Newyddion: Chwefror 2014

Wikimedia yn cydweithio gyda'r Uned Technolegau Iaith

Cyhoeddwyd cydweithrediad newydd rhwng y Wikimedia Foundation a Phrifysgol Bangor i alluogi’r ddau barti i rannu syniadau a phrofiad o ddatblygu offer technolegau iaith ar gyfer sefyllfaoedd amlieithog. Bydd y cydweithio yn cynnwys ymgorffori cydrannau o feddalwedd newydd CyfieithuCymru.com Prifysgol Bangor yn y feddalwedd sy’n pweru Wikipedia.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2014

Hacio'r Iaith ym Mhrifysgol Bangor

Bydd rhyw 80 o gefnogwyr brwd technoleg a’r Gymraeg yn tyrru i Fangor y penwythnos hwn i bumed gynhadledd Hacio’r Iaith, sy’n cael ei chynnal yng Nghanolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor o dan nawdd Canolfan Bedwyr a phroject TILT.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2014