Social Policy, Sociology PhD/MPhil

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Social Policy, Sociology
 • Cymhwyster: PhD/MPhil
 • Hyd: PhD: 3 years full-time, 6 years part-time; MPhil: 1 to 2 years full-time, 2 to 3 years part-time

The School of Social Sciences provides a stimulating and supportive environment for postgraduate training. The emphasis is on small groups, close working relationships between students and supervisors, and development towards full professional participation in the subject area. For research students we are able to provide both a full ESRC recognised research training programme and high quality expert supervision across a broad spectrum of subjects.

Research Areas

Social Policy and Sociology with specialisations in:

 • Comparative Social Policy
 • The historical sociology of health
 • Health Policies and devolution
 • Mental illness and learning disabilities
 • Ageing and social change
 • Housing Policy
 • Ethnographic and ethnomethodological studies of work
 • Conversation Analysis
 • Membership categorisation analysis
 • Schooling and social interaction
 • Culture and Media
 • Popular Culture
 • Language and social interaction
 • Identity and diversity
 • Childhood and family

Communities and Social Networks with specialisations in:

 • Community and locality
 • Activism and citizenship in rural areas
 • Lifestyles and environment
 • Civil society in Wales
 • Environment and sustainability
 • Food and farming cultures
 • Later life, generations and the lifecourse
 • The shaping of European identities

Minority Languages and Cultures with specialisations in:

 • Language
 • Migration
 • Identity and belonging

Current graduate students are conducting research on:

 • The social organisation of net-based learning
 • Migration, ideas of national belonging and policy responses in Wales and Ireland
 • The economic and social significance of the SARS outbreaks
 • Wales in a global neighbourhood
 • Categorisation and special educational needs: implementing the SEN code of practice
 • The social construction of Welsh identity
 • The use of the Welsh language in the voluntary sector in Wales
 • The role of programme evaluation in the public sector organisation

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gofynion Mynediad

A good honours degree in a related discipline is required. Students without a Masters degree in a relevant discipline will be required to undertake a taught research training programme in their first year. Students should submit a research outline which must be approved by the Course Director.

For those whose first language is not English or Welsh, the minimum English language requirements is:

 • IELTS: 6.5 (with no individual score lower than 6.0)
 • Pearson PTE: 62 (with no individual score lower than 58)
 • Cambridge English Test – Advanced: 176 (with no individual score lower than 169)

Sut i Ymgeisio

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Robin Mann, Admissions Office

Phone: +44 (0)1248 382085

Funding

ESRC 1+3 Research Training Recognition (Social Policy)
The School offers occasional scholarships and bursaries.

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf