Myfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd gyda rhyngwyneb dyfodolaidd yn y llyfrgell

Nanodechnoleg a Microgynhyrchu Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad: Medi 2024/25*

Manylion y Cwrs

  • Mis Dechrau Ionawr & Medi
  • Cymhwyster MSc
  • Hyd 1 flwyddyn
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Person yn gweithio ar gylched drydanol

Darllen mwy: Peirianneg Electronig

Peirianneg Electronig yw'r wyddor sy'n gwneud yr holl ddatblygiadau digidol yn bosibl. Mae ein cyrsiau, ynghyd ag arbenigwyr o'r safon uchaf, yn datgelu technolegau ac ymchwil arloesol i'n myfyrwyr.

Graffeg Gwyddoniaeth

Darllen mwy: Nanodechnoleg

Mae nanodechnoleg a microgynhyrchu'n golygu gweithio ar raddfa fach iawn, yn atomau unigol ac yn strwythurau sy'n mesur sawl micromedr. Mae ein rhaglenni gradd yn ymdrin â phob agwedd ar nanodechnoleg, gan gynnwys dylunio, cynhyrchu a mesur dyfeisiau.Rydym yn cynnig amser i ymarfer llunio dyfeisiau amser mewn amgylchedd ystafell lân ac amser i ddefnyddio offer micro-beiriannu laser.

Tyrbin gwynt a ffotofoltaidd

Darllen mwy: Ynni Adnewyddadwy

Mae ein staff yn arwain y byd ym maes ymchwil ynni adnewyddadwy o'r môr, maent wedi ysgrifennu “y” gwerslyfr ar y pwnc, ac ar flaen y gad o ran datblygiadau masnachol ac ymchwil a datblygu yn y sector. Ein rhaglenni gradd yw'r sylfaen ar gyfer gyrfaoedd mewn sawl agwedd ar y diwydiant ynni carbon isel.

 

 

*Mae'r flwyddyn mynediad yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd mae'r cwrs yn cychwyn ynddi yn hytrach na'r flwyddyn galendr. E.e. bydd gan gwrs sy'n cychwyn ym Mawrth 2024 ddyddiad 'Mynediad Mawrth 2023/24' gan fod y flwyddyn academaidd yn cychwyn ym Medi 2023/24. Yn yr un modd, bydd gan gwrs sy'n cychwyn yn Ionawr 2023 y dyddiad 'Mynediad Ionawr 2022/23' gan mai 2022/23 yw'r flwyddyn academaidd.

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?