Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-3302:
Patagonia Gyfoes

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Miss Sara Borda Green

Overall aims and purpose

Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno prif elfennau cymdeithas a diwylliant Patagonia gyfoes i fyfyrwyr israddedig drwy ddeunyddiau llenyddiaeth, ffilm a chyfryngau amrywiol. Edrychir ar gerrig milltir hanes yr ardal mewn perthynas â'r Ariannin ac America Ladin yn gyffredinol er mwyn meithrin dealltwriaeth feirniadol o ddatblygiad Patagonia hyd at y presennol.

NB: Nid oes rhaid medru Sbaeneg er mwyn dilyn y modiwl hwn.

Course content

Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno prif elfennau cymdeithas a diwylliant Patagonia gyfoes i fyfyrwyr israddedig drwy ddeunyddiau llenyddiaeth, ffilm a chyfryngau amrywiol. Edrychir ar gerrig milltir hanes yr ardal mewn perthynas â'r Ariannin ac America Ladin yn gyffredinol er mwyn meithrin dealltwriaeth feirniadol o ddatblygiad Patagonia hyd at y presennol. Trafodir yn y darlithoedd pynciau megis: Fforio Patagonia: 'darganfod' a mapio; Poblogaeth Patagonia: brodorion a mewnfudwyr; Iparraguirre a'i nofel La tierra del fuego; Patagonia a'r gwahanol ddychmygion: tlws y wladwriaeth, tirlun teithio i dramorwyr, tirlun teithio i Archentwyr, cerdyn post Patagonia ar ffilm; Realiti Patagonia a dilyniant gorthrwm; Cyfnod yr Adennill: lleisiau Patagonaidd, brodorion yn mynnu hawliau; Patagonia ar y newyddion.

Assessment Criteria

threshold

D- - D+: I ennill y credyd dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth foddhaol o’r pynciau penodol a astudiwyd, gyda dealltwriaeth sylfaenol o’r cydberthnasau amlwg.

good

C- - B+: I ennill graddau uwch dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth gadarn o’r pynciau penodol a astudiwyd, gyda dealltwriaeth eglur o’r cydberthnasau amlwg sy’n cynnwys dadansoddi a dehongli ffynonellau allweddol.

excellent

A- - A*: I ennill y radd uchaf dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth fanwl o’r pynciau penodol a astudiwyd, gyda dealltwriaeth ddyfnach o’r cydberthnasau amlwg sy’n cynnwys dadansoddi a dehongli ffynonellau allweddol yn drylwyr.

Learning outcomes

  1. Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr allu dangos eu bod nhw wedi meithrin dealltwriaeth ac yn gallu gwerthuso prif elfennau cymdeithas a diwylliant Patagonia, nid yn unig o ran yr ardal ei hun ond hefyd o fewn y cyd-destun ehangach (mewn perthynas â'r Ariannin ac America Ladin yn gyffredinol);

  2. Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr allu dangos eu bod nhw'n yn gyfarwydd â cherrig milltir hanes Patagonia a gallu gwneud cysylltiadau ac adnabod patrymau cyffredinol;

  3. Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr allu dangos eu bod nhw'n gallu dadansoddi elfennau o hanes cyfredol yr ardal a'u cysylltu â digwyddiadau'r gorffennol;

  4. Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr allu dangos eu bod nhw wedi datblygu ystod o sgiliau perthnasol sydd yn eu galluogi i ystyried deunyddiau llenyddiaeth a ffilm yn feirniadol ac yn ddadansoddol er mwyn ffurfio barn.

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Dwy awr yr wythnos am 11 wythnos: Darlithoedd: 20 awr Seminarau: 2 awr

20
Seminar 2
Private study 178

Courses including this module

Optional in courses: