Law and Criminology LLM

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Law and Criminology
  • Cymhwyster: LLM

Offered by the School of Social Sciences in co-operation with the Law School, the course will provide students with postgraduate level knowledge and skills in the interdisciplinary area of criminology and law. It builds on criminological and legal skills and knowledge so as to provide specialist training in criminological, criminal justice and legal research. The course programme enables students to develop an international perspective on crime, justice and law through national and cross-national approaches and case studies of other societies, and/or ‘cutting edge’ issues in contemporary criminology and law. Students will also acquire a wide range of transferable skills.

 

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Part 1 consists of modules in both Criminology and Law, taught between September and June. You will take 60 credits for Law and 60 for Criminology.

Part 2 is undertaken between June and September, and consists of a 20,000 word dissertation based on a topic of your choice within Law.

Half of the compulsory modules will be delivered by the Law School with the other half delivered by the School of Social Sciences, giving a total of 60 credits for Law and 60 for Criminology.

Compulsory Modules:

  • Key Issues in Crime & Justice
  • Legal Research Methods
  • International Case Studies in Criminology & Criminal Justice
  • Forensic Linguistics in Court
  • International Criminal Law

Programmes and modules are constantly updated and reviewed. As with most academic programmes, please remember that it is possible that specific modules or programmes may not be offered in any particular year, because a member of staff is on study leave, for instance, or too few students opt for it. Bangor Law School reserves the right to vary or withdraw any course or module.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Law and Criminology.

Gofynion Mynediad

A 2(ii) degree from an approved University is required.

International applicants are normally required to provide evidence of English language proficiency. The minimum English language requirements will normally be:

  • IELTS 6.5 with at least 6.0 in each individual component score
  • Pearson PTE: a score of 62 (with no element lower than 58)
  • Cambridge English Test – Advanced: 176 (with no element lower than 169)

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf