Gwirfoddolwr yn cymryd rhan mewn arbrawf ar weithgaredd yr ymennydd

Seicoleg Ôl-raddedig trwy Ymchwil - Mynediad: 2024

Manylion y Cwrs

  • Cymhwyster PhD
  • Hyd 3 - 5 mlynedd
  • Modd Astudio

    Llawn amser

    Rhan amser

  • Lleoliad

    Bangor

Gwirfoddolwr yn cymryd rhan mewn arbrawf ar weithgaredd yr ymennydd

Darllen mwy: Seicoleg

Mae ein hymchwil mewn Seicoleg yn hollbwysig i ddatblygu ein dealltwriaeth o ymddygiad dynol, a hefyd i hyrwyddo adferiad pobl sy’n dioddef yn sgil anaf neu afiechyd a gofalu amdanynt. Nod ein hymchwil yn yr Ysgol Seicoleg yw hyrwyddo gwyddor sylfaenol a chymhwysol. Rydym eisiau deall y cysylltiadau sylfaenol rhwng yr ymennydd ac ymddygiad, a chyfrannu’n uniongyrchol at iechyd a lles y gymuned.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?