Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cydnabyddiaeth ac Achrediadau Proffesiynol

Mae rhai o'n modiwlau a'n rhaglenni wedi cael eu hachredu neu eu cydnabod gan gyrff proffesiynol perthnasol. Golyga hynny y gall graddedigion Ysgol Busnes Bangor sy'n dilyn astudiaethau pellach gyda'r cyrff a restrir ar y dudalen hon:

 • fod yn gymwys i'w heithrio o fodiwlau penodol rhai cymwysterau proffesiynol;
 • ennill credydau a all gyfrannu tuag at rai cymwysterau proffesiynol; neu
 • raddio gyda chymhwyster deuol - cymhwyster gan y corff proffesiynol ynghyd â'u gradd Prifysgol Bangor.

Manteision cydnabyddiaeth neu achrediadau proffesiynol

Mae achrediad neu gydnabyddiaeth broffesiynol yn 'sêl cymeradwyaeth' sy'n dangos bod y corff proffesiynol yn ystyried bod gan y modiwl/rhaglen wir werth gyrfa.

Bydd astudio modiwl/rhaglen sydd wedi'i achredu neu ei gydnabod yn broffesiynol yn dangos i ddarpar gyflogwyr eich bod wedi astudio cwricwlwm cyfoes, sy'n fasnachol berthnasol ac a ellir ei gymhwyso i'r gweithle.

Graddau Israddedig

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Yn dibynnu ar eich cynllun astudio, gallech fod â hawl i gael eich eithrio o hyd at wyth o bapurau'r Cymhwyster ACCA.

Chartered Insurance Institute (CII)

Bydd graddedigion o'r rhaglenni canlynol yn gymwys i eithriadau ar lwybrau ymgymhwyso Yswiriant a Gwasanaethau Ariannol y CII:

Rhaglen Llwybr Ymgymhwyso CII Gwerth y dyfarniad dysgu blaenorol
BSc Accounting and Finance
BA Accounting and Finance
Yswiriant 30 credyd nad ydynt yn benodol i uned ar Lefel Diploma Uwch + 25 credyd nad ydynt yn benodol i uned ar lefel Diploma mewn Yswiriant.
Gwasanaethau Ariannol 30 credyd nad ydynt yn benodol i uned ar Lefel Diploma Uwch + 25 credyd nad ydynt yn benodol i uned ar lefel Diploma.
BSc Banking and Finance
BA Banking and Finance
Yswiriant 30 credyd nad ydynt yn benodol i uned ar Lefel Diploma Uwch + 25 credyd nad ydynt yn benodol i uned ar lefel Diploma mewn Yswiriant.
Gwasanaethau Ariannol 30 credyd nad ydynt yn benodol i uned ar Lefel Diploma Uwch + 25 credyd nad ydynt yn benodol i uned ar lefel Diploma.
BA Accounting and Banking
BSc Accounting and Banking
Yswiriant 30 credyd nad ydynt yn benodol i uned ar Lefel Diploma Uwch + 25 credyd nad ydynt yn benodol i uned ar lefel Diploma mewn Yswiriant.
Gwasanaethau Ariannol 30 credyd nad ydynt yn benodol i uned ar Lefel Diploma Uwch + 25 credyd nad ydynt yn benodol i uned ar lefel Diploma.

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Yn dibynnu ar eich cynllun astudio, gallech fod â hawl i gael eich eithrio o hyd at wyth o arholiadau proffesiynol CIMA.

Chartered Institute of Marketing

Bydd graddedigion y BA/BSc Marchnata yn gymwys i'w heithrio o rai o fodiwlau cymwysterau proffesiynol y Chartered Institute of Marketing:

Cymhwyster CIM Exemptions
Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol Marketing
Diploma mewn Marchnata Proffesiynol CIM Strategic Marketing

Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)

Gall graddedigion BA/BSc Cyfrifeg a Chyllid hawlio eithriadau o rannau o Dystysgrif Broffesiynol a Diploma Proffesiynol CIPFA.

CPA Australia

Mae’r rhaglenni israddedig isod wedi’u hachredu gan CPA Australia:

 • BA/BSc Cyfrifeg a Chyllid
 • BA/BSc Bancio a Chyllid
 • BSc Cyfrifeg ac Economeg
 • BA/BSc Cyfrifeg a Chyllid
 • BSc Rheolaeth gyda Chyfrifeg

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Cydnabyddir Ysgol Busnes Bangor fel Partner mewn Dysgu â'r Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Trwy astudio un o'n rhaglenni israddedig, gallech fod â hawl i gredydau tuag at hyd at wyth o bynciau ICAEW.

Graddau Ôl-radd

Chartered Banker Institute (CBI)

Mae Ysgol Busnes Bangor yn falch o fod yn 'Ganolfan Rhagoriaeth' y Chartered Banker Institute. Bydd graddedigion ein MA/MSc Banking & Finance (Chartered Banker), sydd wedi'i achredu gan y CBI, yn ennill cymhwyster deuol MSc Bancio a Chyllid a'r Diploma Banciwr Siartredig - y dyfarniad uchaf sydd ar gael yn y byd bancio.

I weithwyr proffesiynol prysur, rydym hefyd yn cynnig rhaglen dysgu cyfunol yr MBA Chartered Banker (a gyflwynir gan y Ganolfan Rheolaeth) sy'n fodd i raddedigion ennill cymhwyster deuol MBA Prifysgol Bangor a'r statws ‘Banciwr Siartredig’ y mae galw mawr amdano.

Chartered Insurance Institute (CII)

Bydd graddedigion sydd wedi cwblhau modiwl ASB 4425 - Strategaeth Fuddsoddi a Rheoli Portffolio - yn llwyddiannus yn gymwys am 60 credyd nad ydynt yn benodol i uned ar lefel  Diploma Uwch yn fframwaith cymwysterau Gwasanaethau Ariannol y CII. Cynigir y modiwl hwn ar y rhaglenni a ganlyn:

 • MA Cyllid (modiwl gorfodol)
 • MBA Cyllid (modiwl gorfodol)
 • MSc Cyllid (modiwl gorfodol)
 • MSc Cyllid Rhyngwladol (modiwl gorfodol)
 • MSc Rheoli Buddsoddiadau (modiwl gorfodol)
 • LLM Cyfraith a Bancio (modiwl dewisol)
 • MSc Bancio a Chyllid (Banciwr Siartredig) (modiwl dewisol)
 • MA Bancio a Chyllid (modiwl dewisol)
 • MA Bancio a Chyllid Islamaidd (modiwl dewisol)
 • MSc Cyfrifeg a Chyllid (modiwl dewisol)
 • MSc Bancio a Chyllid (Banciwr Siartredig) (modiwl dewisol)
 • MSc Bancio a Chyllid Islamaidd (modiwl dewisol)
 • MSc Rheolaeth a Chyllid (modiwl dewisol)

Chartered Institute of Marketing

Bydd graddedigion MA Busnes a Marchnata a'r MBA Marchnata Rhyngwladol yn gymwys i eithriadau o rai o fodiwlau cymwysterau proffesiynol y Chartered Institute of Marketing:

Rhaglen Cymhwyster CIM Eithriadau Modiwl
MA Business & Marketing Tystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol CIM Marchnata
Diploma mewn Marchnata Proffesiynol CIM Marchnata Strategol
MBA International Marketing Tystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol CIM Marchnata
Diploma mewn Marchnata Proffesiynol CIM Marchnata Strategol

Chartered Institute of Securities and Investment (CISI)

Mae ein cytundeb partneriaeth â'r Chartered Institute of Securities and Investment (CISI) yn golygu y bydd graddedigion yr MSc Islamic Banking & Finance y gymwys i gymryd Tystysgrif Lefel 3 CISI mewn Cyllid Islamaidd, heb yr angen am hyfforddiant pellach.

Chartered Management Institute (CMI)

Mae'r rhaglenni canlynol a gynigir gan Ysgol Busnes Bangor wedi'u hachredu'n ddeuol gan y Chartered Management Institute (CMI), sy'n golygu y bydd graddedigion yn ennill dau gymhwyster - gradd Feistr Prifysgol Bangor, a dyfarniad CMI Lefel 7:

 • MBA Rheolaeth
 • MBA Y Gyfraith a Rheolaeth
 • MBA Marchnata Rhyngwladol
 • MBA Busnes Rhyngwladol
 • MBA Rheoli Gwybodaeth
 • MBA Rheoli’r Amgylchedd
 • MSc Busnes gyda Seicoleg Defnyddwyr
 • MSc Rheolaeth a Chyllid
 • MA Busnes gyda Seicoleg Defnyddwyr
 • MA Busnes a Marchnata
 • MA Rheolaeth a Chyllid

Ewch i dudalen y CMI am fanylion llawn ynglŷn â pha gymwysterau CMI y byddwch yn gymwys amdanynt.

Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA)

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen MBA Environmental Management sydd yn cwblhau’r modiwl gorfodol mewn ‘Strategic Environmental Management’ yn derbyn cymhwyster ‘Associate Certificate in Environmental Management’ yr IEMA ac yn dod yn Aelodau Cysylltiol.

Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA)

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen MBA Environmental Management sydd yn cwblhau’r modiwl gorfodol mewn ‘Strategic Environmental Management’ yn derbyn cymhwyster ‘Associate Certificate in Environmental Management’ yr IEMA ac yn dod yn Aelodau Cysylltiol.