Dyddiadau Allweddol Gwneud Cais i Brifysgol

Os yw eich mab neu eich merch eisiau mynd i'r brifysgol, mae'n rhaid iddynt anfon cais i UCAS, y sefydliad sy'n prosesu ceisiadau i astudio cyrsiau llawn amser mewn prifysgolion a cholegau yn y DU.
Dyma'r dyddiadau allweddol yn y cylch gwneud cais:

Haf 2018

Gwneud cais, mae system gais i israddedigion UCAS ar gael i gyrsiau sy'n dechrau yn hydref 2018

Canol mis Medi 2018

Gellir cyflwyno ceisiadau i UCAS

15 Hydref 2018

Dyddiad cau ceisiadau UCAS i Rydychen neu Gaergrawnt ac i gyrsiau meddygaeth,
milfeddygaeth a deintyddiaeth

15 Ionawr 2019

Dyddiad cau ceisiadau i gyrsiau eraill (ac eithrio rhai cyrsiau celf a dylunio). Dyddiad cau ceisiadau i Ysgoloriaethau Mynediad i Fangor

Chwefror – Ebrill 2019

Diwrnodau Ymgeiswyr UCAS ym Mangor - cyfle i ymweld â'r brifysgol a gweld gwahanol gyfleusterau a llety

25 Chwefror 2019

UCAS Extra yn agor - cyfle i'ch mab neu eich merch chwilio am gwrs arall os nad ydynt wedi derbyn unrhyw gynnig neu wedi gwrthod y rhai maent wedi eu cael

24 Mawrth 2019

Dyddiad cau ceisiadau i rai cyrsiau celf a dylunio

Dechrau mis Awst 2019

Cyhoeddir canlyniadau Awdurdod Cymwysterau yr Alban

15 Awst 2019

Cyhoeddir canlyniadau Lefel A a Diploma Uwch, mae'r system glirio yn dechrau

I gael rhagor o wybodaeth ac i ddeall y broses gwneud cais cliciwch yma i weld Canllaw i Rieni gan UCAS.