Coronavirus (Covid-19) Information

Module JXC-1021:
Sgiliau Academaidd

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Tommie Du Preez

Overall aims and purpose

Ydych chi eisiau cyflawni'r graddau uchaf posibl drwy gydol eich gyrfa yn y Brifysgol? Ydych chi eisiau datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol a fydd yn eich helpu i sicrhau eich swydd ddelfrydol, ac yn eich galluogi i ffynnu yn y gweithle? Os ydy'r ateb i'r cwestiynau hyn yn gadarnhaol, yna mae'r modiwl hwn ar eich cyfer chi. Wedi'i gynllunio i'ch integreiddio i astudiaethau'r Brifysgol, bydd y modiwl hwn yn eich arfogi â'r sgiliau sylfaenol, yr awgrymiadau, y triciau a'r cynilwyr amser i wneud y mwyaf o'ch siawns o gynhyrchu aseiniadau o'r radd orau ym mhob un o'ch modiwlau. Er enghraifft, byddwch yn cael eich hyfforddi ar sut i ysgrifennu aseiniadau i safon y Brifysgol (a all fod yn wahanol iawn i'r ysgrifennu y gallech fod wedi'i brofi o'r blaen). Trwy ymarferion anffurfiol hwyliog yn y dosbarth, byddwch yn ennill profiad a hyder wrth gyflwyno meysydd ymgysylltu a chyflwyniadau llafar. Byddwch hefyd yn dysgu sut i manteisio ar lwyfannau adnoddau astudio ar-lein y Brifysgol. Cyflwynir y cwrs gan ddau academydd sefydledig ac sydd wedi'u cyhoeddi'n dda ac sydd ill dau wedi ennill graddau gwyddoniaeth chwaraeon o'r radd flaenaf o Brifysgol Bangor, gan ennill y marciau uchaf yn eu carfanau priodol.

Course content

Bydd y cwrs yn eich paratoi ag amrywiaeth o sgiliau a fydd yn eich helpu i lywio'ch astudiaethau'n llwyddiannus a “bod y gorau yr ydych chi” ym Mhrifysgol Bangor ac yn eich gyrfa yn y dyfodol. Er enghraifft, mae'r cwrs yn cwmpasu pynciau fel; a) “Sut i fanteisio i'r eithaf ar eich darlithoedd”; b) “Sut i gynllunio'ch amser yn effeithiol yn y Brifysgol”; c) “Sut i ysgrifennu traethodau ac adroddiadau gwyddonol ar lefel Prifysgol”; d) “Sut i nodi ffynonellau gwyddonol gorau posibl”; e) “Sut i gyflwyno a chyfeirio eich traethodau”; f) “Sut i feddwl ar eich traed a darparu areithiau“ byrfyfyr ”proffesiynol; g) “Sut i gyflwyno sgyrsiau a chyflwyniadau gwyddonol ffurfiol yn hyderus”. Mae'r modiwl hwn yn cael ei addysgu'n ddwys yn ystod yr wythnosau cyntaf ym Mlwyddyn 1. Mae popeth a wnewch yn y modiwl hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu i gael y profiad a'r graddau gorau posibl yn yr holl fodiwlau eraill y byddwch yn eu hastudio.

Assessment Criteria

excellent

A (70-100%) Ardderchog - Dealltwriaeth ardderchog o sgiliau dysgu addysg uwch. Dangos gallu i ddadansoddi gwybodaeth ac yn gallu i gymhwyso'r sgiliau hyn. sgiliau ysgrifennu myfyriol ddarllen eang helaeth a. Dim gwallau a chamsyniadau yn amlwg.

C- to C+

C (50-59%) canolig - Dealltwriaeth glir o sgiliau dysgu addysg uwch, allu i ddadansoddi gwybodaeth a chymhwyso sgiliau hyn a ddangoswyd. Tystiolaeth o darllen ychwanegol a sgiliau mewn ennu myfyriol. Ychydig wallau a chamsyniadau yn amlwg

threshold

D (40-49%) Digonol - Dealltwriaeth sylfaenol o sgiliau dysgu addysg uwch ond mae rhai gwallau yn bresennol. Tystiolaeth gyfyngedig o sgiliau ysgrifennu myfyriol ac darllen ychwanegol. Mae rhai gwallau a chamsyniadau yn amlwg.

good

B (60-69%) Da/Da iawn - Dealltwriaeth dda o sgiliau dysgu addysg uwch. Dangosodd gallu i ddadansoddi gwybodaeth a chymhwyso sgiliau hyn. Tystiolaeth o sgiliau ysgrifennu myfyriol darllen a ychydig iawn o wallau a chamsyniadau amlwg.

Learning outcomes

 1. Lledaenu gwybodaeth wyddonol

 2. Darllen ac adnabod cryfderau a gwendidau mewn llenyddiaeth wyddonol

 3. Datblygu strategaethau i alluogi cwblhau asesiadau mewn modiwlau eraill

 4. Defnyddio sgiliau trosglwyddadwy i wella cyflogadwyedd

Assessment Methods

Type Name Description Weight
lit search & referencing 15
sheops 35
scientific report 35
reflection 15

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 62
Workshop 16
Lecture 16
Seminar

Sesiynau sgiliau iaith a cymorth gyda asseiniadau.

6

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • apply knowledge to the solution of familiar and unfamiliar problems
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • self-appraise and reflect on practice
 • undertake fieldwork with continuous regard for safety and risk assessment.
 • demonstrate an understanding of the philosophical basis of scientific paradigms
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • demonstrate effective robust data collection methods

Resources

Courses including this module