Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-3234:
Cyfansoddi - Ffilm/Cyfryngau

Module Facts

Run by School of Music and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Owain Brown

Overall aims and purpose

 1. Rhoi dealltwriaeth ynglyn â byd cystadleuol cyfansoddi cerddoriaeth i'r cyfryngau.

 2. Creu neu ehangu'r wybodaeth o dechnoleg cerddoriaeth sy'n gysylltiedig â chyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer y cyfryngau, megis cydamseru cerddoriaeth â llun.

 3. Rhoi cyflwyniad i sylfeini Cerddorfäaeth MIDI a sut i ddynwared offerynnau acwstig mewn modd realistaidd gan ddefnyddio llyfrgelloedd enghreifftiol (rhan hanfodol o grefft y cyfansoddwr ar gyfer y cyfryngau).

 4. Datblygu dealltwriaeth o'r materion busnes, cyfreithiol a chyllidol sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth i'r cyfryngau.

Course content

Amcan y cwrs yw rhoi'r medrau technegol a chreadigol angenrheidiol i fyfyrwyr er mwyn eu paratoi ym myd cerddoriaeth ar gyfer cerddoriaeth i ffilm, teledu a'r cyfryngau - maes o gyfansoddi sy'n llawn her ond yn bleserus iawn. Rhoddir cyfarwyddiadau ar feddalwedd a chaledwedd benodol (megis Logic Pro a sibelius.), yn ogystal â sut i gydamseru delweddau â sain, defnydd allweddellau a pheiriannau samplo, a sut i gofnodi a chymysgu cerddoriaeth. Ar yr un pryd, cyflwynir darlithoedd ar bynciau sy'n ymwneud ag ymchwil, diwydiant a beirniadaeth ar arddulliau a genres cerddorol yn y cyfryngau. Dadansoddir enghreifftiau cerddorol o eiddo rhai o feistri'r ffurf, megis John Williams, Alexandre Desplat a Harry Gregson-Williams er mwyn i'r myfyrwyr gael dealltwriaeth o'r cyfrwng. Rhoddir sylw gweddol fanwl i'r goblygiadau ar fusnes a materion cyfreithiol.

CYDOFYNION: Gorau oll os oes gan fyfyrwyr brofiad o Cerddorfaeth (WXK2231 neu WXC2232) a Chyfansoddi (WXC2233 new WXK2233) neu Gyfansoddi Acwsmatig (WXK2235), ond nid yr hynny'n orfodol.

Assessment Criteria

threshold

Mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth sylfaenol ond cyfyngedig o ddeunydd y pwnc, gyda rhywfaint o allu o ran meddwl theoretig a digon o grap o'r pynciau sydd wedi cael sylw. Bydd angen rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth greadigol yn y prif aseiniad.

good

Mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth glir o ddeunydd y pwnc, lefel foddhaol o feddwl theoretig, a dealltwriaeth o'r prif bynciau. Mae digon o dystiolaeth o ymdriniaeth greadigol ddeallus i'w gweld, gyda digon o fynegiant creadigol.

excellent

Mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth gampus o ddeunydd y pwnc, gyda thystiolaeth o ddawn naturiol yn y maes hwn, ymdriniaeth wreiddiol a medrau cyfansoddi rhagorol.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dangos gwybodaeth drylwyr o hanfodion gwaith cyfansoddwr ar gyfer y cyfryngau.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dangos gwybodaeth drylwyr o gydamseru cerddoriaeth gyda llun.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dangos gwybodaeth drylwyr o gydbwysedd a chymysgedd eu cerddoriaeth.

 4. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dangos gwybodaeth fanwl am faterion busnes sy'n ymwneud â cherddoriaeth i'r cyfryngau.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyriwr allu dangos arbenigedd wrth gyfansoddi mewn amrywiaeth o genres.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Gwaith Cwrs 4 (dim asesiad)

Showreel o gerddoriaeth.

0
CLASS TEST Prawf 2

Prawf busnes / PRS.

5
COURSEWORK Gwaith Cwrs 3

Cerddoriaeth Llyfrgell.

15
COURSEWORK Prif Aseiniad 2

Cyfansoddiad ar gyfer ffilm fer (gyda'r dewis o gyd-weithio gyda cyfarwyddwr).

30
COURSEWORK Gwaith Cwrs 2

Hysbysebion Teledu.

15
COURSEWORK Gwaith Cwrs 1 (dim asesiad)

Cyfansoddi ar gyfer Fideo Diwydiant.

0
COURSEWORK Prif Aseiniad 1

Cyfansoddiad ffilm fer.

30
CLASS TEST Prawf 1

Prawf Repertoire.

5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

11 darlith ym mhob semester (wythnosol).

22
Seminar

10 seminar yn y stiwdio (50 munud yr un, 5 ym mhob semester, pob pythefnos). 1 wythnos ddarllen ym mhob semester.

22
Private study 156

Transferable skills

 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: