Newyddion: Mehefin 2012

Y Gymraeg yn y Brifysgol yn ennill Gwobr Ysbrydoli Cymru

Mae gwaith arloesol Prifysgol Bangor yn hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y gweithle wedi dod i’r brig  mewn noson wobrwyo uchel ei bri.  Mewn seremoni fawreddog yn Neuadd y Ddinas Caerdydd o dan nawdd y Sefydliad Materion Cymreig a’r Western Mail, derbyniodd y Brifysgol wobr Ysbrydoli Cymru yn y categori ‘Gweithleoedd Dwyieithog’.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2012

Apusrwydd yw... Ap Termiadur Addysg ar eich ffôn a’ch tabled!

Y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, oedd y cyntaf i gael ap newydd Y Termiadur Addysg wedi’i lwytho ar ei ffôn symudol yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2012

Mae pob Athro’n Athro Iaith

Bu'r pwnc amserol cyflwyno’r Gymraeg ar draws y cwricwlwm o dan y chwyddwydr mewn sesiwn drafod arbennig wedi ei threfnu gan Brifysgol Bangor stondin y Brifysgol ar faes Eisteddfod yr Urdd Ddydd Gwener 8 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2012