Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Welsh History MA/PGDip

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Welsh History
 • Cymhwyster: MA/PGDip
 • Hyd: MA: 1 year full-time or 2 years part-time; Diploma: 30 weeks full-time. This course also offers a January start date.

Please see the Welsh description for this course here.

This modular course is designed to allow students to further their undergraduate interest in history or a related subject by developing a particular specialism in the History of Wales. The course may be taken in its own right or as a preparation for further research in this area. It combines training in research techniques and theoretical and historiographic analysis, with taught courses and a substantial dissertation. There is a choice of specialist modules covering a range of periods, matching the research interests of the teaching staff.

This programme aims to provide a detailed knowledge and understanding of a specific academic area of the history of Wales through rigorous research training.  Students will become acquainted with relevant historical theoretical issues and methods of interpretation and the use of evidence.  It also provides the student with the necessary research skills to carry out an original piece of historical research in the chosen area of study, under supportive supervision.

For more information on the MA courses, please download this document or, for the Welsh version, please download this document.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

ONE Special Option module chosen from the following:

 • The Age of Llywelyn ap Iorwerth
 • State, Society and Culture in Tudor Wales
 • Plaid Cymru a Gwleidyddiaeth Cymru

Compulsory modules:

 • Themes and Issues in History  
 • ONE Documents and Sources module (20 credits) chosen from the following: Documents and Sources in Medieval ad Early Modern History OR Documents and Sources in Modern History
 • Initiating a Research Project
 • Skills Option module
 • MA Dissertation

Part of this course and dissertation may be available through the medium of Welsh (Plaid Cymru a Gwleidyddiaeth Cymru).

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Welsh History.

Gofynion Mynediad

A 2(ii) Honours degree is required, or equivalent qualifications.

IELTS: overall score of 6.0 (with no element below 5.5) is required.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Funding

Arts & Humanities Research  Council, occasional scholarships and bursaries.

Access To Masters Funding available.

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf