Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCF-2040:
Sgiliau Iaith Ffrangeg

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Jonathan Ervine

Overall aims and purpose

 1. Atgyfnerthu ac ehangu gwybodaeth y myfyrwyr o ramadeg a geirfa Ffrangeg.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu i'r iaith darged ac ohoni, a sgiliau trin Ffrangeg ysgrifenedig.
 3. Datblygu sgiliau llafar a gwrando.
 4. Dod yn gyfarwydd â geirfa sy'n ymwneud â'r flwyddyn dramor sydd i ddod, a chyd-destunau cymdeithasol-ddiwylliannol eraill.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel B2/C1 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Gan adeiladu ar sylfaeni cwrs iaith y flwyddyn gyntaf, bydd dosbarthiadau ar sgiliau ysgrifenedig, gwrando a deal, cyfieithu i'r Gymraeg/Saesneg, a sgiliau llafar yn datblygu hyfedredd a rhuglder yn Ffrangeg. Bydd gwersi sgiliau iaith ysgrifenedig yn cynnwys adolygu pwyntiau gramadegol, aralleirio, cyfieithu i'r Ffrangeg ac ysgrifennu traethodau, ac yn canolbwyntio ar iaith newyddiadurol, lenyddol a phroffesiynol. Bydd y dosbarthiadau gwrando a deall yn defnyddio ffynonellau dilys oddi ar y teledu ac ati, ac yn cynnwys tasgau trawgrifio ac aralleirio. Mae'r deunyddiau iaith a ddefnyddir yn ymwneud â'r cyfryngau, cyflogadwyedd, y celfyddydau a materion cymdeithasol a diwylliannol. Bydd sgiliau llafar yn datblygu rhuglder mewn gwahanol gyweiriau. Bydd pob dosbarth yn datblygu'r sgiliau y bydd ar y myfyrwyr eu hangen yn eu trydedd flwyddyn pan fyddant mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg

Assessment Criteria

threshold

40-49%: Gwybodaeth gyfyngedig o eirfa a gramadeg, a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio ystod o destunau penodedig.

good

50-69%: Gwybodaeth dda o eirfa a gramadeg, a gallu da i gyfieithu a thrin amrywiaeth o ddeunyddiau testunol. Gallu da ar lafar ac wrth wrando.

excellent

70+%: Gwybodaeth ragorol o eirfa a gramadeg, a gallu ardderchog i gyfieithu a thrin testunau, gyda dealltwriaeth gadarn o gywair. Gallu rhagorol ar lafar ac wrth wrando.

Learning outcomes

 1. Bydd y myfyrwyr yn gallu cyfathrebu'n effeithiol yn y Ffrangeg mewn gwahanol gyweiriau iaith.

 2. Bydd y myfyrwyr yn datblygu eu gallu i ddefnyddio eu geirfa gynyddol yn y Ffrangeg mewn ffordd briodol a chywir mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

 3. Bydd y myfyrwyr wedi cael profiad o ddefnyddio gwahanol sgiliau, gan gynnwys cyfieithu, dadansoddi arddull, ysgrifennu traethodau ac exposés.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
CLASS TEST Listening comprehension 15
CLASS TEST Translation into French 20
EXAM Written Exam (2 hours) 30
EXAM Oral exam 20
CLASS TEST Resume - Summary 15

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

3 awr gyswllt yr wythnos + 1 awr cyfrwng Cymraeg.

66
Private study 334

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: