrwng gwellhad mewn un maes clinigol penodol

Course content

Yn y modiwl hwn, edrychir mewn cryn fanylder ar rai o'r prif feysydd lle y defnyddir cerddoriaeth fel cyfrwng gwellhad. Edrychir ar y defnydd o gerddoriaeth mewn cyd-destun therapiwtig mewn amryw o sefyllfaoedd, megis awtistiaeth, anawsterau ymddygiadol, anableddau corfforol a seiciatreg. Bydd cyfle hefyd i gael seminarau a gweithdai anffurfiol gan gerddorion, therapyddion cerdd a seicolegwyr sy'n defnyddio cerddoriaeth o ddydd i ddydd fel cyfrwng gwellhad mewn lleoliadau clinigol amrywiol yn lleol.

Assessment Criteria

threshold

Gwaith sy'n dangos gwybodaeth gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu cyfyngedig i feddwl yn gysyniadol, ychydig o dystiolaeth o ddull gwir ddeallusol, ond er hynny'n cael ei fynegi ar ffurf y gellir ei ddeall.

good

Gwaith sy'n dangos gafael cymwys ar y pwnc, gyda meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi'i fynegi'n glir ac yn ddiddorol.

excellent

Gwaith sy'n dangos gafael trylwyr ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth bellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb o ran dull a / neu syniad, ac wedi'i fynegi'n rhesymegol ac argyhoeddiadol.

Learning outcomes

 1. Arddangos gwybodaeth estynedig am gerddoriaeth fel cyfrwng gwellhad mewn un maes clinigol penodol

 2. Arddangos gwybodaeth gyffredinol am y meysydd a'r cyflyrau sy'n cael eu trin gan gerddoriaeth ym maes iechyd a lles

 3. Dangos dealltwriaeth sylfaenol o waith bob dydd, a'r gofynion ychwanegol sydd ar gerddor proffesiynol neu therapydd cerdd sy'n gweithio ym maes iechyd a lles

 4. Mynegi barn am effeithiolrwydd cerddoriaeth fel cyfrwng gwellhad mewn gwahanol feysydd clinigol

 5. Gwerthuso digwyddiad cerddorol yn y gymuned, gan ddefnyddio hyn i ddadansoddi dylanwad cerddoriaeth ym maes iechyd a lles yn lleol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd 65
REPORT Adroddiad 15
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Un dosbarth 50 munud bob wythnos am 11 wythnos, yn cynnwys darlithoedd, seminarau ymarferol a thrafodaethau gyda cherddorion, therapyddion cerdd a seicolegwyr, a sesiynau ffilm.

11
Private study 89

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Courses including this module

Optional in courses: