Coronavirus (Covid-19) Information

Module ADB-2111:
Dulliau Ystadegol

Module Facts

Run by Bangor Business School

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Gwion Williams

Overall aims and purpose

NODAU: Bydd y modiwl yn cyflwyno'r myfyrwyr i syniadau am debygolrwydd a chasgliadau ystadegol, ac yn dangos sut mae cymhwyso'r syniadau hynny. Y nod cyffredinol yw rhoi sylfaen dda i'r myfyrwyr mewn dulliau a thechnegau ystadegol. Mae ffocws cryf ar roi'r technegau hyn ar waith yn Microsoft Excel.

Course content

Profion rhagdybiaeth; gwallau Math I a Math II; Lefel arwyddocâd; Cydberthyniad ac achosiaeth; Model atchweliad llinol; Amcangyfrif swm lleiaf sgwariau cyffredin; Profi arwyddocâd atchweliad; Dulliau samplo; Profion cadernid; Cyfres amser a data panel.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: D- to D+ (40-49%): Dim o bwys wedi ei hepgor neu'n anghywir o ran defnyddio gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth i'w weld yn ysbeidiol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir.

good

Da: B- i B+(60-69%): Perfformiad da iawn. Defnyddir y rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

excellent

Rhagorol: A- i A+ (70%+): Perfformiad rhagorol. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ragorol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

C- to C+

Lefel Arall: C- i C+ (50-59%): Llawer o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u defnyddio'n gywir at ei gilydd. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Learning outcomes

 1. Deall cysyniad samplu a chasgliadau ystadegol.

 2. Dadansoddi data, a dehongli'r canlyniadau.

 3. Gwneud ymchwil drwy ddefnyddio ystadegau cryno, graffiau, technegau a dadansoddi data archwiliadol, cydberthyniad ac atchweliad.

 4. Llunio a phrofi rhagdybiaethau.

 5. Dangos dealltwriaeth o gysyniadau ystadegol.

 6. Adnabod a datrys problemau lle ceir newidynnau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Adroddiad Dadansoddi Data Grŵp 20
Arholiad Diwedd Semester 2 80

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Bydd cyfres o ddarlithoedd dwy awr, a fydd yn cynnwys arddangosiadau ymarferol ac enghreifftiau gweithgar i roi cynnig arnynt yn y dosbarth.

40
Workshop

Gweithdy: sesiwn galw heibio 2 awr o hyd bob yn ail wythnos. Nid yw bod yn bresennol yn orfodol.

20
Private study

Adolygu a myfyrio ar ddeunydd y cwrs ac ymarfer cymhwyso technegau yn Excel

140

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Analysis, deduction and induction. Economic reasoning is highly deductive, and logical analysis is applied to assumption-based models. However, inductive reasoning is also important. The development of such analytical skills enhances students' problem-solving and decision-making ability.
 • Quantification and design. Data, and their effective organisation, presentation and analysis, are important in economics. The typical student will have some familiarity with the principal sources of economic information and data relevant to industry, commerce, society and government, and have had practice in organising it and presenting it informatively. This skill is important at all stages in the decision-making process.
 • Numeracy: the use of quantitative skills to manipulate data, evaluate, estimate and model business problems, functions and phenomena.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: