Coronavirus (Covid-19) Information

Module UXC-1062:
Iaith y Ffilm

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Steffan Thomas

Overall aims and purpose

 1. Cyflwyno termau a chysyniadau allweddol yn ymwneud a dadansoddi ffilm a theledu
 2. Cyflwyno myfyrwyr i'r modd y mae gwneuthurwyr ffilmiau yn gwneud penderfyniadau ynglyn a ffurf eu ffilmiau
 3. Archwilio'r modd y mae gwneuthurwyr ffilmiau yn creu ystyr drwy amrywiaeth o dechnegau.

Course content

Mae'r cwrs hwn yn fodd o alluogi myfyrwyr i ddysgu hanfodion dadansoddi'r ddelwedd symydol. Bydd myfyrwyr ar y cwrs yn dysgu terminoleg dechnegol a fydd yn eu cynorthwyo i ddadansoddi a dehongli y modd y mae ffilm yn cyfathrebu ystyr. Bydd darlithoedd unigol yn trafod pynciau megis Mise-en-Scene, Montage, Gwaith Camera, Sain, Goleuo ac Arddull Weledol. Bydd dangosiadau o ffilmiau perthnasol yn cael eu cynnal yn wythnosol, er mwyn cyflwyno engrheifftiau o'r pynciau dan sylw.

Bydd y ffilmiau a ddangosir yn cynnwys: A Man Escaped (Bresson, 1956), The Innocents (Clayton, 1961), City of God (Meirelles, 2002), Atonement (Wright, 2007), Bourne Ultimatum (Greengrass, 2007). The Red Shoes (Powell & Pressburger, 1948), ac Moulin Rouge! (Luhrman, 2001)

Assessment Criteria

good

B

 • Gwybodaeth gref
 • Deall y rhan fwyaf ond nid y cyfan
 • Tystiolaeth o astudio cefndirol
 • Atebion penodol gyda chynllun da
 • Dadleuon yn cael eu cyflwyno'n eglur
 • Fawr ddim gwallau ffeithiol a chyfrifiannol
 • Peth dehongliad gwreiddiol cyfyngedig
 • Disgrifio cysylltiadau gwybyddus rhwng testunau
 • Rhoi sylw i broblemau trwy ddefnyddio dulliau gweithredu sydd ar gael yn barod
 • Cyflwyniad da gyda chyfathrebu cywir

excellent

A

 • Gwybodaeth gwynhwysfawr
 • Dealltwriaeth fanwl
 • Astudio cefndirol eang
 • Ateb hynod benodol ac wedi ei gynllunio'n dda
 • Dadleuon a gyflwynir ac a amddiffynnir yn rhesymegol
 • Dim gwallau ffeithiol/cyfrifiannol
 • Dehongliad gwreiddiol
 • Datblygu cysylltiadau newydd rhwng testunau
 • Dull newydd o ymdrin a phroblem
 • Cyflwyniad rhagorol gyda chyfathrebu cywir eithriadol

threshold

D

 • Gwybodaeth am feysydd/egwyddorion allweddol yn unig
 • Gwendidau mewn dealltwriaeth o'r prif feysydd
 • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol
 • Ateb yn canolbwyntio'n wael ar y cwestiwn a chyda pheth gwybodaeth amherthnasol a chynllun gwael
 • Dadleuon yn cael eu cyflwyno ond diffyg cydlyniad
 • Amryw o wallau ffeithiol/cyfrifiannol
 • Dim dehongliad gwreiddiol
 • Dim ond y prif gysylltiadau rhwng testunau a ddisgrifir.
 • Peth datrys problemau
 • Llawer o wendidau mewn cyflwyniad a chywirdeb

Learning outcomes

 1. Gallu cymathu gwybodaeth weledol a defnyddio'r wybodaeth honno i lunio ymresymiad ysgrifenedig.

 2. Darllen a dadansoddi testun delwedd symudol mewn dull strwythuredig a gwybodus

 3. Defnyddio geirfa dechnegol a geirfa feirniadol sy'n berthnasol i drafodaeth am ddelweddau clyweled;

 4. Deall sut mae strwythur saethu a chyfansoddiad golygfa yn gweithio;

 5. Gallu dadansoddi clipiau ffilm byr, gan dalu sylw at y technegau ffurfiol a ddefnyddir ynddynt;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Arholiad 3 awr 60
Traethawd 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

1 awr darlithoedd/wythnos

11
Private study 145
 

3 awr sgrinio / wythnos

33
Workshop

1 awr gweithdy / wythnos

11

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: