Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Nanotechnology and Microfabrication MSc

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Nanotechnology and Microfabrication
  • Cymhwyster: MSc
  • Hyd: 1 year full-time

We are one of the very few universities in the UK to offer hands-on time fabricating devices in a clean room environment and operator time on laser micro-machining equipment. This course teaches numerate graduates knowledge and skills in the field of nanotechnology and microfabrication. The course takes an immersive approach to learning both the principles and practices of nanotechnology and microfabrication with much of the material based around examples and practical exercises. External examiners have noted the strong practical element both in the MSc project and in the taught part of the course, and have commended that students on this course do significant projects in the clean room.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Modules:


Introduction to Nanotechnology and Microsystems: This module focuses on the device fabrication techniques at the nano and micro scale, as well as introducing some of the diagnostic tools available to test the quality and characteristics of devices.

Modelling and Design: This module focuses on the simulation and design of electronic devices using an advanced software package – COMSOL.

Research methods and study skills: This module focuses on the skills required to scope, plan, execute and report the outcomes of research project.

RF and Optical MEMS: This module introduces the use and benefits of miniaturisation in RF and optical technologies. The module will investigate improvements in component characteristics, and manufacturing processes. Applications of RF and optical nano and microsystems will be discussed using examples.

Microengineering & Further Microengineering: These modules provide an introduction to the rapidly expanding subject of microengineering. The modules investigates clean room-based lithographic and related methods of microfabrication, as well as micro- manufacturing issues for a range of materials such as silicon, polymers and metals.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Nanotechnology and Microfabrication.

Gofynion Mynediad

have gained an Honours degree in Electronic Engineering, Physics or a related scientific discipline, at a 2.i level or higher or the international equivalent. Applicants with initial degrees in other disciplines will be considered on an individual basis, with the assessment based on the applicant’s potential to succeed on, and benefit from, the course.


Applicants from overseas must in addition demonstrate competence in English to level IELTS 6.5 overall and no element under 6.0. An appropriate ELCOS (Bangor University English Language School) pre-sessional course may be taken to

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

Students completing this course will have a firm grasp of the current practices and directions in this exciting area and will have the knowledge and skills to enable you to design and build microscale devices. In particular you will have strong numerical modelling skills, with expertise in the newly emerging field of multiphysics modelling. These skills are immediately applicable in the growing number of industries which apply nanotechnology to the design of new products and processes.

Graduates of these courses have gone on to work in various branches of the Electronics industry, for example optical communications and telecommunications companies, government research facilities like GCHQ, and various nanotechnology enterprises, from start-ups to multinational companies. Some MSc students will continue postgraduate study after graduating, going on to PhD and MPhil programmes.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf