Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Linguistics MA

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Linguistics
  • Cymhwyster: MA
  • Hyd: 1 year full-time, 3 years part-time

This course is for students with an undergraduate degree in any subject who want a qualification in linguistics. Students also write a research dissertation on a topic of their own choice. To help them achieve this, the programme has a compulsory module on Research Training which includes training in specific linguistic research and general social science research. This is complemented by research and transferable skills training from the University’s Graduate Training Programme. Students who have a BA in Linguistics may be exempt from compulsory modules which they have already covered as part of their first degree, or may prefer to follow one of the other MA courses offered by the School.

 

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Students must take 180 credits in total from the lists below:

Compulsory modules:  students who show evidence of already having covered the material in these modules may select alternative modules in consultation with the Programme Director.

The modules for this degree vary each year, but a wide selection is offered from various different fields of Linguistics, including modules covering key concepts as well as more applied areas.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Linguistics.

Gofynion Mynediad

2(ii) undergraduate degree normally required.

Applicants who do not speak English as their native language must pass the IELTS English test with a score of 6.0 (with no element below 5.5).

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf