Psychology PhD

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Psychology
  • Cymhwyster: PhD
  • Hyd: Full-time PhD students normally spend three years in study, part-time students have five years to complete the PhD.

The School of Psychology at Bangor University offers modern undergraduate degree programmes that are fully BPS accredited and a suite of Masters programmes which reflect the School’s research specialisms. The School has achieved excellent ratings in terms of both research and teaching performance and has invested extensively in a modern teaching, learning and research environment, including brain imaging technology (MRI and EEG). Students have access to state-of-the-art research and computing facilities and the opportunity to study under world-renowned academic staff. The School also boasts a number of prestigious research centres including the Wolfson Centre for Cognitive Neuroscience, and the Centre for Experimental Consumer Psychology, which as well as being in the vanguard of academic research in these fields, offer students unique opportunities for project work covering important theoretical and practical elements.

Research Areas

Psychology with specialisations in:

  • Language, Bilingualism and Cognitive Development
  • Perception, Action and Memory
  • Social Neuroscience
  • Clinical, Health and Behavioural Psychology

Course Description

The PhD (or doctorate) is the highest academic qualification available. A PhD degree is designed to provide strong grounding in highly specialised areas through research. Its goal is to enable students to be researchers in psychology, contributing to academic knowledge and developing work of internationally publishable quality.

Additional Course Costs:

Additional costs may also be charged as follows: Enhanced DBS check (approx. £65).

Choosing a Research Topic and Supervisor

If you are considering a PhD degree, one of your first actions - before applying for admission to the programme - is to identify and communicate with a potential supervisor in the relevant area. The research interests and publications of our academic staff are listed within our web pages. E-mail the people whose research is most relevant to the area in which you wish to work, and initiate the discussion! A list of supervisors currently seeking PhD students, and their research interests, is available on the research section of the School of Psychology’s website.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gofynion Mynediad

You are expected to have an undergraduate degree in psychology or a related subject, with a minimum degree class of 2:1 or equivalent.  If you do not already have an MSc degree, then we would normally expect you to complete such a degree prior to starting the PhD programme. Many students complete their MSc degree in our department before progressing to the PhD. If you have already obtained an appropriate Master’s degree, you may be required to take one or more relevant modules in the School’s MSc in Psychological Research to complement your background and expertise.

Sut i Ymgeisio

Need help applying?

If you have any questions about entry requirements, how to apply or the course you are interested in please do not hesitate to contact Bethan Pentith, Postgraduate Admissions Officer on +44 (0)1248 388453 or by emailing psychology@bangor.ac.uk. We look forward to hearing from you.

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Funding

Funding for full-time PhD study (tuition fees plus living allowance) is available through a number of sources, including the ESRC, Bangor University, and the School of Psychology, which offers a number of studentships aimed at exceptional candidates from the UK, Europe, and internationally. Our website offers more details on the funding available for PhD students. Funding information and announcements about available studentships are kept up-to-date here.

Application Procedure

We invite applications for our funded studentships at set times throughout the year, both on our website and on http://www.jobs.ac.uk/.

Applications from students who have already obtained funding for their studies are welcome at any time. To make a formal application, please apply using our Online Admissions Service. We strongly recommend you read the Guidance Notes on online application before you start the application process. 

Cyrsiau Eraill

MA/PGDip/PGCert

Camau nesaf