Myfyrwyr yn cyrraedd ym mhentref Ffriddoedd gyda'u rhieni yn ystod Wythnos Groeso

Gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid

Fel rhiant neu warcheidwad, efallai y bydd eich cwestiynau a’ch pryderon chi ynglŷn â dewis prifysgol ychydig yn wahanol i’r rhai sydd gan eich plentyn.

Dyma'r wybodaeth bwysicaf y dylech chi ystyried wrth helpu eich plentyn i ddewis y brifysgol gorau ar eu cyfer. 

Tri myfyriwr yn sgwrsio yn y coridor, Prif Adeilad y Celfyddydau

Cyllid Myfyrwyr

Dewch i wybod mwy am y costau bydd ein myfyrwyr yn ei wynebu a'r cymorth sydd ar gael.

Arweinwyr Cyfoed yn cerdded drwy bentref Ffriddoedd yn ystod Wythnos Groeso

CEFNOGI EIN MYFYRWYR

Ym Mangor, rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ofalu am ein myfyrwyr a’u cefnogi. Gan ddechrau yn ystod yr Wythnos Groeso, caiff ein myfyrwyr gymaint o help a chefnogaeth â phosib gyda materion iechyd a lles yn ogystal â’u gwaith academaidd.

Myfyrwyr yn cymdeithasu ger y Neuaddau Preswyl ym Mhentref y Santes Fair.

CEFNOGI'R MYFYRWYR DRWY COVID-19

Dyma rai o'r ffyrdd y bu Prifysgol Bangor ac Undeb y Myfyrwyr yn darparu, ac yn parhau i ddarparu, cefnogaeth trwy'r amseroedd heriol sydd ohoni.

Prif Adeilad y Celfyddydau

DEWCH I DDIWRNOD AGORED Diwrnod Agored

Y ffordd orau i ddod i adnabod Bangor yn well yw i ymweld â ni. Mae'r Dyddiau Agored yn le gwych i gychwyn!

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?