Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyngor i Rieni a Gwarcheidwaid

Fel rhiant neu warcheidwad, efallai y bydd eich cwestiynau a’ch pryderon chi ynglŷn â dewis prifysgol ychydig yn wahanol i’r rhai sydd gan eich mab neu’ch merch.

Fe wnawn ein gorau i ddarparu’r holl wybodaeth yr ydych ei angen mewn un lle cyfleus fel eich bod yn medru dod o hyd i atebion i’r cwestiynau hynny.

Rydym ni o’r farn i Fangor fanteision dros nifer o ddinasoedd eraill sydd â phrifysgol; mae amryw o’r manteision hyn wedi’u hamlinellu yn y dudalen Pam Bangor? ac mae’n fwy na thebyg y gellir eu crynhoi yn syml gan yr ymadrodd “ansawdd bywyd”.

Bydd ein tudalen ar Y Broses o Wneud Cais yn eich tywys drwy’r broses y bydd rhaid i’ch mab neu ferch fynd drwyddi wrth wneud cais am le mewn prifysgol drwy UCAS.

Byddwn yn son wrthych chi am y cymorth sydd ar gael ym Mangor i helpu ein myfyrwyr i addasu i’w bywyd newydd ac i ymgartrefu yn y Brifysgol.

Cewch hyd i ffeithiau allweddol a rhai awgrymiadau ar y tudalennau Llety a Chyllid fel eich bod yn medru helpu eich mab neu ferch a gwneud y broses o wneud cais i Brifysgol yn un rhwydd a gwobrwyol.

Ond os nad ydych yn hapus i dderbyn ein gair ni, dewch i ymweld â ni er mwyn cael golwg ar y lle dros eich hun.