Newyddion: Ionawr 2016

Hwb i iaith cynorthwywyr dosbarth Fflint a Wrecsam

Mae pymtheg o gynorthwywyr dosbarth yn cael hyfforddiant sgiliau iaith Gymraeg ar gwrs sy’n cael ei gynnig yng ngogledd Cymru am y tro cyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2016

Lansio Cyfrol o Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu

Mae cyfrol newydd o’r enw Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu newydd ei chyhoeddi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a bydd yn cael ei lansio yng Nghanolfan Bedwyr, nos Iau yr 21ain o Ionawr.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2016