Dates, numerals and ordinals

 

Numbers Ordinals Abbreviation
1
y cyntaf 1af
2
yr ail 2il
3
y trydydd 3ydd
4
y pedwerydd 4ydd
5
y pumed 5ed
6
y chweched 6ed
7
y seithfed 7fed
8
yr wythfed 8fed
9
y nawfed 9fed
10
y degfed 10fed
11
yr unfed ar ddeg 11eg
12
y deuddegfed 12fed
13
y trydydd ar ddeg 13eg
14
y pedwerydd ar ddeg 14eg
15
y pymthegfed 15fed
16
yr unfed ar bymtheg 16eg
17
yr ail ar bymtheg 17eg
18
y deunawfed 18fed
19
y pedwerydd ar bymtheg 19eg
20
yr ugeinfed 20fed
21
yr unfed ar hugain 21ain
22
yr ail ar hugain 22ain
23
y trydydd ar hugain 23ain
24
y pedwerydd ar hugain 24ain
25
y pumed ar hugain 25ain
26
y chweched ar hugain 26ain
27
y seithfed ar hugain 27ain
28
yr wythfed ar hugain 28ain
29
y nawfed ar hugain 29ain
30
y degfed ar hugain 30ain
31
yr unfed ar ddeg ar hugain 31ain

 

 
Misoedd Months
...o Ionawr ...of January
...o Chwefror ...of February
...o Fawrth ...of March
...o Ebrill ...of April
...o Fai ...of May
...o Fehefin ...of June
...o Orffennaf ...of July
...o Awst ...of August
...o Fedi ...of September
...o Hydref ...of October
...o Dachwedd ...of November
...o Ragfyr ...of December