Dyddiadau Allweddol Gwneud Cais i Brifysgol

Os yw eich mab neu eich merch eisiau mynd i'r brifysgol, mae'n rhaid iddynt anfon cais i UCAS, y sefydliad sy'n prosesu ceisiadau i astudio cyrsiau llawn amser mewn prifysgolion a cholegau yn y DU.
Dyma'r dyddiadau allweddol yn y cylch gwneud cais:

15 Hydref 2019

Dyddiad cau ceisiadau UCAS i Rydychen neu Gaergrawnt ac i gyrsiau meddygaeth,
milfeddygaeth a deintyddiaeth

15 Ionawr 2020

Dyddiad cau ceisiadau i gyrsiau eraill (ac eithrio rhai cyrsiau celf a dylunio). Dyddiad cau ceisiadau i Ysgoloriaethau Mynediad i Fangor

Chwefror – Ebrill 2020

Diwrnodau Ymgeiswyr UCAS ym Mangor - cyfle i ymweld â'r brifysgol a gweld gwahanol gyfleusterau a llety

25 Chwefror 2020

UCAS Extra yn agor - cyfle i'ch mab neu eich merch chwilio am gwrs arall os nad ydynt wedi derbyn unrhyw gynnig neu wedi gwrthod y rhai maent wedi eu cael

5 Mai 2020 Amser Penderfynu! Os yw eich merch neu eich mab wedi derbyn yr holl benderfyniadau erbyn 31 Mawrth, atebwch erbyn 5 Mai.
4 Mehefin 2020 Amser Penderfynu! Os yw eich merch neu eich mab wedi derbyn yr holl benderfyniadau erbyn 6 Mai, atebwch erbyn 4 Mehefin.
18 Mehefin 2020 Amser Penderfynu! Os yw eich merch neu eich mab wedi derbyn yr holl benderfyniadau erbyn 4 Mehefin, atebwch erbyn 18 Mehefin.
30 Mehefin 2020 Mae'r holl geisiadau sy'n cael eu derbyn wedi Gorffennaf 30 yn cael eu rhoi yn y system Glirio.
5 Gorffennaf 2020 Y dyddiad olaf i ymgeisio trwy UCAS Extra ar gyfer 2020
6 Gorffennaf 2020 Y System Glirio yn agor
20 Gorffennaf 2020 Amser Penderfynu! Os yw eich merch neu eich mab wedi derbyn yr holl benderfyniadau erbyn 13 Gorffennaf, atebwch erbyn 20 Gorffennaf.
13 Awst 2020 Cyhoeddir canlyniadau Lefel A a Diploma Uwch, mae'r system glirio yn dechrau
21 Medi 2020 Y dyddiad olaf am geisiadau ar gyfer 2020

20 Hydref 2020

Y System Glirio yn cau

I gael rhagor o wybodaeth ac i ddeall y broses gwneud cais cliciwch yma i weld Canllaw i Rieni gan UCAS.