Coronavirus (Covid-19) Information

Module WMC-4108:
Ymchwilio i Gerddoriaeth

Module Facts

Run by School of Music and Media

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Chris Collins

Overall aims and purpose

Y nodau ac amcanion yw:

 • Galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau meddwl lefel uchel sy'n angenrheidiol i astudio cerddoriaeth ar lefel Meistr.
 • Archwilio ystod o repertoire cerddorol mewn dyfnder sylweddol.
 • Archwilio ystod eang o faterion a dadleuon o bwysigrwydd cyfoes mewn cerddoriaeth.
 • Galluogi myfyrwyr i ystyried y cysylltiadau rhwng gwahanol feysydd ymholi ac ymarfer mewn cerddoriaeth, ac elwa o'r rhain yn eu gweithiau eu hunain.

Course content

Mae'r modiwl hwn yn datblygu sgiliau meddwl ar lefel uchel am gerddoriaeth, sy'n hanfodol i astudio ar lefel Meistr mewn cerddoleg, cyfansoddi a pherfformio. Trwy gyfrwng ystod o repertoire cerddorol, mae'r modiwl yn archwilio amrywiaeth o faterion a dadleuon sy'n berthnasol iawn i weithgaredd cerddorol uwch heddiw, o fewn y byd academaidd a thu hwnt. Mae'n annog pob myfyriwr - boed yn gerddolegwr, cyfansoddwr neu berfformiwr - i ystyried sut mae eu maes gweithgaredd yn cael ei lywio'n uniongyrchol gan feysydd eraill, ac i gynhyrchu gwaith yn eu meysydd arbenigol sy'n adlewyrchu'r gyd-ddibyniaeth hon. Gall pynciau a drafodir gynnwys y canlynol:

 • addasu;
 • dadansoddi;
 • cynulleidfaoedd a sefydliadau;
 • awduraeth, unigoliaeth, ac eiddo deallusol;
 • argraffiadau;
 • uchel ael vs isel ael;
 • cerddoriaeth a'r byd digidol;
 • cerddoriaeth i blant;
 • cerddoriaeth mewn theatr a ffilm;
 • perfformiadau a oleuir gan gerddoleg;
 • cenedlaetholdeb a gwleidyddiaeth;
 • cwestiynau arddull;
 • cysylltiadau testun-gair.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy (C– i C+): Gwaith sy'n dangos dealltwriaeth o gynnwys y modiwl a'r gallu i feddwl mewn modd gwybodus a rhesymegol, ac a fynegir yn glir.

good

Da (B- i B+): Gwaith sy'n dangos meistrolaeth ar gynnwys y modiwl a'r gallu i feddwl mewn modd ystyriol, ac a fynegir gydag eglurder a chraffter.

excellent

Rhagorol (A- hyd A*): Gwaith sy'n dangos treiddgarwch newydd i gynnwys y modiwl a'r gallu i feddwl mewn modd gwreiddiol a chysyniadol, ac a fynegir yn argyhoeddiadol.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl hwn yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu nodi ac elwa o gysylltiadau rhwng ymholi cerddolegol ac arferion cyfansoddi a pherfformio.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl hwn yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu datblygu syniadau gwybodus am gerddoriaeth, wedi'u hadeiladu'n gadarn ar syniadau eraill.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl hwn yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu mynegi syniadau datblygedig am gerddoriaeth, a dadlau eu safbwynt.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyflwyniad unigol 40
Gwaith terfynol 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Un seminar 2 awr yr wythnos am 11 wythnos. Gall seminarau gyfuno elfennau rhannu'n grwpiau a chyfarfod llawn.

22
Private study

Astudio preifat, gan gynnwys tasgau gwrando a darllen yn cael eu gosod cyn pob dosbarth.

278

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Dim.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wmc-4108.html

Reading list

Cook, Nicholas, Music: A Very Short Introduction (Rhydychen: Oxford University Press, 2000).

Nodir llenyddiaeth ychwanegol sy'n berthnasol i bob pwnc seminar.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: