Disgrifiad o Ffeiliau Ceg
File Categori Awdur Teitl Dyddiad
1 Rh Ff.Gw Ad
 
PDAG / 001.tag 1990
2 Rh Ff.Gw Ad
 
PDAG / 002.tag 1993??
3 Rh Ff.Gw Ad
 
PDAG / 003.tag 1993??
4 Rh Ff.Gw Ad
 
PDAG / 004.tag 1993??
5 Rh Ff.Gw Ad
 
PDAG / 005.tag 1993??
6 Rh Dd.N W. J.. Jones (addasiad) Tipyn o Gamp 1992
7 Rh Ff.S Annes Glyn Erthygl ar Eisteddfod yr Urdd , Glynllifon 1990
8 Rh Dd.N Mihangel Morgan Saith Pechod Marwol 1993
9 Rh Ff.Y Rhodri Prys Myfyrdodau 1988
10 Rh Ff.Gw C Iolo Williams Adroddiad 1993??
11 Rh Ff.H Carey Jones Gyrfa'r Gŵr o Dregaron 1988
12 Rh Ff.A Alwyn Owens (Peirianneg Elec.) 1993??
13 Rh Ff.A Robin Gwyndaf Erthygl 1993??
14 Rh Dd.N Bob Eynon Perygl yn Sbaen 1987
15 Rh Ff.A Robin Gwyndaf Y Ddegfed Bennod 1990??
16 Rh Ff.A Robin Gwyndaf Erthygl ar Goelion Gwerin 1993??
17 Rh Ff.A Robin Gwyndaf Erthygl ar Uwchaled 1990??
18 Rh Ff.A R. Tudur Jones John Penri 1990??
19 Rh Ff.A R. Tudur Jones E. C. Davies 1990??
20 Rh Ff.A Gwaith R. Tudur Jones Gwaith R. Tudur Jones 1990
21 Rh Ff.G A
 
Byw Mewn Dyled / Wythnos yr Amgylchedd / Rheithgor a'i Peidio 1993??
22 Rh.Y
 
Eseciel 1988
23 Rh Ff.G A Awduron Amrywiol/ Various Authors Amryw o Erthyglau 1993/94
24 Rh Dd.P N Gruff Roberts (addasiad) Diwrnod Tan Gamp 1988
25 Rh Dd.P S Emrys Roberts Cymro ar y Copa 1989
26 Rh Dd.P S Sylvia Prys Jones & Myrddin ap Dafydd Straeon ac Arwyr Gwerin Llydaw 1992
27 Rh Ff.A Derec Llwyd Morgan Ysgrif ar Grefydd yn ystod Y Rhyfel Cartref 1993
28 Rh Dd.N P Meinir Pierce Jones Modryb Lanaf Lerpwl 1991
29 Rh Dd.N P Olwen Roberts (addasiad) Calon y Dywysoges 1990
30 Rh Dd.N Jane Edwards Y Bwthyn Cu 1987
31 Rh Dd.N Marion Eames Y Stafell Ddirgel 1969
32 Rh Dd.N D. Gwenallt Jones Plasau'r Brenin 1934
33 Rh Dd.Ys Ffransis G. Payne Cwysau , Casgliad o Erthyglau ac Ysgrifau 1980
34 Rh Dd.N Jane Edwards Cadno Rhos y Ffin 1984
35 Rh Dd.D Hilma Lloyd Edwards Dyddiadur Nant y Wrach 1987
36 Rh Ff.B Gwilym Roberts Cwm Pennant 1989
37 Rh Ff.H Dyfed Evans Bywyd Bob Owen 1977
38 Rh Ff.G Ll Amrywiol Llythyron amrywiol 1993/94
39 Rh Ff.A Megan Tomos Cymharu Rhanbarthau'r D.U. 1993??
40 Rh Ff.G A Megan Tomos Afonydd yn y Tirwedd 1993??
41 Rh Ff.Gw C
 
Atodlen Telerau ac Amodau Safonol 1993??
42 Rh Ff.G Ad Dafydd Fn Yn Erbyn y Ffactorau - Stori Ankst / Teyrnas Rhagrith 1993??
43 Rh Ff.G Gw Yr Athro Glyn O. Phillips Cyfrifoldeb y gwyddonydd yn ei gymdeithas 1980au??
44 Rh Ff.G Ad R. Tudur Jones D. Densil Morgan , Christmas Evans a'r Ymneilltuaeth Newydd 1992
45 Rh Ff.S John Rowlands?? Taliesin, Cyfweliad Mihangel Morgan 1993??
46 Rh Ff.A R. Tudur Jones Yr Eglwysi a'r Iaith yn Oes Victoria 1990??
47 Rh Ff.G Ad M. Wynn Thomas Morgan Llwyd : ei Gyfeillion , ei Gyfoeswyr, a'i Gyfnod 1991
48 Rh Ff.Y R. Tudur Jones Hanner Canrif yn l , Cyfweliad R. Tudur Jones 1990??
49 Rh Ff.G A R. Tudur Jones Tremion 1992
50 Rh Ff.G Ad R. Tudur Jones Y Cymry a'u Crefydd 1991
51 Rh Ff.Y R. Tudur Jones Ysgrif ar Gristnogaeth a Phriodas 1993??
52 Rh Ff.A R. Tudur Jones Edwin Pryce Jones 1990??
53 Rh Ff.A R. Tudur Jones Robert Ferrar , Esgob a Merthyr 1990 (30ain Mawrth)
54 Rh Ff.A R. Tudur Jones Botwnnog 1990 (Mai)
55 Rh Ff.Y R. Tudur Jones W. Williams Pantycelyn Hyd.1990
56 Rh Ff.A R. Tudur Jones Thomas Charles (darlith : Ysgol Hanes : Caerdydd) Pasg 1990
57 Rh Ff.A R. Tudur Jones Cymdeithas Hanes yr Annibynwyr 1993
58 Rh Ff.Y R. Tudur Jones Dechrau Blwyddyn - Ymddiried yn Nuw / Ionawr 5-11 1990??
59 Rh Ff.G A
 
Chwalwyd Breuddwydion Cymru..., Ar l taflu llygad barcud..., Oherwydd y tywydd.., Caiff addysg busnes..., 1993/94
60 Rh Ff.Y R. Tudur Jones Canu Mawl / Hydref 11-17 1990??
61 Rh Dd.N Harri Parri Etholedig Arglwyddes 1993
62 Rh Dd.N Harri Parri Rhyfel Pen Llŷn 1992
63 Rh Ff.A R. Tudur Jones Darlith Eifionydd 1988
64 Rh Ff.A R. Tudur Jones Llanfaches , 1639 & 1989 1989
65 Rh Ff.G Gw
 
Y Gwyddonydd, Erthygl 1990??
66 Rh Ff.G A Dafydd Job Taith Prg wedi 1985
67 Rh Ff.Y R. Tudur Jones Erthygl ar John Penri 1990??
68 Rh Ff.H
 
Powys , Cofiant 1990??
69 Rh Ff.A R. Tudur Jones CU cwrs , erthygl 1990??
70 Rh Dd.D Owain Wyn Davies Dyddiadur Dyn Di-waith 1989
71 Rh Dd.N Marion Eames Y Ferch Dawel 1992
72 Rh Ff.S Gruffudd Parry Mn Sn 1989
73 Rh Dd.Ys Robyn Lewis Tafod Mewn Boch 1990
74 Rh Ff.S Eigra L. Roberts Seren Wib 1986
75 Rh Ff.S J. E. Williams Dychweliad y Deryn Mawr 1990
76 Rh Dd.N Eirwen Gwynn Hon 1985
77 Rh Dd.Ys R. S. Thomas Pe Medrwn yr Iaith 1988
78 Rh Dd.N Roger Stephens Jones O Wlad Fach 1991
79 Rh Dd.P N Alys Jones Ysbrydion y Mr 1982
80 Rh Dd.P N Urien Williams Ingles 1991
81 Rh Dd.S B D. Tecwyn Lloyd Cofio Rhai Pethe a Phethe Eraill 1988
82 Rh Dd.P N R. Lloyd Jones Capten 1928
83 Rh Dd.P N Elgan Phillip Davies Cysgodion Cors Mallerch 1988
84 Rh Dd.N Mair Dafydd Y Dyn Wrth y Llyw 1979
85 Rh Dd.N Angharad Tomos Si Hei Lwli 1991
86 Rh Ff.Y John Gwilym Jones Esboniad Beiblaidd 1993??
87 Rh Ff.Y John Gwilym Jones Esboniad Beiblaidd 2
 
88 Rh Dd.
 
Drama 1993??
89 Rh Ff.G Gw Awduron Amrywiol/ Various Authors Delta, Cylchgrawn gwyddonol
 
90 Rh Ff.G Gw Awduron Amrywiol/ Various Authors Delta, Amrywiaeth o destunau
 
91 Rh Ff.G Gw Awduron Amrywiol/ Various Authors Delta, Amrywiaeth o destunau
 
92 Rh Ff.G Gw
 
Delta, Amrywiaeth o destunau 1993??
93 Rh Ff.Gw Ad
 
Adroddiad Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 1992
94 Rh Ff.Gw C
 
Teledwyr Annibynnol, Gweinyddol 1993??
95 Rh Dd.P S J. Selwyn Lloyd Y Trysor yn y Fynwent 1992
96 Rh Dd.P S Emily Huws Tisio Bet ? 1992
97 Rh Dd.S B Margiad Roberts Sna'm Llonydd i' Ga'l ! 1987
98 Rh Dd.P N Martin Davis Seros 2 1992
99 Rh Dd.P N Mair Wynn Hughes O'r Tywyllwch 1991
100 Rh Dd.N Harri Parri O Lun i Lŷn 1972
101 Rh Dd.N Marged Pritchard Nid Mudan mo'r Mr 1976
102 Rh Dd.P N Hilma Lloyd Edwards Myrddin yr Ail 1991
103 Rh Dd.S B John Emyr Mynydd Gwaith a storau eraill 1984
104 Rh Dd.N Dylan Williams Mewn Drych (addas.) 1990
105 Rh Dd.N Rhiannon Thomas Perthyn 1991
106 Rh Dd.P S
 
Lludd a Llefelys, Straeon gwerin Cymru 1993??
107 Rh Dd.P N Irma Chilton Jaff 1990
108 Rh Dd.S B W. J. Griffith Storau'r Henllys Fawr 1938
109 Rh Dd.D D. J.. Roberts Hanner y Gwir 1977
110 Rh Dd.P S Mary Vaughan Jones Y Dynion Bach Od 1993
111 Rh Ff.H Guto Roberts Doctor Pen-y-Bryn - atgofion Owen E. Owen 1985
112 Rh Dd.P S Ray Evans Cynffon Anti Meg 1991
113 Rh Dd.N Eirwen Gwynn Torri'n Rhydd 1990
114 Rh Dd.P N Shoned Wyn Jones Adlais 1991
115 Rh Ff.H J. Aelwyn Roberts Yr Anhygoel 1991
116 Rh Dd.S T.Llew Jones Arswyd y Byd 1975
117 Rh Dd.N Wyn G. Roberts Bai ar Gam 1990
118 Rh Dd.N Harri Pritchard Jones Bod yn Rhydd 1992
119 Rh Dd.P N Elgan Phillip Davies Trwy Goed y Cedyrn 1985
120 Rh Dd.S B Myrddin ap Dafydd Straeon ac Arwyr Gwerin Groeg 1993
121 Rh Ff.G Ad
 
Cyfweliad , R. S.. Thomas 1993??
122 Rh Dd.N Elgan Phillip Davies Rhwng y Cŵn a'r Brain 1991
123 Rh Dd.P S Eirlys Gruffydd Cyfrinach Afon Ddu 1992
124 Rh Dd.N Penri Jones Cymru ar Werth 1990
125 Rh Ff.G A RSPB, E. J. Griffith Newyddion o'r RSPB , Garddio 1990
126 Rh Ff.G A Norman Closs Parry , Duncan Brown , Hefin Jones Rhithiau Mynydd Hiraethog , Cynhaeaf y Gaeaf, Trychfilod Parasitoid 1990
127 Rh Ff.G A Dewi Tomos, Dei Huws, Tom Owen Ar Lethrau'r Wyddfa, Gwyddorau'r Mr ym Mhorthaethwy, Harddwch Dihafal Cloc Blodau 1990
128 Rh Ff.G A H. Delwyn Richards / D. Arfon Rhys / Mary Vaughan Jones Pincod / Taith Ddaearyddol i Fro Morgannwg / Louisiana a chorsydd mawr delta'r Mississippi 1990
129 Rh Ff.Gw Ad
 
Tai Clwyd - gweinyddol 1993??
130 Rh Ff.Gw Ad
 
CYD - adroddiad blynyddol 1992
131 Rh Ff.G A Hafina Clwyd, Marcel Texier Y Blin Heldrin Hwn , Gwobrwyo Awdur Unigryw, Llenyddiaeth Llydaw 1991
132 Rh Ff.G A Herbert Hughes, Karl Davies , Beti Rhys Cyfrif Pennau , Sylwadau Seneddol, Rhyfeddodau Cambodia 1991
133 Rh Ff.G A Elsie Morgan , Owain Wyn Davies Portread fy Nhad, A fu Cefnfor tros y Cochni ? 1991
134 Rh Ff.G A David James, Thomas Davies 100 mlynedd, Cynghrair Cenedlaethol, Diolch Byth 1991
135 Rh Ff.G A Meira Mn Jones , Aled Islwyn Cacao! , Sine-Menyw 1991
136 Rh Ff.G A Bethan Hughes , Arwel Roberts Cymry'n Colli Pwysau , Trasiedi'r Cwrdiaid 1991
137 Rh Ff.G A Ann Clwyd, Marred Jones, Rhiannon Thomas Llygad Dyst i Greulondeb Saddam, Mela yn L.A., Popeth yn ei Le 1991
138 Rh Ff.G A Sin Rees, Ian Parri Teli,Tinsel,Trash...., Wyneb yn Wyneb 1991
139 Rh Ff.G A Catrin Lloyd Rowlands, Bethan Jones Parry Antur Arbennig, Dathlu'r Dolig - ers talwm ,Tirion 1991
140 Rh Ff.G A Awduron Amrywiol/ Various Authors Newyddion Lleol 1978
141 Rh Ff.G A Cynan Jones, Robin Gwyndaf Lln Gwerin Cyfoes, Coelion Gwerin Cyfoes 1991
142 Rh Ff.Gw C
 
Cyngor Sir Gwynedd - gweinyddol 1993
143 Rh Ff.Gw Ad
 
Cyngor Sir Gwynedd - gweinyddol 1992
144 Rh Ff.Gw Ad
 
Cyngor Sir Gwynedd - gweinyddol 1994
145 Rh Ff.Gw Ll
 
Cyngor Arfon - gweinyddol 1994
146 Rh Ff.G A Myrddin ap Dafydd, John E. Williams, Emlyn Richards Graffiti, Rhai Chwedlau Cyfoes- Diwedd Hen Wraig, Stori Wir 1991
147 Rh Ff.G A Cliff Jones, Arthur Thomas Pencampwriaeth Dawnsio Gwerin y Byd, Straeon Celwydd Golau 1991
148 Rh Ff.G A John Reynolds, Arthur Thomas Achos Diddorol , Straeon o Iwerddon 1994
149 Rh Ff.G A Eirlys Gruffydd Cyfaredd Coed 1994
150 Rh Ff.G A John Emanuel George Bowser - Yr Arloeswr Byrbwyll 1994
151 Rh Ff.G A Eirlys Gruffydd Yr Oes Oleuedig Hon...? 1991
152 Rh Ff.G A Emrys Evans , Howard Huws Ceffyl Gwaith - Yn y Chwarel , Bwganod Penrhosgarnedd 1994
153 Rh Ff.G A Goronwy Evans Plwy Silian 1994
154 Rh Ff.G A Adroddiad Blynyddol , Cymorth i Fenywod yng Nghymru Lloches 1990
155 Rh Ff.G A Claire Roberts, Mary Wiliam Cyfarchion y Tymor, Casglu 1990
156 Rh Ff.G A Marion L"offler , Gareth Pierce Tensiynau'r Almaen Unedig, Wrth Aros Newid - Mesur Pyls Hong Kong 1993
157 Rh Ff.Gw Ad
 
Cyngor Meirionnydd - gweinyddol 1993
158 Rh Ff.Gw Ad
 
S4C - rhaglen 1993??
159 Rh Ff.Gw C
 
Testun cyfreithiol 1993??
160 Rh Ff.Gw Ad
 
PDAG / 160.tag 1993
161 Rh Ff.Gw Ad
 
PDAG / 161.tag 1992
162 Rh Ff.Gw Ad
 
PDAG / 162.tag 1994
163 Rh Ff.G A Adam Price, Iwan Edgar, R. Gerallt Jones Hyder Byrhoedlog ? , A Phwy 'Di Hwn Eto ? , Peter Greenaway a Ffilmiau Cymraeg 1993
164 Rh Ff.G A D. G. Lloyd Hughes Y Cam Arall Harri Gwynn 1993
165 Rh Ff.G A Cledwyn Fychan, Meg Elis 4 Olwyn a 2 Droed, Sgwennu'r Chwedlau'n Fyw 1993
166 Rh Ff.G A Ann Gruffydd Rhys Colli Epynt 1993
167 Rh Ff.G A Wyn James Thomas Burgess a Charnhuanawc 1993
168 Rh Ff.G Ad Christine James, Prys Morgan, Bruce Griffiths 'Bestseller' Canoloesol , 'Chwip o Lyfr Hanes' , Y Bardd yn y Glorian 1993
169 Rh Ff.G A Dylan Morris, Robin Llywelyn Oes Aur y Wasg Gymreig, Morys y Gwynt ac Ifan y Glaw 1993
170 Rh Ff.G A Awduron Amrywiol/ Various Authors Newyddion Lleol 1988
171 Rh Ff.G A Gwyn Jones Amaethyddiaeth 1988
172 Rh Ff.Gw C
 
PDAG / 172.tag 1992
173 Rh Ff.Gw Ad
 
PDAG / 173.tag 1992
174 Rh Ff.Gw Ad
 
PDAG / 174.tag 1993??
175 Rh Ff.Gw Ll
 
PDAG / 175.tag 1992
176 Rh Ff.A Branwen Jarvis Erthygl ar Elfed 1993??
177 Rh Ff.G A
 
Llais i Bais / Ar y Fferm 1988
178 Rh Ff.G A Awduron Amrywiol/ Various Authors Newyddion Lleol 1988
179 Rh Ff.P Ff
 
Llyfr Gwyddoniaeth i blant
 
180 Rh Ff.P Ff
 
Llyfr Cemeg i blant
 
181 Rh Ff.H T. D. Roberts Bara Brith i De 1992
182 Rh Ff.M Emlyn Davies Carafanio 1992
183 Rh Ff.H R. J. Roberts Ar y Mr 1993
184 Rh Ff.G A
 
Dyfodol Baedd Gwyllt Sweden 1990??
185 Rh Ff.G A
 
Ynys Llanddwyn 1990??
186 Rh Ff.H Aled Eames Y Fordaith Bell 1993
187 Rh Dd. SB Selyf Roberts Cyfrinach 1987
188 Rh Ff.A R. Tudur Jones Diwylliant Colegau Ymneilltuol y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg 1978
189 Rh Ff.A Branwen Jarvis Cymru, Cymraeg a'r Dyneiddwyr 1992
190 Rh Ff.A John Rowlands Nofelau Saunders Lewis 1978
191 Rh Ff.G A Tomos Roberts Enwau lleoedd 1993??
192 Rh Ff.Gw Ad Cen Williams Deunydd gan Cen Williams 1993??
193 Rh Ff.Gw Ad Cen Williams Cen Williams - gweinyddol 1992
194 Rh Ff.H Geraint Bowen O Groth y Ddaear 1993
195 Rh Dd.N Nansi Selwood Y Rhod yn Troi 1993
196 Rh Dd.Ys Robin Williams Colofn Bapur 1992
197 Rh Ff.G Gw
 
Galaethau Cudd 1993??
198 Rh Ff.G Gw
 
Dulliau Newydd o Fridio Anifeiliaid Fferm 1993??
199 Rh Ff.G Gw
 
Silia - amrywiaeth ar thema 1993??
200 Rh Ff.G A Awduron Amrywiol/ Various Authors Newyddion Lleol 1993??
201 Rh Ff.G A Awduron Amrywiol/ Various Authors Newyddion Lleol 1993
202 Rh Ff.G A Mike Larkin , May Griffiths , Tom Price Y Triniwr Gwallt Teithiol, Y Deg Gorchymyn Modern, Paradwys, Cymeriadau Ardal 1993??
203 Rh Ff.G A Gwili Lewis , J. H. Thomas , Morgan D. Jones Chwarae Teg i Tomos , Dydd Calan , Gelynion y Gymraeg 1993??
204 Rh Ff.G A Derec Llwyd Morgan Bedwyr Lewis Jones (1933-1992) 1992??
205 Rh Ff.Gw Ad Ioan ap Dewi , J. B.. Owen Rhagarweiniad c.1990??
206 Rh Ff.A John Ll. Williams Cymru 1997??
207 Rh Ff.G A Gareth W. Jones Yr Amgylchfyd a Datblygiad y Ffordd o Rio i'r Rhiniogau 1993
208 Rh Ff.M Prys Morgan Jones Cyflwyniad i Brosesu Geiriau a Dylunio ar y Mac 1993??
209 Rh Ff.M Prys Morgan Jones Rhagair 1993?
210 Rh Ff.A Delyth Morris PhD. Delyth Morris 1990??
211 Rh Dd.N Harri Gwynn Y Fuwch a'i Chynffon (nofel) 1993
212 Rh Ff.A R. Tudur Jones?? Y Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth Eglwysig 1993??
213 Rh Dd.N Daniel Owen Gwen Tomos 1992
214 Rh Dd.N Daniel Owen Rhys Lewis 1993
215 Rh Dd.P S Alan Davies Y Belen Iorwerth 1991
216 Rh Ff.Gw C
 
Cofnodion Pwyllgor Rhanbarthol Merched y Wawr , 24 Mehefin 1991 1991
217 Rh Ff.Gw C
 
Cofnodion Merched y Wawr 1991
218 Rh Ff.M
 
Sgiliau Gofal 1993??
219 Rh Ff.Gw C
 
Ceisiadau cynllunio, hawliau 1993??
220 Rh Ff.Gw C
 
Cofnodion Cyngor Dwyfor 1993
221 Rh Ff.Gw C
 
Cofnodion pwyllgor cynllunio 1993
222 Rh Ff.Gw C
 
Cofnodion Pwyllgor Iechyd a Thai 1993
223 Rh Ff.Gw Ad
 
Adroddiad Pwyllgor Cynllunio 1993
224 Rh Ff.Gw C
 
Cofnodion Pwyllgor Cynllunio 1993
225 Rh Ff.Gw Ad
 
Cynllun Lwfansau Aelodau 1991
226 Rh Ff.A Jamie Medhurst Holiadur 1987
227 Rh Ff.G A
 
Newyddion 1993
228 Rh Ff.Gw Ad
 
Anghenion Addysgol Arbennig mewn Ysgolion Prif Ffrwd 1993
229 Rh Ff.Gw Ad
 
Oriel Ynys Mn 1993??
230 Rh Ff.M
 
Gardd sgwariau neu ardd aroglau 1993??
231 Rh Ff.Gw Ad
 
Pynciau a Darpariaethau Cwricwlaidd 1993??
232 Rh Ff.Gw C
 
Gwasanaeth Lleoli Athrawon 1993??
233 Rh Ff.Y
 
Athrawiaeth Gwaith Crist 1993??
234 Rh Ff.S
 
Chwerthin yn gwneud daioni 1993??
235 Rh Ff.S
 
Dyw fy Nhraed Ddim yn Cael Ewinrhew 1993??
236 Rh Ff.S
 
Trychineb 1990??
237 Rh Ff.S
 
Ffydd 1990??
238 Rh Ff.A
 
Arloeswr ym myd diwydiant 1990??
239 Rh Ff.G A Awduron Amrywiol/ Various Authors Newyddion Lleol 1994
240 Rh Ff.M Dylan Iorwerth Gorau Cymro...? 1993
241 Rh Ff.M Tweli Griffiths Yn y Drych Aneglur 1993
242 Rh Ff.M Betsan Powys Tu Hwnt i'r Llygaid Llonydd 1993
243 Rh Ff.M Gwenda Richards Welais i Mohono Fyth Wedyn.... 1993
244 Rh Ff.M Guto Harri Ysglyfaeth Gynta' Rhyfel 1993
245 Rh Ff.M Rhun Gruffydd Nes Na'r Gohebydd 1993
246 Rh Ff.M Dylan Iorwerth Bless De Lord God O'Mighty 1993
247 Rh Ff.M Dylan Iorwerth Ewyllys yr Awel Rydd 1993
248 Rh Ff.M Dewi Llwyd A Welsoch chi Ronald Reagan ? 1993
249 Rh Ff.M Tweli Griffiths Ariannin : Carlos Menem - Y Gŵr o La Rioja 1993
250 Rh Ff.M Tweli Griffiths Ethiopia : Dyddiadur yr Ogaden , Awst 1991 1993
251 Rh Ff.M Tweli Griffiths Israel : Y Ddwy Siwsan 1993
252 Rh Ff.M Tweli Griffiths Kurdistan : Plant y Gorthrwm 1993
253 Rh Ff.M Tweli Griffiths Libya : " Ci Gwyllt y Dwyrain Canol " 1993
254 Rh Ff.M Tweli Griffiths Cuba : Yr Ynys Hud 1993
255 Rh Ff.M Tweli Griffiths Cuba : " Lo Que Amamos ..." 1993
256 Rh Ff.M Tweli Griffiths Ethiopia : Uffern Mewn Paradwys 1993
257 Rh Ff.G A Awduron Amrywiol/ Various Authors Yr Herald 1994??
258 Rh Ff.G A Awduron Amrywiol/ Various Authors Yr Herald 1994
259 Rh Ff.G A Awduron Amrywiol/ Various Authors Yr Herald 1994??
260 Rh Ff.G A Robin Gwyn Golwg 1994
261 Rh Ff.G A Eirian James, Dylan Iorwerth Golwg 1994
262 Rh Ff.G A Awduron Amrywiol/ Various Authors Y Cymro (cyffredinol) 1994
263 Rh Ff.A Gareth Miles Saunders- Ewropead Mawr? 1993
264 Rh Ff.A Thomas Parry Hanes Llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900 1979
265 Rh Dd.N Kate Roberts Traed Mewn Cyffion 1936
266 Rh Ff.G A Geraint Jenkins , W. M. Rogers Ym Marn...Chwerw Boen y Byd / Joe Erskine 1990
267 Rh Ff.G A Mair Elvet Thomas Fel yr Oedd ac Fel y Mae 1990
268 Rh Ff.G A Hefin Williams , Dafydd Arthur Jones Delweddau'r Mudiad Heddwch / Manon, Gwenan a Gwyn 1990
269 Rh Ff.G Ad Sian Wyn Parri , Emyr Hywel Y Pedwar Tymor a Lluniau'r Pensaer / Troedle Cadarn i'r Gymraeg 1990
270 Rh Ff.G Ad Meredydd Evans , Rhiannon Ifans Sylwadau ar Gerddi R. Williams Parry / Mis Mwynlan Mai 1990
271 Rh Ff.G Ad Hefin Mathias , Carys Ll. Edwards , Gillian Medi Hyder Mewn Hanes / " Bermo yn y Nos " / Sioe i Nain a'i Hwyres 1990
272 Rh Dd.P N Penri Jones Jabas 1990
273 Rh Ff.A R. M. Jones Llenyddiaeth Gymraeg 1902-1936 1987
274 Rh Ff.A Bedwyr Lewis Jones Henry Rowlands 1992??
275 Rh Ff.A John Rowlands Ysgrifau ar y Nofel 1992
276 Rh Ff.H James Nicholas Teyrnged - Waldo 1993??
277 Rh Ff.B Awduron Amrywiol/ Various Authors Papur Menai 1994
278 Rh Ff.A Dafydd Johnston Dwy Lenyddiaeth Cymru yn y Tridegau 1992
279 Rh Ff.A T. Robin Chapman Dawn Dweud - W. J. Gruffydd 1993
280 Rh Ff.B Awduron Amrywiol/ Various Authors Papur Menai 1993??
281 Rh Ff.G A Dylan Iorwerth Golwg 1994
282 Rh Ff.G A Awduron Amrywiol/ Various Authors Golwg 1994
283 Rh Ff.G A
 
Seren y Cwm - Bywyd Llwyfan Toni Caroll , Doniol Iawn... Meic Pierce 1974-1994 1994
284 Rh Ff.G Ad R. Gerallt Jones , Jon Gower Y Byd yn Newid , Y Cracyr, Y Llosgwr a'r Dewin 1994
285 Rh Ff.G A Mihangel Morgan , Dafydd Rowlands , Menna Baines Hela Delweddau , Trigle'r Cymylau , Dan y Labeli 1993/94
286 Rh Ff.G A Ifor Davies , Cynwil Williams Mapiwr Cymreictod - Paul Davies (1947-1993), Yr Herfeiddiol Gwilym R. (1903-1993) 1993/94
287 Rh Ff.G A Marian Lucky, Rhiannon Tomos Cyfrifoldeb Theatr Plant , Pragmatiaeth a Gweledigaeth 1993/94
288 Rh Ff.G A George Owen,Lyn Davies `Mae 'Na Debot i Fod' , Yn l i Wlad Pwyl 1993/94
289 Rh Ff.G A Anna Brychan Yng Nghysgod y Mur 1993/94
290 Rh Ff.G A Peter Schneider, Menna Baines Vati , Mecanicia a Llenydda 1993/94
291 Rh Dd.S B Robin Llywelyn Vatilan, Lleidr Llestri 1993/94
292 Rh Dd.S B Angharad Price Morfudd a'r Droell 1993/94
293 Rh Ff.G Ad Dafydd Johnston,Helen Prosser Marwnad Sin y Glyn, Pwy a Beth yw Cymraeg i Oedolion ? 1993/94
294 Rh Ff.G A Daniel Owen, Jane Cartwright Gwen Tomos, Dwynwen - Nawddsantes Cariadon 1993/94
295 Rh Ff.G A Bobi Jones Datblygiad Ail Iaith 1993/94
296 Rh Ff.G A E. J. Griffith , Norman Closs Parry Garddio , Agor Rhagor o Anrhegion 1990??
297 Rh Ff.G A Eluned Bebb Jones , Ted Breeze Jones , Dewi Tomos Chwilio am Degeirianau , Cyfaredd y Gwyddau Gwyllt , Cyfaredd Cwm Idwal 1990
298 Rh Ff.G A H.D. Richards Rhai o Feddyginiaethau Hen Filfeddygon , Adar yn Mudo 1993??
299 Rh Ff.G A D. Arfon Rhys Taith Ddaearegol i Fro Gŵyr 1990
300 Rh Ff.G Ad
 
Magdalen gan Ysgol Ddrama....... , Y Garth..... 1992
301 Rh Ff.G A
 
Prysurdeb Mawr y Faenol..... , Y Garth..., Y Felinheli... 1994
302 Rh Ff.G A
 
Glanadda...., Gwrandawyr ?...., Merched y Wawr..., Maesgeirchen..., Hirael... 1992
303 Rh Ff.G A
 
Seren y Sgrin , Codi Ysbryd Bethesda ? , Carneddi , Teithiau Difyr , Braichmelyn , Cofio Ffrancon Thomas 1994
304 Rh Ff.H Gwennol Atgofion am Eluned Morgan 1993??
305 Rh Ff.G A Raymond B Davies Ymhlith yr anifail 1993
306 Rh Ff.Gw C
 
Ymarfer corff a cholli pwysau... 1993??
307 Rh Ff.H I R Ysgrif ar gymeriad yn hanes y Wladfa / Fy mam-yng-nghyfraith, Margaret Thomas de Freeman 1990??
308 Rh Ff.G A Wil Williams Gweini'n Dirion, Arian i'r Arwydd, O Ben y Dalar, Yr Arwydd a'r Celfyddydau, Moelfre 1994
309 Rh Ff.G A E. R. Jones, Wil Williams, Dafydd Islwyn Yr Arwydd a'r Celfyddydau , O Ben y Dalar , Tynnu Sylw , Cemaes 1994
310 Rh Ff. A
 
Cyfrol 13 (1980-81) Noddwyr y beirdd 1981??
311 Rh Ff.G A Awduron Amrywiol/ Various Authors Newyddion Lleol 1993
312 Rh Ff.B Plu'r gweinydd 1965-87 Plu'r gweinydd 1965-87
 
313 Rh Ff.G A
 
Robbie Regan..., Un o'r Golygfeydd..., Ar l cyrraedd..., Mae'n senario drist. 1993
314 Rh Ff.A Gwynfor Evans Gwleidyddiaeth a'r Genedl 1972
315 Rh Ff.A Pennar Davies Y Genedl yn y Testament Newydd 1972
316 Rh Ff.A D. Eirwyn Morgan Cenedlaetholdeb : Rhai Dehongliadau 1972
317 Rh Ff.A John Gwilym Jones Swyddogaeth Beirniadaeth ac Ysgrifau Eraill 1977
318 Rh Ff.A Huw Walters Canu'r Pwll a'r Pulpud 1987
319 Rh Ff.A Gwylon Phillips Llofruddiaeth Shadrach Lewis 1986
320 Rh Ff.H J. Eric Jones Dyn Bach o'r Wlad 1984
321 Rh Ff.A R. Geraint Gruffydd Lln y Llenor - Dafydd ap Gwilym 1987
322 Rh Ff.H Alun R. Edwards Yr Hedyn Mwstard 1980
323 Rh Ff.A Dulyn Wyn Roberts Cynrychioli Cymru 1971
324 Rh Ff.Gw Ad
 
PDAG / 324.tag 1993
325 Rh Ff.Gw Ad
 
PDAG / 325.tag 1993
326 Rh Ff.G A Paul Birt , Emlyn Davies Quebec ar y Trothwy Eto ? , Gwers yr Eliffantod 1994
327 Rh Ff.G A
 
William Morgan
 
328 Rh Ff.G Ad
 
Adolygiadau
 
329 Rh Ff.G A
 
Richard Davies , Esgob Tyddewi a'r Traddodiad Protestannaidd
 
330 Rh Ff.G A
 
Llen Cymru
 
331 Rh Ff.G A
 
Llen Cymru
 
332 Rh Ff.G A
 
Hanfodion Undod Gwladwriaethol
 
333 Rh Ff.G A
 
Daniel Owen
 
334 Rh Ff.G A
 
Llen Cymru
 
335 Rh Ff.G A
 
T. Gwynn Jones
 
336 Rh Ff.G A
 
Llen Cymru
 
337 Rh Ff.G A
 
Adolygiadau
 
338 Rh Ff.G A
 
Diddordebau Diwylliannol Wyniaid Gwedir
 
339 Rh Dd.S J.Selwyn Lloyd Y Dylluan Wen 1984
340 Rh Ff.B Richard Phillips Dyn a'i Wreiddiau 1975
341 Rh Dd.P N Emrys Roberts Eric, Arwr yr Eira 1993
342 Rh Dd.P N Elfyn Pritchard Maes y Carneddau 1981
343 Rh Dd.P N Elfyn Pritchard Dwy Law Chwith 1989
344 Rh Dd.N Mari Headley Beth yw'r Haf ? 1974
345 Rh Dd.N Elwyn Lewis Jones Seren! O Seren! 1988
346 Rh Ff.H Tom Jones Dyddiadur Ffarmwr 1985
347 Rh Dd.N R. Glyndwr Williams Y Tair Coeden 1991
348 Rh Ff.H Robin Williams Tynnu Llwch 1991
349 Rh Dd.P N Sin Jones Coup d'Etat 1990
350 Rh Ff.G Gw Awduron Amrywiol/ Various Authors Erthyglau o'r Gwyddonydd 1990
351 Rh Dd.S B Alun T. Lewis Annibyniaeth 1975
352 Rh Dd.S B G. M. Ashton Beth a Ddaw o Hector ? 1975
353 Rh Dd.S B J. Ellis Williams Y Darlun 1975
354 Rh Dd.S B Mairwen Gwynn Jones Ikebana 1975
355 Rh Ff.Gw Ad Cen Williams Cen Williams - gweinyddol 1993??
356 Rh Ff.Gw Ad
 
Tai Eryri - gweinyddol 1992
357 Rh Ff.Gw Ad
 
Tai Eryri - gweinyddol 1994
358 Rh Ff.H R. Gerallt Jones India , 1984 1988
359 Rh Dd.S B Pennar Davies Cychwyn 1988
360 Rh Ff.Gw C
 
TAC - gweinyddol 1994
361 Rh Ff.A D. Tecwyn Lloyd Pensynnu ar Beth o Waith T. H. Parry Williams 1990
362 Rh Ff.A Geraint Bowen Euros 1990
363 Rh Ff.A Gerwyn Williams Arwyddion Ffyrdd yn "Rhosyn a Rhith" 1988
364 Rh Dd.S B Bobi Jones Yr Etifedd Llwyd 1988
365 Rh Ff.A Derec Llwyd Morgan Y Beibl a'n Dychymyg Hanesyddol 1988
366 Rh Ff.A Gareth Alban Davies Moderniaeth Barddoniaeth Gymraeg 1987
367 Rh Ff.A Gruffydd Parry Ar l Deng Mlynedd ar Hugain 1990
368 Rh Ff.A Elan Closs Stephens Gwenlyn : 1988 1988
369 Rh Ff.A Bedwyr Lewis Jones Harry Hughes Williams 1892-1953 : Arlunydd o Fn 1992
370 Rh Ff.A Ioan Bowen Rees Dau Fwlch 1987
371 Rh Ff.A Jan Morris Dieithryn yn ei Gwlad ei Hun 1988
372 Rh Ff.A Glyn Tegai Hughes Y Ddau Ddiwylliant 1988
373 Rh Dd.S B Marged Pritchard Yr Het 1975
374 Rh Dd.S B Sian Edwards Am Ei Drugareddau 1975
375 Rh Dd.S B Selyf Roberts Y Lotments 1975
376 Rh Ff.A John Rowlands Tegla y Nofelydd 1992
377 Rh Dd.S B W. J.. Jones Llofrudd Oer 1975
378 Rh Dd.S B Marion Eames Y Copr Ladi 1988
379 Rh Ff.A Meredydd Evans W. J. Gruffydd a'r Gymraeg 1990
380 Rh Ff.A E. G. Millward Daniel Owen a'i Ferched 1992
381 Rh Ff.M Lley Huxley Garddiwch 1988
382 Rh Ff.A Ceridwen Lloyd-Morgan Trystan ac Esyllt: Y Ddau Draddodiad 1992
383 Rh Ff.A Roy Thomas Incwm, Cyflogaeth a Chwyddiant 1983
384 Rh Ff.H R. Emyr Jones Dyma Ni 1982
385 Rh Ff.A Ioan Williams Capel a Chomin 1989
386 Rh Ff.A Gwyn Thomas Lln y Llenor - Alun Llywelyn-Williams 1987
387 Rh Ff.A Delyth George Lln y Llenor - Islwyn Ffowc Elis 1990
388 Rh Ff.A W Arthur Thomas Economeg - yr Wyddor Siomedig 1983
389 Rh Ff.H Robert Griffiths Streic, Streic, Streic 1986
390 Rh Ff.H Glyn Owen O Wely Plu i Wely Gwellt 1992
391 Rh Ff.S Huw Edwards Y Pryfyn yn yr Afal 1981
392 Rh Ff.Y G. J. Roberts Hanes y Beibl 1988
393 Rh Ff.Y Glanmor Williams Cefndir Ewropeaidd y Cyfieithiadau Beiblaidd 1988
394 Rh Ff.Y E. H. Griffith Neges i'r Oes ac Efengyl i'r Oesoedd 1987
395 Rh Ff.Y Isaac Thomas William Morgan a'i Feibl 1988
396 Rh Ff.A J.E.Caerwyn Williams Cymdeithas Dafydd ap Gwilym Mai 1886 - Mehefin 1888 1987
397 Rh Ff.P Ff Catrin Stevens Cymru yn yr O.C. 1992
398 Rh Ff.M J. H. Thomas Yng Nghwmni'r Meddyg 1990
399 Rh Ff.H Mel Jones Ffisig y Meddyg 1990
400 Rh Ff.A Brynley F. Roberts Sylwadau ar 'Ramant' Gereint ac Enid 1992
401 Rh Ff.A D. G. Merfyn Jones Y Popty Poeth 1990
402 Rh Ff.Y Mari D. Evans Ar ei Adenydd Iachau 1979
403 Rh Ff.A Robin Okey Iaith ac Addysg mewn Cenhedloedd Di-Wladwriaeth yn Ewrop , 1800-1918 1991
404 Rh Ff.A Hywel Teifi Edwards Y Prifeirdd wedi'r Brad 1991
405 Rh Ff.A Sin Rhiannon Williams Y Brad yn y Tir Du 1991
406 Rh Ff.A Geraint Jenkins Ieuan Gwynedd; Eilun y Genedl 1991
407 Rh Ff.A W. Gareth Evans Y Ferch, Addysg a Moesoldeb 1991
408 Rh Ff.A Ieuan Gwynedd Jones 1848 a 1868 1991
409 Rh Ff.A Gareth Elwyn Jones Llyfrau Gleision 1847 1991
410 Rh Ff.A Prys Morgan R. J. Derfel a'r Ddrama Brad y Llyfrau Gleision 1991
411 Rh Ff.A A. Tudno Williams Mudiad Rhydychen a Chymru 1983
412 Rh Ff.H Meirion Lloyd Davies "Ond Doedde' Nhw'n Ddyddiau Da" 1993
413 Rh Ff.A Roy Davies Llaw Dialedd 1992
414 Rh Ff.Y Bill Parry Cyn y Cardotyn Dall 1990
415 Rh Ff.H David E. Roberts I'r Pridd Heb Arch 1978
416 Rh Ff.A Gwynfor Evans Diwedd Prydeindod 1981
417 Rh Ff.H Orig Williams Cario'r Ddraig 1985
418 Rh Ff.M Iolo Jones/T. Llew Jones A Chwaraei Di Wyddbwyll? 1980
419 Rh Ff.H Norman Closs Parry Crwth y Pysgotwr 1985
420 Rh Ff.A John Davies Cymru'n Deffro: Hanes y Blaid Genedlaethol 1981
421 Rh Dd.N T. Rowland Hughes Chwalfa 1979
422 Rh Ff.H Alwyn Thomas Pregethwr Mewn Sgert 1988
423 Rh Ff.H Emyr Jones Bargen Dinorwig 1980
424 Rh Ff.Y Dewi Eirug Davies Protest a Thystiolaeth 1993
425 Rh Ff.B Harri Samuel Gwŷr y Ffedog Wen 1984
426 Rh Ff.M G. B. Owen Cadw Cyfrifon a'u Dehongli 1988
427 Rh Ff.B Gweneth Lilly Cofio Chwarelwyr \ William John Hughes 1903- 1992
428 Rh Ff.B Lloyd Hughes \ Gweneth Lilly Richard Owen \ Diwygiad y Chwarel 1992
429 Rh Ff.B Gweneth Lilly Y Chwarel Ddoe a Heddiw 1992
430 Rh Ff.A Robin Chapman Lln y Llenor - Iorwerth Peate 1987
431 Rh Ff.A Aled Ll. Davies Hud a Hanes Cerdd Dannau 1984
432 Rh Ff.B Henry Ll. Owen Atgofion Byd Natur 1981
433 Rh Ff.H Meurwyn Williams Am Funud 1988
434 Rh Ff.H Gwilym O. Roberts Dryllio'r Holl Gadwynau 1976
435 Rh Ff.B R. H. Evans Hanes Henaduriaeth Dyffryn Clwyd 1986
436 Rh Ff.M Evan Jones Balchder Crefft 1976
437 Rh Ff.B Gwilym T. Jones Afonydd Mn 1989
438 Rh Ff.A Eifion Roberts/Robin Gwyndaf Yn Llygad yr Haul 1992
439 Rh Ff.B Myrddin ap Dafydd Twm Capelulo (1782-1855) \ Rhai o Hogia'r Dre \ Jac y Bala 1989
440 Rh Ff.A Geraint Wyn Jones Agweddau ar Ddysgu Iaith 1993
441 Rh Ff.Y Derec Ll. Morgan Y Diwygiad Mawr 1981
442 Rh Dd.N Rhiannon Davies Jones Cribau Eryri 1987
443 Rh Ff.A Eigra Lewis Roberts Lln y Llenor - Kate Roberts 1994
444 Rh Ff.H Idris Charles Nhad 1990
445 Rh Ff.H Emyr Humphreys Etifedd y Glyn 1981
446 Rh Dd.N Alun Jones Plentyn y Bwtias 1989
447 Rh Ff.A Huw Walters Waldo a'r Wythen Fawr 1981
448 Rh Ff.A Bobi Jones Atgofion 1981
449 Rh Ff.A T. Llew Jones Cofio Waldo \ Waldo 1981
450 Rh Ff.Y Gwilym H. Jones Y Genedl yn yr Hen Destament 1972
451 Rh Ff.A A. O. H. Jarman Y Blaid a'r Ail Ryfel Byd 1981
452 Rh Ff.H M. Wynn Thomas Tu Hwnt i'r Llen 1990
453 Rh Ff.A Gerald Morgan Dannedd y Ddraig 1981
454 Rh Ff.H Margaret Roberts Oes o Fyw ar y Mynydd 1979
455 Rh Ff.M R. M. Jones Iaith Ifanc 1992
456 Rh Ff.A J. R.. Roberts Camau Ymlaen 1929-1936 1981
457 Rh Ff.H Frank Evans Yn Nwylo'r Nippon 1980
458 Rh Ff.H D. Elwyn Jones Y Rebel Mwyaf 1991
459 Rh Ff.H Ray Gravell Grav 1986
460 Rh Ff.A Robert Griffiths Streic, Streic, Streic 1986
461 Rh Ff.H Dai Davies Hanner Cystal Nhad 1985
462 Rh Dd. N Medwin Hughes Llwybrau 1989
463 Rh Ff.H William Owen R'wbath at yr Achos 1986
464 Rh Ff.H Geraint Dyfnallt Owen Aeth Deugain Mlynedd Heibio 1985
465 Rh Ff.B Carl Clowes Antur Aelhaearn 1982
466 Rh Ff.A Huw Ethall Tegla 1980
467 Rh.Y
 
Efengyl Marc 1988
468 Rh Ff.A Eigra L. Roberts Llygad am Lygad 1990
469 Rh Ff.M Eirwen Gwynn Bwyta i Fyw 1987
470 Rh Ff.H Dyfnallt Morgan Rhagymadrodd 1985
471 Rh Ff.H Selyf Roberts Mesur Byr 1977
472 Rh Dd.D Glenys Pritchard Trai a Llanw 1985
473 Rh Dd.N Dafydd Parri Un Nos Lun 1976
474 Rh Dd.N William Owen Roberts Y Pla 1987
475 Rh Ff.A Dafydd Jenkins Penyberth a'r Cyfnod Wedyn 1936-1938 1981
476 Rh Ff.A Elwyn Roberts Ymgyrch Senedd i Gymru 1981
477 Rh Ff.A Phil Williams Plaid Cymru a'r Dyfodol 1981
478 Rh Ff.B Eleri Hughes , Catherine Rhian Jones , Mair Jones Parry Y Llinyn Aur : dyddiau difyr , dyddiau da 1993
479 Rh Ff.A Derec Llwyd Morgan Profiadau Ffair Gaeaf 1992
480 Rh Dd.N Mari Williams Y Trydydd Posibilrwydd 1991
481 Rh Dd.N Bernard Evans Y Meini'n Siarad 1992
482 Rh Ff.H Dewi W. Thomas Wrth Ymdaith 1980
483 Rh Dd.N Sara Llwyd Yr Olwg Gyntaf 1979
484 Rh Ff.B D. Ben Rees Hanes Llanddewi Brefi 1984
485 Rh Ff.G Gw Cecil Jones Archaeoleg Mr - Sbort neu Ddisgyblaeth Ysgolheigaidd 1980
486 Rh Ff.G Gw David Owen Technoleg ac Addysg Datblygu 1980
487 Rh Dd.P N Dafydd Parri Y Llewod yn Dal Ysbryd 1976
488 Rh Dd.P N Emily Huws Y Tomosiaid ar y Mynydd 1976
489 Rh Dd.P N Emrys Roberts Yr Angel Gwyllt 1986
490 Rh Dd.P N Olwen Llywelyn Walters Yr Ynys Unig 1977
491 Rh Dd.P N R. D. Jones Llygad yr Eilun 1978
492 Rh Dd.N Hugh D.Jones Cyfrinach y Ffynnon 1990??
493 Rh Dd.P N Andras Millward Prosiect Nofa 1992
494 Rh Ff.H Gwyn Llewelyn Hel Straeon 1973
495 Rh Ff.A Ioan Williams Lln y Llenor - Kitchener Davies 1984
496 Rh Ff.A John Rowlands Lln y Llenor - Saunders y Beirniad 1990
497 Rh Ff.B Stan Jones Dyn y Bysys 1991
498 Rh Dd.N Gwyn Williams Y Cloc Tywod 1984
499 Rh Ff.A Geraint Bowen Golwg ar Orsedd y Beirdd 1992
500 Rh Ff.B W. J. Lewis Hanes Darluniadol o Geredigion 1970