Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCF-3020:
Sgil. Iaith Ffrang (Is. Bwnc)

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Jonathan Ervine

Overall aims and purpose

 1. Cyfnerthu elfennau gramadegol penodol.
 2. Meithrin sgiliau cyfieithu i ac o'r Ffrangeg ar lefel uwch.
 3. Hyrwyddo defnydd priodol o arddulliau a chyweiriau mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.
 4. Datblygu a mireinio sgiliau ysgrifennu ar gyfer traethodau a thasgau aralleirio.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel C1/C2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Nod y modiwl 20 credyd hwn sy'n para trwy'r flwyddyn yw hyrwyddo defnydd priodol o arddull a chywair ym mhob darn o waith ysgrifenedig a sicrhau bod myfyrwyr yn gallu ymdrin ag amrywiadau cywair a mynegiant idiomatig mewn modd hyderus a chywir. Trwy ddarllen testunau amrywiol a gweld strwythurau gramadegol cymhleth, disgwylir i fyfyrwyr feithrin sgiliau darllen ac ysgrifennu sy'n cyfateb i safon myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf.

Assessment Criteria

threshold

40-49%: I ennill credyd, rhaid i'r myfyrwyr ddangos gallu cyffredinol ym mhob un o'r sgiliau a brofir.

good

50-69%: Bydd y myfyrwyr yn dangos ystod dda o eirfa, gallu gramadegol eang a'r gallu i'w mynegi eu hunain yn effeithiol ymhob un o'r sgiliau angenrheidiol.

excellent

70+%: Bydd yr ymgeiswyr gorau yn dangos galluoedd sy'n ymylu ar fod yn rhai siaradwr brodorol ym mhob un o'r sgiliau a brofir, gyda lefel uchel o hyder a dawn wrth eu mynegi eu hunain, ac yn defnyddio'r agweddau technegol ar yr iaith mewn modd sydd, i raddau helaeth, yn naturiol.

Learning outcomes

 1. Bydd y myfyrwyr yn dangos meistrolaeth soffistigedig o'r Ffrangeg a'r Gymraeg/Saesneg wrth ysgrifennu traethodau, a hynny gan ddefnyddio cywair uwch a geirfa addas.

 2. Darllen a deall testunau cymhleth sy'n amrywio o ran naws a chywair a gwneud sylwadau manwl a rhugl.

 3. Datblygu gerifa eang o fewn y themaêu a astudir.

 4. Gallu cynnig cyfieithiadau manwl-gywir ac ystyriol sy'n cyfleu naws y darn gwreiddiol yn ogystal â chyfleu ystyr.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Essay 25
Article Summary/Prephrasing 25
Translation Exam 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

1 x 1 awr dosbarth cyfieithu bob wythnos am 11 wythnos (pob tymor)

1 x 1 awr dosbarth sgiliau iaith cymhwysol bob wythnos am 11 wythnos (pob tymor)

44
Private study 156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in sophisticated written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate sophisticated passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to read, understand and summarise more sophisticated written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Resources

Courses including this module