Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-3009:
Traethawd Estynedig

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Jason Davies

Overall aims and purpose

Bwriedir i’r modiwl hwn roi cyfle i fyfyrwyr weithio’n annibynnol, ond dan gyfarwyddyd personol. Mewn ymgynghoriad â’r tiwtor, dewisir pwnc priodol ym maes iaith a llenyddiaeth Gymraeg, neu astudiaethau cymharol. Bydd y myfyrwyr yn casglu defnyddiau ac yn dethol ohonynt yn briodol, ac yn cyflwyno traethawd 8,000 o eiriau o hyd. Byddant hefyd yn cyflwyno tasgau rhagarweiniol a fydd yn profi sgiliau technegol (er enghraifft, llunio llyfryddiaeth fanwl). Disgwylir i fyfyrwyr baratoi cyflwyniad llafar a fydd yn seiliedig ar gynnwys eu traethawd.

Course content

Bwriedir i’r modiwl hwn roi cyfle i fyfyrwyr weithio’n annibynnol, ond dan gyfarwyddyd personol. Mewn ymgynghoriad â’r tiwtor, dewisir pwnc priodol ym maes iaith a llenyddiaeth Gymraeg, neu astudiaethau cymharol. Bydd y myfyrwyr yn casglu defnyddiau ac yn dethol ohonynt yn briodol, ac yn cyflwyno traethawd 8,000 o eiriau o hyd. Byddant hefyd yn cyflwyno tasgau rhagarweiniol a fydd yn profi sgiliau technegol (er enghraifft, llunio llyfryddiaeth fanwl). Disgwylir i fyfyrwyr baratoi cyflwyniad llafar a fydd yn seiliedig ar gynnwys eu traethawd.

Assessment Criteria

threshold

D- i D+

Dylai'r traethawd ddangos cynefindra â'r prif ffynonellau gwybodaeth, ynghyd â'r gallu i gywain a dadansoddi deunydd a mynegi barn bersonol. Dylai'r dasg dechnegol ddangos cynefindra â'r egwyddorion, a dylai'r dasg lafar fod yn gyflwyniad clir mewn ieithwedd briodol. Rhaid dangos gafael ar deithi'r Gymraeg ymhob tasg.

good

B- i B+

Dylai'r traethawd ddangos gwybodaeth dda o'r prif ffynonellau ynghyd â'r gallu i gywain a dadansoddi ystod dda o ddeunydd ac i fynegi barn bersonol ystyriol. Dylai'r dasg dechnegol gael ei chyflawni'n bur gywir, a dylai'r dasg lafar fod yn gyflwyniad clir a chytbwys, mewn ieithwedd addas a graenus. Dylai pob tasg ddangos gafael dda ar deithi'r Gymraeg.

excellent

A- i A*

Dylai'r traethawd ddangos gwybodaeth drylwyr o ystod eang o ffynonellau gwybodaeth, ynghyd â gallu datblygedig i gywain a dadansoddi deunydd. Dylid arddangos barn bersonol aeddfed a meddylgar. Dylai'r dasg dechnegol gael ei chyflwyno'n gywir iawn, a dylai'r cyflwyniad llafar arddangos dawn i drafod yn fywiog ac yn ystyriol mewn ieithwedd gaboledig. Dylai pob tasg ddangos gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

Learning outcomes

 1. Casglu deunydd yn annibynnol ar bwnc gosodedig.

 2. Dethol defnyddiau a'u cyflwyno'n drefnus.

 3. Ymateb yn feirniadol i'r pwnc

 4. Dangos ymwybyddiaeth o gyd-destun llenyddol a diwylliannol.

 5. Defnyddio ieithwedd bwrpasol a mynegiant clir a graenus wrth draethu ar ei ddewis bwnc.

 6. Arddangos sgiliau technegol wrth gyflwyno gwaith ysgrifenedig.

 7. Cyflwyno deunydd a chynnal trafodaeth ar lafar.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 8000 o eiriau 75
Cyflwyniad Llafar 15
crynodeb, ymarferiad llyfryddol +cyflwyno troednodiadau 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Nifer o ddarlithoedd a fydd yn cyflwyno materion o berthnasedd generig i'r modiwl.

11
Private study

Gan mai dyma'r darn mwyaf sylweddol o waith annibynnol a gyflawnir yn ystod y cwrs gradd, adlewyrchir hynny yn nifer uchel yr oriau astudio personol.

185
Tutorial

Dynodir tiwtor personol i bob myfyriwr ar gyfer y modiwl hwn; bydd y tiwtor a'r myfyriwr yn cyfarfod ar wahanol adegau yn natblygiad y traethawd hir i drafod gwahanol agweddau ar y gwaith, e.e. trafod a diffinio'r pwnc; cynnull deunyddiau; materion technegol; ystriaethau moesegol.

4

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: