Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-1010:
Celfyddyd Sonig

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Andrew Lewis

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol i fyfyrwyr am ddefnydd technoleg i gynorthwyo i gyfansoddi ffurfiau ar gelfyddyd sonig. Trwy gyfres o brojectau, bydd myfyrwyr yn archwilio ystod eang o raglenni technolegol a dulliau o gyfansoddi, gan ddefnyddio’r weithfan sain ddigidol a rhaglenni meddalwedd creadigol eraill sy’n darparu llwyfannau hyblyg a chymwysadwy sy’n ofynnol er mwyn mynegi creadigrwydd cerddorol arloesol yn yr oes fodern a thechnolegol sydd ohoni.

Bydd myfyrwyr yn defnyddio ein cyfleusterau stiwdio ac adnoddau eraill er mwyn defnyddio ymdoddiad sain acwstig (a grëir gan offerynnau neu ffynonellau eraill) a thechnoleg, er mwyn mynegi creadigrwydd trwy ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau cyfoes o gyfansoddi ac o drin sain er mwyn cyfansoddi darnau gweledigaethol o gelfyddyd sonig. Bydd y projectau a gwblheir trwy gydol y semester yn arwain at gyfres o gyngherddau ar ddiwedd pob semester, lle caiff myfyrwyr gyfle i arddangos eu gwaith.

Bydd y modiwl yn rhoi’r gyfres o fedrau sy’n ofynnol er mwyn symud ymlaen i fodiwlau Blwyddyn 2 sy’n archwilio creadigrwydd ac arbrofi ymhellach, trwy’r broses o drawsffurfio a saernïo sain er mwyn datblygu ffurfiau ar gelfyddyd sonig.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn darparu dealltwriaeth o ffurfiau celfyddyd sonig trwy gyfres o ddarlithoedd a sesiynau seminar ymarferol. Bydd myfyrwyr yn archwilio a thrafod amrywiaeth o raglenni technolegol ar gyfer trawsffurfio a thrin sain er mwyn creu darnau o gelfyddyd sonig sy’n addas i gyfryngau sefydlog a byw (i’w berfformio). Bydd portffolio o waith cwrs yn arwain at gyngerdd byr ar ddiwedd pob semester, lle bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i arddangos eu gwaith.

Assessment Criteria

threshold

Gwaith sy'n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion perthnasol, ond rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth gyffredinol ddeallusol, gyda mynegiant gweddol.

good

Dylai'r gwaith ddangos dealltwriaeth gadarn o’r pwnc, lefel dda o feddwl cysyniadol, ymwybyddiaeth o'r prif faterion o bwys, gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

excellent

Gwaith sy'n dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth ychwanegol, meddwl yn fwy trylwyr, ymdriniaeth wreiddiol a medrau ysgrifennu rhagorol.

Learning outcomes

 1. Datblygu medrau technegol ac artistig ynglŷn â thrin sain at ddiben cyfansoddi a/neu berfformio

 2. Meithrin rhywfaith o annibyniaeth wrth weithio yn y stiwdio gerdd

 3. Datblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o ffurfiau ar gelfyddyd sonig

 4. Dysgu dealltwriaeth theoretig o raglenni technolegol sylfaenol i gynorthwyo yn y broses o gyfansoddi

 5. Dod yn hyddysg yn y broses o ddefnyddio technoleg fel cydran o greadigrwydd wrth gyfansoddi

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops

11 o sesiynau ymarferol mewn grŵp, un bob wythnos, dau awr yr un, lle bydd myfyrwyr yn trafod, adolygu ac archwilio deunyddiau penodedig dan oruchwyliaeth.

22
Lecture

11 o ddarlithoedd 2 awr, yn wythnosnol. Bydd y darlithoedd yn cynnwys enghreifftiau a dangosiadau o ddeunyddiau penodedig.

22
Private study 156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: