Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-2303:
Genres a Chyfansoddwyr A

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mr Stephen Rees

Overall aims and purpose

Ar y modiwl hwn, mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau cerddolegol pellach drwy astudio pwnc penodol yn fanwl. Mae'r myfyrwyr yn dewis pwnc o restr o opsiynau. Diffinir pynciau fel naill ai weithiau gan gyfansoddwr neu grŵp o gyfansoddwyr, arddull neu genre o gerddoriaeth (yn ystod cyfnod hanesyddol penodol fel arfer), neu repertoire o gerddoriaeth a fodolwyd mewn cyfnod/lle penodol neu am bwrpas penodol. Cynigir o leiaf tri opsiyn, sy'n ymwneud â arbenigedd staff.

Mae'r modiwl yn rhoi gwybodaeth fanwl o'r pwnc detholedig i fyfyrwyr, wrth eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau mewn dadansoddi cerddoriaeth, astudio ffynonellau, a deall cyd-destunau.

Cynnig opsiynau gwahanol ar Genres a Chyfansoddwyr C (ym Mlwyddyn 3). Mae opsiynau pellach ar gael yn Saesneg ar Genres & Composers B (Blwyddyn 2 Semester 2) a D (Blwyddyn 3 Semester 2).

Course content

Cynigir o leiaf tri phwnc; mae myfyrwyr yn dewis un ohonynt. Mae'r dewis o bwnciau'n newid o flwyddyn i flwyddyn. Mae'r rhestr ganlynol yn dangos yr amrywiaeth o opsiynau a all fod ar gael dros Genres a Chyfansoddwyr A a C. Nodir yr opsiynau sydd ar gael yn 2019-20 â seren isod.

 • Adfywiadau Cerdd
 • Y Beatles
 • Beethoven a'r Pedwarawd Llinynnol
 • Cage a Cherddoriaeth Arbrofol
 • Celfyddyd Serch Llys
 • Y Ffidil yn Niwylliant y Byd*
 • Josquin a'i gyfoeswyr
 • Ligeti
 • Michael Nyman
 • Minimaliaeth
 • Symffoni'r 19eg Ganrif
 • Tonyddiaeth Heddiw*
 • Tri Chyfansoddwr Cymreig Cyfoes: Metcalf, Samuel a Barrett*

Assessment Criteria

good

C– i B+: Gwaith sy'n dangos dealltwriaeth gadarn o’r pwnc a ddewiswyd, lefel dda o feddwl cysyniadol ac o werthuso, ymwybyddiaeth dda o’r prif faterion o bwys, gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

threshold

Gwaith sy’n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o’r pwnc a ddewiswyd, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion perthnasol, ond rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth gyffredinol ddeallusol, gyda mynegiant gweddol.

excellent

A– i A**: Gwaith sy’n dangos dealltwriaeth drylwyr o’r pwnc a ddewiswyd, gyda thystiolaeth o astudiaeth fwy trylwyr, lefelau uwch o feddwl deallusol, ymdriniaeth wreiddiol a medrau ysgrifennu rhagorol.

Learning outcomes

 1. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu arddangos a gweithredu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o bynciau penodol mewn hanes a diwylliant cerddoriaeth.

 2. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu gyfathrebu syniadau ynglŷn â'r gerddoriaeth a astudiwyd yn effeithiol.

 3. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu gweithredu sgiliau o ddadansoddi cerddoriaeth, ymchwil trwy ffynonellau, a meddwl beirniadol mewn perthynas â'r gerddoriaeth a astudiwyd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyflwyniad 25
Traethawd 75

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

11 o ddarlithoedd/seminarau wythnosol, 2 awr yr un.

22
Seminar

11 seminar, 1 pob wythnos, 1 awr yr un.

11
Private study

Darllen a gwrando paratoawl, ac ymchwil a dadansoddi ar gyfer tasgiau i'w hasesu.

167

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Resource implications for students

Nid oes goblygiadau ar gyfer myfyrwyr o ran adnoddau.

Reading list

Cyhoeddir rhestrau darllen manwl ar ôl i'r pynciau wedi cael eu gosod.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: