Cymarfer :: Cyflwyniad

Llafariaid a Chytseiniaid (Vowels and Consonants)

Yr Enw (Nouns)

Yr Ansoddair (Adjectives)

Y Fannod (The Definite Article)

Y Ferf (Verbs)

Y Berfenw (Verb Nouns)

Yr Arddodiaid (Prepositions)

 

Nôl i'r mynegai (Back to the Index)