Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCW-4010:
Traethawd Hir G C

Module Facts

Run by School of Health Sciences

60 Credits or 30 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mrs Fiona Macdonald

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i gynnal ymchwil unigol ar raddfa gymharol fach er yn ddarn sylweddol dan oruchwyliaeth goruchwyilydd ymchwil. Bydd myfyrwyr yn adnabod cwestiwn ymchwil, casglu a dadansoddi data sy'n berthnasol i’r cwestiwn ymchwil, gan ddefnyddio fframwaith dadansoddol priodol. Yna byddant yn mynd i'r afael â'r cwestiwn ymchwil yng ngoleuni eu canfyddiadau. Mae'r ymchwil a wnaed yn cael ei gyflwyno mewn fformat o draethawd hir 20,000 (uchafswm) gair, gan ddefnyddio’r confensiynau arferol.

Bydd angen i fyfyrwyr gael cymeradwyaeth moeseg y Brifysgol cyn cychwyn ar eu prosiect ymchwil.

Course content

Ceir tiwtorialau goruchwylio un-i-un, a bennir yn ól cynnydd y myfyriwr unigol. Bydd hyn yn cynnwys cyfarwyddyd ar adnabod a chynllunio testun ymchwil priodol, ymchwilio a chymhwyso cysyniadau damcaniaethol perthnasol, cynllunio a chynnal gwaith maes a chasglu data (lle bo'n berthnasol) a chyflwyno'r canlyniadau yn gydlynol ac yn y ffurf briodol.

Assessment Criteria

threshold

(C): Bydd y myfyriwr wedi diffinio problem ymchwil ac yn dangos ymwybyddiaeth o'r cyd-destun damcaniaethol yn ogystal â gwybodaeth o lenyddiaeth briodol. Bydd wedi esbonio'r dewisiadau a wnaed wrth ddylunio a gweithredu eu hastudiaeth. Bydd wedi cynnal dadansoddiad priodol i'r data a'r casgliadau a luniwyd. Bydd y traethawd hir, gan gynnwys dyfynnu a chyfeirio, yn glir ac yn rhydd o wallau sylweddol.

good

(B): Bydd y myfyriwr wedi diffinio problem ymchwil yn glir ac yn dangos ymwybyddiaeth dda o gyd-destun damcaniaethol yn ogystal ag adnabyddiaeth systematig o'r llenyddiaeth briodol. Bydd wedi esbonio a chyfiawnhau'r dewisiadau a wnaed wrth ddylunio a gweithredu eu hastudiaeth. Bydd wedi cynnal dadansoddiad trylwyr sy'n briodol i'r data a chasgliadau cyson tynnu. Bydd y traethawd hir, gan gynnwys dyfynnu a chyfeirio, yn glir ac yn gyson.

excellent

(A- / A *): Bydd y myfyriwr wedi diffinio problem ymchwil yn fanwl gywir ac yn dangos ymwybyddiaeth feirniadol gynhwysfawr o'r cyd-destun damcaniaethol yn ogystal ag adnabyddiaeth drwyadl o'r llenyddiaeth briodol. Bydd wedi esbonio a chyfiawnhau'r dewisiadau a wnaed wrth ddylunio a gweithredu'r astudiaeth. Bydd wedi dangos meistrolaeth lawn o sgiliau sy'n briodol i ddadansoddi'r data a lllunio casgliadau craff. Bydd y traethawd hir, gan gynnwys dyfynnu a chyfeirio, yn glir ac yn hollol gywir.

Learning outcomes

 1. Adnabod cyfyngiadau'r astudiaeth.

 2. Adnabod a defnyddio dulliau priodol ac ymwybyddiaeth feirniadol o ddulliau a ddefnyddiwyd, gan gynnwys y rhai a ddefnyddiwyd ar gyfer dehongli data.

 3. Ymarfer ymwybyddiaeth foesegol a methodolegol priodol o ran cynllunio a gweithredu’r astudiaeth.

 4. Arddangos sgiliau cyflwyno a chyfathrebu gwybodaeth sy'n glir ac effeithiol, ac sy'n addas ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd

 5. Adnabod nodau clir sy'n briodol i draethawd hir lefel Meistr yn y maes.

 6. Datblygu'r gallu i adnabod cwestiwn ymchwil, i gynnal ymchwiliad o'r broblem ac i gyflwyno canfyddiadau mewn modd clir a meddylgar.

 7. Datblygu annibyniaeth barn yn gynyddol, a dangos y gallu i ddadansoddi'n feirniadol, llunio barn, a dod i gasgliadau.

 8. Datblygu a dangos lefel uchel o annibyniaeth a chyfrifoldeb wrth gynllunio a chynnal y gwaith ymchwil.

 9. Datblygu dyfnder mawr o wybodaeth yn y maes / pwnc priodol sy'n dan sylw, a ddangosir drwy ddefnydd hyderus a beirniadol briodol o lenyddiaeth a phresenoldeb amddiffyniad damcaniaethol rhesymegol o'r ymchwil.

 10. Cyflwyno'r ymchwil a wnaed ar ffurf traethawd hir ysgrifenedig sy’n ddarostyngedig i safonau llym ac yn cydymffurfio gyda’r confensiynau.

 11. Dangos sgiliau ymatblyg mewn ymchwil.

 12. Ennill y gallu i reoli ymchwil, gan gynnwys rheoli data, a chynnal a lledaenu ymchwil mewn ffordd sy'n gyson ag arferion proffesiynol a moeseg ymchwil.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd Hir Gwaith Cymdeithasol 85
POSTER TRAETHAWD HIR 15

Teaching and Learning Strategy

Hours
Individual Project

Bydd y myfyriwr yn cwblhau prosiect ymchwil estynedig ar fater sydd yn berthnasol i ac yn gysylltiedig â gwaith cymdeithasol, gan ddilyn confensiynau cynllunio a chwblhau ymchwil, gan cynnwys cymeradwyaeth moesegol.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cwblhau poster fel dull o ledaenu canfyddiadau eu hymchwil.

Bydd goruchwilydd yn rhoi cefnogaeth diwtorial ar sail unigol i helpu myfyrwyr i ddod yn briodol hunanfeirniadol ac i gefnogi eu hymreolaeth gynyddol fel ymchwilwyr.

595
Tutorial

Bydd myfyrwyr yn cael goruchwyliwr ymchwil wedi'i ddyrannu iddynt. Bydd amser cyswllt ar ffurf tiwtorialau goruchwylio un-i-un, a bennir ar sail cynnydd y myfyriwr unigol.

5

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Demonstrate critical appreciation of the competing views on the nature of social work and its place and purpose in society, and the complex relationship between social justice, social care and social order/control and their practical and ethical implications.
 • Develop critical understanding of the relationship between society, state and social work and its centrality to assessing the wellbeing, care and support needs of individuals as well as safeguarding requirements in relation to individuals, families and communities at risk.
 • Demonstrate in-depth understanding and reflection of how social work, both as an occupational practice and as an academic subject, evolves, adapts and changes in response to the social, political and economic challenges and demands of contemporary social welfare policy, practice and legislation.
 • Critically understand and examine the root causes of discrimination, oppression, prejudice and inequality and how legislation and policy can be applied to challenge them, as well as the ethical concepts of rights, responsibility, freedom, authority and power inherent in the practice of social workers as agents with statutory powers in different situations
 • Examine and critically apply a range of theories and research informed evidence that informs understanding of the child, adult, family or community and of the range of assessment and interventions which can be used to address wellbeing and risk.
 • Develop critical understanding with critical evaluation of the underpinning perspectives that determine explanations of the characteristics and circumstances, the stages of development and behaviour of people who need care and support, drawing on research, practice experience and the experience and expertise of people who use services
 • Demonstrate critical understanding of the factors and processes that facilitate effective interdisciplinary, interprofessional and interagency collaboration and partnership across a plurality of settings and disciplines
 • Develop critical appreciation of the current and evolving range and appropriateness of statutory, voluntary and private agencies providing services and the organisational systems inherent within these
 • In-depth and critical understanding of the development of strengths-based, person-centred services which focus on the human and legal rights of individuals for control, power and self determination
 • Work in a transparent and responsible way, balancing autonomy with complex, multiple and sometimes contradictory accountabilities (for example, to different individuals, employing agencies, professional bodies and the wider society)
 • Social work as an ethical activity requires practitioners to recognise the dignity of the individual, as well as make and implement difficult decisions (including the restriction of liberty) in human situations that involve the potential for benefit or harm.
 • Involve users of social work services in ways that increase their resources, capacity and power to influence factors affecting their lives
 • Demonstrate the ability to reflect on and learn from the exercise of their skills, and develop their professional identity, recognise their own professional and organisational limitations and accountability, and know how and when to seek advice from a range of sources including constructive professional supervision
 • Critical understanding the significance of the concepts of continuing professional development and lifelong learning, and accept responsibility for their own continuing development
 • Assess human situations, taking into account a variety of factors (including the views of participants, theoretical concepts, research evidence, legislation and organisational policies and procedures)
 • Think logically, systematically, creatively, critically and reflectively, in order to carry out a holistic assessment
 • Demonstrate persistence in gathering information from a wide range of sources and using a variety of methods, for a range of purposes, critically assessing the reliability and relevance of the information gathered. These methods include electronic searches, reviews of relevant literature, policy and procedures, face-to-face interviews, and written and telephone contact with individuals and groups take into account differences of viewpoint in gathering information
 • Apply ethical principles and practices critically in planning problem-solving activities
 • Demonstrate interpersonal skills and emotional intelligence that creates and develops relationships based on openness, transparency and empathy
 • Make appropriate use of and reflect on research in decision making and professional judgement about practice and in the evaluation of outcomes
 • Build and sustain purposeful relationships with people and organisations in communities and inter-professional contexts
 • Practice in a manner that promotes well-being, protects safety and resolves conflict
 • Engage appropriately with the life experiences of service users, to understand accurately their viewpoint, overcome personal prejudices and respond appropriately to a range of complex personal and interpersonal situations
 • Communicate clearly, sensitively and effectively, using appropriate methods with individuals and groups of different ages and abilities in a range of formal and informal situations
 • Make decisions based on evidence, set goals and construct specific plans to achieve outcomes, taking into account relevant information including ethical guidelines
 • Assimilate, present and disseminate relevant information and conclusions verbally and on paper, in reports and case records, in a structured form, appropriate to the audience for which these have been prepared
 • Use information and communication technology effectively and appropriately for professional communication, data storage and retrieval and information searching to enable effective use of research in practice

Pre- and Co-requisite Modules