Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCF-1004:
Ffrangeg i Ddechreuwyr II

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Jonathan Lewis

Overall aims and purpose

 1. Cynyddu dealltwriaeth o'r iaith Ffrangeg, a datblygu dealltwriaeth fwy manwl o elfennau gramadegol.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu testunau byr o'r Ffrangeg a chynhyrchu darnau ehangach, megis traethodau byr a llythyrau yn Ffrangeg.
 3. Datblygu sgiliau llafar a hyder wrth siarad Ffrangeg.
 4. Datblygu dealltwriaeth o Ffrangeg ysgrifenedig ac ehangu geirfa.
 5. Datblygu'r gallu i ddeall ac ymateb i wybodaeth fwyfwy cymhleth mewn Ffrangeg ffurfiol ac anffurfiol.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn aneli at gyrraedd safon B1 ar y Fframwaith Ewropeaidd Cyffredinol ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Mae'r modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf sydd wedi cwblhau Ffrangeg i Ddechreuwyr 1 (LCF-1003).

Nod y modiwl yw datblygu'r sgiliau siarad, gwrando ac ysgrifennu sylfaenol a ddysgwyd yn semester 1 er mwyn cyrraedd lefel sy'n cyfateb i Lefel A.

Bydd myfyrwyr yn defnyddio'r ramadeg a ddysgwyd yn semester 1 wrth ysgrifennu darnau mwy estynedig, gan ganolbwyntio ar gystrawennau mwy cymhleth ac ehangu geirfa.

Caiff sgiliau gwrando eu datblygu trwy ymarferion sain a fideo. O ran datblygu sgiliau llafar, bydd y myfyrwyr yn trafod mwy yn yr iaith darged.

Testunau allweddol:

Action Grammaire! 3ydd argraffiad gan Phil Turk & Geneviève García Vandaele (Hodder Education, 2006).

The French Experience 1, Marie Therese Bougard, Daniele Bourdais (BBC Publications, 2003)

Rhoddir y cyngor canlynol ynghylch prynu geiriadur:

Efallai y bydd geiriadur cryno (nid geiriadur poced) yn ddigon, ond dylech ystyried cael geiriadur cyfieithu 'go iawn' fel Collins-Robert neu Oxford-Hachette, a dysgu ei ddefnyddio'n effeithiol ac yn rheolaidd.

Assessment Criteria

threshold

40-49%: I ennill credyd, bydd angen i'r myfyrwyr gael gwybodaeth sylfaenol, ond cynyddol, o eirfa a gramadeg, rhywfaint o allu i gyfieithu a thrin testunau, a gallu sylfaenol ar lafar ac wrth wrando.

good

50-69%: Bydd perfformiad gwell i'w weld drwy wybodaeth gynyddol o eirfa a gramadeg, gallu da i gyfieithu ac aralleirio testunau Ffrangeg, a gallu da ar lafar ac wrth wrando.

excellent

70+%: Bydd y myfyrwyr gorau wedi datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o Ffrangeg ysgrifenedig a llafar ar lefel sy'n cyfateb i Lefel A, a byddant yn gallu mynd ymlaen yn hyderus i astudio yn yr ail flwyddyn gyda myfyrwyr sydd wedi gwneud Lefel A.

Learning outcomes

 1. Cyfathrebu'n fedrus yn Ffrangeg ynghylch nifer o bynciau mwy cymhleth.

 2. Cyfuno cystrawennau gramadeg a geirfa er mwyn mynegi barn ynghylch themâu newydd a / neu anghyfarwydd.

 3. Gallu ysgrifennu darnau mwy estynedig mewn Ffrangeg cywir a dealladwy.

 4. Darllen amrywiaeth o destunau mewn Ffrangeg safonol, e.e. papurau newydd, cylchgronau, nofelau ayb.

 5. Datblygu sgiliau gwrando a deall drwy wrando ar y radio neu ar gerddoriaeth, gwylio teledu a ffilmiau ayb.

 6. Adeiladu ar y sgiliau a ddatblygwyd yn ystod semester 1 (modiwl LCF/LZF-1003).

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Assignment 20
Test 20
Oral Exam 20
Written Exam 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Seminarau - 4 awr yr wythnos am 11 wythnos (3 gwers gramadeg / sgiliau ysgrifennu, 1 dosbarth gwaith llafar).

44
Private study

Adolygu ac ymarfer sgiliau iaith drwy ddefnyddio ystod o ddeunyddiau, gan gynnwys Blackboard. Cwblhau aseiniadau gwaith cwrs.

156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Studying the countries or regions where the target language is used, including aspects of their literatures, cultures, linguistic contexts, history, politics, geography and social or economic structures. (Benchmark statement 5.10)
 • The ability to extract and synthesise key information from written and spoken sources in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.14)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing familiarity with a range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Sensitivity to and analysis of grammar and syntax in the target language, as well as basic morphology and phonology. (Benchmark statement 5.8, and 5.9)
 • Basic reading and listening skills in the target language as well as vocabulary acquisition. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.7, and 5.10)
 • The ability to make effective use of notes and to carry out independent study. (Benchmark statement 5.15)
 • Develop verbal communication skills in the target language through group work and class discussions. (Benchmark statement 5.8)
 • The ability to read, understand, translate, and write short texts in the target language (benchmark statement 5.13, 5.14, 5.15 and 5.16)
 • Sensitivity to and analysis of more advanced grammar and syntax in the target language, as well as morphology and phonology. (Benchmark statement 5.8, and 5.9)
 • More advanced reading and listening skills in the target language as well as more advanced vocabulary acquisition. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.7, and 5.10)
 • Further develop students's verbal communication skills through group work and class discussions.
 • The ability to read, understand, translate, and write more complex texts in the target language. (Benchmark statement 5.13, 5.14, 5.15, and 5.16)
 • 4. Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 1. The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • 2. The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 3. Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • 5. The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing familiarity with a range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 6. Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 7. The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Sensitivity to and analysis of more advanced grammar and syntax in the target language, as well as morphology and phonology. (Benchmark statement 5.8, and 5.9)

Resources

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: